عکاسی از طلوع و غروب خورشید / عکس طلوع و غروب خورشید

عکاسی ۰۲ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی از طلوع و غروب خورشید / عکس طلوع و غروب خورشید

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز


مقدمه:

عکاسی از طلوع و غروب خورشید  / عکاسی : طلوع و غروب خورشید ، عکاسان را به دلیل رنگها و حالت های زیبایشان جذب می کنند، به طوری که با کمی کوشش و استفاده از اطلاعات فنی موفق به ثبت عکس های زیبایی می شوند.
طیف کاملی از رنگها باعث ایجاد حالت های عاطفی، از ترس تا آرامش و خیال پروری می شوند.
اگرچه این موضوع گاهی به شکل تکراری در عکس های مسافرتی دیده می شود، اما هرگز به این دلیل، از گرفتن این نوع عکسها، خودداری نکنید.

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

وقتی که آسمان خیال انگیزی را مشاهده می نماییم، می خواهیم در حالی که زمین را نیز از کادر عکس حذف کرده ایم، آسمان را با دوربین نشانه رویم.
این امر چشم پوشی کردن از موقعیت های بالقوه است. قراردادن عناصر ساده در پیش زمینه عکس نه تنها باعث جلب توجه می شود، بلکه باعث می شود مکان عکاسی را نشان دهد و بدین وسیله حس و حال خوبی را منتقل کند.
غروب خورشید روی آب در منطقه ای شناخته شده، زیباست، اما ساختمانی که در پیش زمینه قرار گرفته، داستان عاطفی ویژه ای را بلافاصله بازگو می کند.

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

آدمیانی را که دست در دست هم در ساحل قدم می زنند، حال و هوای تصویر را عوض می کنند. به خاطر داشته باشید که اغلب چیزهایی که در پیش زمینه عکس قرار دارند، زمانی که زمینه عکس را آسمانی روشن پوشانده است، حالت ضدنور به خود می گیرند.
بنابراین همیشه طوری عکس بگیرید که اشیاء و شکل های ضدنور قابل شناسایی باشند.
هنگام طلوع و غروب خورشید، نور خوانی های متفاوت، نتایج قابل قبولی را ارائه می کند. به یاد داشته باشید که هنگام نورسنجی، خورشید را از کادر عکس خارج سازید.

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

 

عدسی را به طرف قسمت های روشن آسمان بگیرید، به طوری که منبع نور، خورشید، در چپ یا راست خارج از کادر شما قرار بگیرد. سپس نورسنجی کنید و در صورت تمایل به الحاق خورشید در کادر عکس، در حالی که نورسنج را قفل کرده اید، خورشید را مجددا در کادر عکس خود قرار داده و دکمه شاتر را فشار دهید.
من در این مواقع از حالت «براکتینگ» دوربین عکاسی استفاده می کنم و چند عکس با نورسنجی های مختلف می گیرم تا بتوانم با کم و یا زیاد کردن زمان نوردهی عکس مناسب تری را که رنگ های اشباع شده ای در آن وجود دارد، به دست آورم.

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

پس از آن که خورشید غروب کرد، بلافاصله دوربین را کنار نگذارید. زیرا در روزهای ابری، حالت «پستاب» خورشید، به ناگهان برای دقایقی آسمان را با رنگ هایی زیبا می پوشاند. برای ثبت «پستاب» از نقاط رنگی آسمان نورخوانی کنید.


نکات ویژه:

  • همیشه پیش زمینه ساده ای را در کادر انتخاب نمایید.
  • خورشید را هنگام نورسنجی از کادر خارج کنید.
  • منتظر پستاب خورشید باشید که آسمان را با رنگ های زیبای خود می پوشاند.
عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

عکاسی رو به خورشید, عکاسی پرتره در غروب, تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب, تنظیمات دوربین برای گرفتن غروب, تنظیمات عکاسی از طلوع خورشید, عکاسی از غروب, بهترین تنظیمات برای عکاسی در روز, عکاسی از طلوع و غروب خورشید, عکس طلوع خورشید, زیباترین طلوع خورشید در زمین, عکس غروب غم انگیز, عکس غروب پاییز

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments