عکاسی در سفرهای زمینی / آموزش عکاسی در سفرهای دریایی / عکس دریا

عکاسی ۱۴ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی در سفرهای زمینی / آموزش عکاسی در سفرهای دریایی / عکس دریا

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی


مقدمه:

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی

تقریبا در هر سفری شما می توانید انواع وسایل حمل و نقل زمینی و دریایی مورد استفاده خود را پیدا کنید.
براساس مقصد شما، انواع وسایل مسافرتی از قطارهای فوق مدرن و پرسرعت ژاپنی و کالسکه های کرایه ای «فیلیپینی» و قایق های شهر «ونیز » دارای تفاوت فاحش هستند.
عکس گرفتن از این وسایل باعث می شود که بیننده در تجربه سفر شما سهیم گردد.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی

پس در قدم اول سعی کنید تا از وسایل حمل و نقل در مسافرت خود مانند قطار و یا کشتی عکاسی کنید.

تا رسیدن به مقصد شما مناظر و چشم اندازهایی را می بیند که دیدار دوباره آنها غیرممکن است. برای عکس گرفتن از این موقعیت ها همیشه دوربین تان را آماده نگاه دارید.
دوربین های خودکار برای این گونه محل ها بسیار کارآمد هستند، چون بدون دردسر به کاربر فرصت می دهند که به سرعت عمل کند و عکس بگیرد.

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی

یک راه برای ثبت موضوعات متحرک، استفاده از فیلمهای دارای حساسیت بالاست (ایسو ۴۰۰ یا بیشتر)، زیرا می توان از سرعت شاتر مناسب برای ثبت حرکت و همچنین استفاده از گشادگی کم دیافراگم برای ثبت موضوعی با عمق میدان زیاد بهره برد.
برای ثبت حرکت اجسام به گونه ای که احساس سرعت در عکس دیده شود، باید از سرعت های کند شاتر استفاده کرد تا محوی عکس اثر حرکت را نشان دهد.
وقتی به جایی وارد می شوید، زمانی طول می کشد تا مناظری را که به خاطر آنها سفر کرده اید، پیدا کنید.

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی

در عکس های مستقیمی که از چشم انداز هایی مانند کشتی در بندرگاه یا طاری در راه آهن می گیرید، سعی کنید که ترکیبی پیدا کنید تا رابطه آنها را با محیط شان بیان کند.
در سفرهای دریایی، میتوانید از شکل برخورد امواج به کشتی عکس بگیرید یا اینکه اگر در بندرگاه هستید بگردید و کشتی را در نزدیکی بندرگاه در حالی که از بندر دور میشود بیابید، میتوانید از فعالیت خدمه در عرشه یا زمانی که مسافران در روی عرشه از دیدن دریا شگفت زده هستند عکاسی کنید.

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی


نکات ویژه:

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی  

عکاسی در سفرهای زمینی, آموزش عکاسی در سفرهای دریایی, عکس دریا, عکاسی در سفر, عکاسی در سفرهای جاده ای, عکاسی در کشتی, عکاسی در سفرهای آبی, عکاسی از کشتی, عکاسی از قطار, عکاسی از جاده, عکاسی از ایستگاه قطار, عکاسی از اتوبوس, زیباترین عکس های سفری, آموزش عکاسی در سفر, آموزش عکاسی, آموزش عکاسی قدم به قدم در سفر های زمینی

  • از وسایل حمل و نقل محلی عکاسی کنید.
  •  وقتی که ناگهان به موضوعی برمیخورید از دوربین های (ببین و بگیر) استفاده کنید.
  •  از ایستگاه های قطار و لنگرگاه ها و ایستگاه های حمل و نقل عکاسی کنید.

همچنین بخوانید:  عکاسی از اردوگاه ها / عکاسی از کمپ ها و اتراقگاه ها / عکاسی از اردو های تفریحی
توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments