تعبیر خواب چشم🌒تعبیر خواب چشم آبی/ تعبیر خواب چشم از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چشم🌒تعبیر خواب چشم آبی/ تعبیر خواب چشم از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب چشم, تعبیر خواب چشم سوم, تعبیر خواب چشم عسلی رنگ, تعبیر خواب درآمدن چشم از کاسه, تعبیر خواب عفونت چشم, تعبیر خواب چشم نظر , تعبیر خواب چشم پزشک, تعبیر خواب چشم این سیرین, تعبیر خواب چشم سبز, تعبیر خواب چشم به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چشم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چشم, تعبیر خواب چشم سوم, تعبیر خواب چشم عسلی رنگ, تعبیر خواب درآمدن چشم از کاسه, تعبیر خواب عفونت چشم, تعبیر خواب چشم نظر , تعبیر خواب چشم پزشک, تعبیر خواب چشم این سیرین, تعبیر خواب چشم سبز, تعبیر خواب چشم به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چشم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چشم, تعبیر خواب چشم سوم, تعبیر خواب چشم عسلی رنگ, تعبیر خواب درآمدن چشم از کاسه, تعبیر خواب عفونت چشم, تعبیر خواب چشم نظر , تعبیر خواب چشم پزشک, تعبیر خواب چشم این سیرین, تعبیر خواب چشم سبز, تعبیر خواب چشم به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چشم از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب چشم در حالت کلی

چشم ها آینه روح ما هستند. نوع و ظاهر چشم در خواب تعبیری دقیقا مشابه با عالم بیداری است.


تعبیر خواب داشتن چشمانی زیبا

اگر در خواب چشمانتان شاد و زیبا بود، تعبیرش این است که زندگی ایده الی دارید و حال دلتان خوب است و برعکس اگر چشمانتان خسته و ناراحت بود، تعبیرش این است که روحتان خسته و آزرده است.


تعبیر خواب بیگانگی با چشم ها

اگر خواب دیدید که چشمانتان مال شما نبودند، تعبیرش این است که نمی دانید از زندگی چه می خواهید و شخصیت چند گانه ای دارید.

اگر در خواب چشمان شما متعلق به حیوان بود، تعبیرش این است که به غرایض حیوانی هدایت می شوید و از خود قدرتی ندارید.


تعبیر خواب چشم آبی رنگ

تعبیر خواب چشم آبی عشق، اشتیاق و روابط عاشقانه است.

تعبیر دیدن چشم آبی در خواب نشانه خاطرات خوب و نوستالژی است که شما را به گذشته های خیلی دور می برد.

شما نمی توانید خاطرات گذشته و کسی که دوستش را دارید فراموش کنید و این موضوع کمی سرعت شما را برای رسیدن به موفقیت می گیرد.

دیدن خواب چشم آبی همچنین سمبل تنهایی و سختی هایی است که در زندگی تجربه کرده اید.

شما باید قدرت مقابله با این احساسات عجیب را داشته باشید. احساساتی بودن بیش از حد زیاد به نفع شما نیست.


تعبیر خواب چشم سبز رنگ

تعبیر خواب چشم سبز حسادت، آشفتگی در عشق و روابط جنسی نامشروع است.

دیدن خواب چشم سبز رنگ نشانه این است که شریک زندگی تان با شما صادق نیست و به شما خیانت می کند.

گاهی دروغ هایی که همسرتان می گوید به این دلیل است که نمی خواهد به شما آسیب برساند اما آگاهی از دروغ های او ممکن است در آینده برای شما بسیار نا امید کننده باشد.


تعبیر خواب چشم قهوه ای رنگ

تعبیر خواب چشم قهوه ای خوب است. این خواب نماد عشق و مراقبت و گرمی و تمایل جنسی است.

اگر خواب دیدید که کسی با چشمان قهوه ای به شما نگاه می کند و تمرکز خواب بر روی رنگ چشم ها بود، تعبیرش این است که آن شخص از شما می ترسد.

شما بسیار قدرتمند هستنید و نوع برخورد با دیگران را به خوبی می دانید و همین موضوع باعث پیشرفت شما شده است.


تعبیر خواب چشم خونی

تعبیر خواب چشم خونی آسیب های عاطفی و شکست های عشقی است.

گاهی ممکن است نشانه بیماری نیز باشد. بهتر است به اطراف خود دقت بیشتری داشته باشید.

ممکن است از فردی که به او اعتماد دارید آسیب شدیدی ببینید و یا مشکلی در چشمانتان داشته باشید.


تعبیر خواب چشم کور

تعبیر خواب چشم کور و یا نابینا شدن، آن است که نمی توانید مسائل و مشکلات اطرافتان را کنترل کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خامه🌒تعبیر خواب خامه قنادی/ تعبیر خواب خامه خوردن در میهمانی

شما از اتفاقات اطرافتان خبر ندارید و ممکن است به دلیل این ناآگاهی آسیب شدیدی ببینید.

حتی نمی توانید درک کنید که چه کسی دوستدار واقعی شماست.

سعی کنید نگاه دقیق تری به محیط اطراف داشته باشید و فرصت های زندگی را از دست ندهید.


تعبیر خواب چشم به روایت منوچهر مطیعی

داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب های ما به صورت چشم ظاهر می شود.

اگر در خواب احساس کنید که دیدگان شما کم فروغ شده، بهتر است مراقب مال و فرزند خویش باشید و چنان چه ببینید کور شده اید و جایی را نمی بینید، خواب شما از گمراهی خبر می دهد.

اگر کسی ببیند یک چشمش کور است، یک نیمه از دین خود را از دست می دهد و اگر هر دو چشم او کور باشد، کافر می شود.

چنان چه در خواب ببینید که به چشم خود سرمه کشیده اید، کاری می کنید که در نظر مردم عزیز و محترم می شوید.

اگر کسی ببیند که یک چشم اضافی دارد و منحرف می شود، به خود بینی و غرور و انحراف اخلاقی گرفتار می گردد.

چنان چه در خواب ببینید یک چشم شما را کنده اند، چیزی را که خیلی دوست می دارید از شما می گیرند.

اگر در خواب ببینید که چشم شما سیاه شده به طوری که هیچ سفیدی ندارد و به زبان دیگر همه چشم مردمک شده، نشان از تکبر و خودخواهی است یا چشم شما به دنبال چیزی می رود که تحصیل آن در مصلحت شما نیست.

اگر ببینید که چشم شما سرخ شده و رگه های خونین دارد، غمی برای شما می رسد و مالی از دستتان می رود.

اگر ببینید که چشم قشنگ تر از زمان بیداری را دارید، با زنی انیس می شوید که خردمند و با دانش است یا صاحب فرزندانی می شوید که البته بستگی دارد به سن و سال و شرایط بیننده خواب.

اگر چشمتان در خواب بزرگتر از زمان بیداری به نظر می رسید، بی بند و یا سهل انگار می شوید.

اگر ببینید یک چشم دارید، سخن زشت می شنوید.

اگر دیدید که چندین چشم دارید، فریب دنیا را می خورید.


تعبیر خواب چشم به روایت ابن سیرین

تعبیر چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود، و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است.

تعبیر چشم آبی، بدعت می‌باشد،

تعبیر چشم شهلا، فرزند می‌باشد.

اگر ببینی یک چشم تو کور شده است، یـعـنـی نصف دین تو می‌رود یا با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام‌های دیگر گناه بزرگی مرتکب می‌شوی، و یا دچار مصیبتی خواهی شد.

اگر ببینی نابینا شده‌ای، یـعـنـی گمراه می‌شوی و یا فرزندت از دنیا می‌رود.

اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود.

اگر ببینی چشم‌هایت طوری سبل [نوعی بیماری چشم] گرفته است که فوق العاده به سختی می‌بینی، یـعـنـی به اندازۀ ضعف بینایی، دین و ایمان تو دچار عیب و نقص و اشکال می‌شود (مخصوصاً اگر رنگ چشم‌های تو در خوابی که دیده‌ای سیاه باشند).

اگر ببینی چشم‌های تو آبی می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی در راه بدعت خواهی ماند، یا چنانچه ببینی چشم‌های تو شهلا می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی فرزندت بیمار می‌شود یا از تو جدا خواهد شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قربانی🌒 تعبیر خواب ذبح پرنده / تعبیر خواب قربانی از دیدگاه ابن سیرین

اگر ببینی کسی پردۀ سبل را از چشم تو برداشته است و چشم‌هایت بهبود پیدا کرده است، یـعـنـی توسط فرد عالمی توبه می‌کنی و آن عالم تو را به راه دین و ایمان می‌آورد و پارسا و پرهیزکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند بیماری فرزندت بهبود پیدا می‌کند یا اگر در غربت باشد به سلامتی برمی‌گردد.

اگر ببینی چشم‌درد داری و کسی تو را درمان می‌کند، یـعـنـی آن شخص تو را به راه درست و حق راهنمایی می‌کند.

اگر ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

اگر ببینی روی چشم و دهان و گوش تو گیاه درآمده است، تعبیرش فوق‌العاده خوب است.


تعبیر خواب چشم از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.

دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.

دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.

دیدن زنی که چشم های قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.

دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.

اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.

اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.

اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.

دیدن چشمان خاکستری در خواب، نشانه عشق و توأم با چاپلوسی است.


تعبیر خواب چشم از دیدگاه لوک اوینتهاو

نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته

چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر

چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

چشم به رنگ آبی: عشق سوزان

چشمان کثیف: آینده بد

چشم تیره رنگ: خبر خوشحال کننده

چشمان به زیر انداخته شده: در خفا کسی را شدیدا” دوست داشتن


تعبیر خواب چشم به روایت مغربی

اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.

اگر ببینی یک چشم تو دچار آسیب شده است، یـعـنـی فرزندانت دچار آسیب می‌شوند.

اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها را باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.

اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا شب‌کور هستی، یـعـنـی باطن تو در دین و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.

اگر ببینی چشم تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی بی‌شرم و حیا خواهی شد.

اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.


تعبیر خواب چشم به روایت امام صادق

چشم در خواب، بر هفت وجه است:

روشنائی

دین مبتنی بر هدایت و درستی

اسلام

فرزند

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تظاهرات🌒تعبیر خواب تظاهرات در خیابان/ تعبیر خواب شرکت در تظاهرات

مال

علم

زیادتی در دین و مال

اگر شخص نابینائی در خواب ببیند که بینا شده است، یـعـنـی از زحمت و مشقت خلاص می‌شود.

تعبیرهای کوری و نابینائی عبارتند از:

۱- فقر و تنگدستی

۲- حال و روز بد

۳- غم و اندوه

۴- نقصان

۵- مال و اموال

۶- تباه شدن دین و ایمان، همانطور که در قرآن کریم آمده: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ _ کرر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند (بقره، ۱۸).

اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.

اگر ببینی چشم تو رودخانه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.


تعبیر خواب چشم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی چشم کسی را کور کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص را گمراه می‌کنی .

اگر ببینی دست شخص نابینایی را گرفته‌ای و می‌بری، یـعـنـی مؤمن و مهربان خواهی بود.

اگر ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی.

اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

اگر ببینی چشم‌های زیادی روی بدنَت است و همه چیز را به خوبی و خیلی واضح می‌توانی ببینی، یـعـنـی در دین و ایمان خیلی درستکار خواهی شد و به وظایف دینی بسیار درست عمل خواهی کرد.


تعبیر خواب چشم به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی تمامی هر دو چشم تو سیاه شده است (حتی کرۀ چشم) و سفیدی ندارد، یـعـنـی متکبر می‌شوی.

اگر ببینی کسی چشم تو را بسته یا با دستش گرفته است، یـعـنـی فرزندت دچار ضرر و زیان می‌شود یا اموالش را از دست می‌دهد یا مرتکب گناهی خواهد شد.

اگر ببینی وسط صورت خودت یک چشم داری، یـعـنـی از جهت دینی بر ضد تو حرف‌های ناسزائی می‌گویند.


تعبیر خواب چشم به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.


تعبیر خواب چشم در کتاب سرزمین رویاها

خواب چشم: نتایج بسیار خوب حرفه ای

چشمهای زیبا: شادی و عشق

چشمان شما آبی هستند: شادی خیلی بزرگ

چشمان شما سیاه هستند: تنگدستی

چشمان شما قهوه ای هستند: خوشبختی

چشمان شما سبز هستند: خوشبختی بزرگی نصیبتان خواهد شد

چشمان شما قرمز هستند: یک بیماری

چشمان شما فندقی هستند: دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند

چشمان شما چپ است: محتاج به پول خواهید شد

چشمان شما بزرگ هستند: ثروت هنگفت

چشمان شما کوچک هستند: شما را از صمیم قلب دوست دارند

رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است: منفعت بزرگ مالی

چشمان شما غمگین هستند: کارهای بسیار سودمند در پیش است

چشمان یک بیمار: عمر شما طولانی خواهد بود

چشمان شما باز شده و بزرگ هستند: یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد

دید چشم های خود را از دست می دهید: فرزندان شما در معرض خطر مرگ هستند

خواب چشمان فرزندانتان: پول

چشمان زنتان را تحسین می کنید: شما به او وفادار نیستید

چشمان شوهرتان را تحسین می کنید: شما در انتظار یک نوزاد هستید

برای چشمانتان نگران هستید: در همه امور احتیاط را فراموش نکنید

برای چشمان فرزندانتان نگران هستید: یکنفر مخفیانه بر ضد شما کار می کند

چشمان یک زن را می بندند: شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد

چشمان یک مرد را می بندند: شما بیوه می شوید

شما در بین افرادی هستید که چشمانشان را بسته اند: یک دوست باعث عذاب شما می شود

دیگران چشمانشان با یک پارچه بسته شده: وجدانتان ناراحت و پشیمان خواهد شد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments