تعبیر خواب پله 🌒 تعبیر خواب بالا رفتن و پایین آمدن از پله / تعبیر پله چوبی و آهنی

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پله 🌒 تعبیر خواب بالا رفتن و پایین آمدن از پله / تعبیر پله چوبی و آهنی

تعبیر خواب پله, تعبیر خواب راه پله, تعبیر خواب بالا رفتن از پله, تعبیر خواب پایین آمدن از پله, دیدن پله در خواب نشانه چیست, دیدن پله در خواب, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به سختی, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به آسانی, تعبیر خواب پله آهنی, تعبیر خواب پله چوبی, تعبیر خواب راه پله مارپیچ, تعبیر خواب افتادن از پله, تعبیر خواب پله شکسته

تعبیر خواب پله, تعبیر خواب راه پله, تعبیر خواب بالا رفتن از پله, تعبیر خواب پایین آمدن از پله, دیدن پله در خواب نشانه چیست, دیدن پله در خواب, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به سختی, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به آسانی, تعبیر خواب پله آهنی, تعبیر خواب پله چوبی, تعبیر خواب راه پله مارپیچ, تعبیر خواب افتادن از پله, تعبیر خواب پله شکسته

تعبیر خواب پله, تعبیر خواب راه پله, تعبیر خواب بالا رفتن از پله, تعبیر خواب پایین آمدن از پله, دیدن پله در خواب نشانه چیست, دیدن پله در خواب, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به سختی, تعبیر خواب بالا رفتن از پله به آسانی, تعبیر خواب پله آهنی, تعبیر خواب پله چوبی, تعبیر خواب راه پله مارپیچ, تعبیر خواب افتادن از پله, تعبیر خواب پله شکسته

پله در خواب نماد موفقیت است.
دیدن خواب پله نشانه تلاش و حرکت رو به جلو در جهت رسیدن به اهداف است.
تعبیر دیدن پله در خواب همچنین ممکن است افزایش یا کاهش آگاهی و اعتماد به نفس باشد.
به گفته برخی معبران دیگر دیدن خواب پله ها نماد پیشرفت و غرور و تحریک احساسات برای فعالیت است.
تعبیر دیدن پله های زیبا و عریض در خواب نشان دهنده انتخاب درست شما در زندگی است. شما تصمیمات درستی گرفته اید و از این جهت خوشحال هستید.
تعبیر دیدن پله ها در ساحل این پیام را به شما می دهد که باید از زندگی لذت ببرید و کمی ریلکس کنید و آرامش داشته باشید.
اگر در خواب دیدید که خود را روی پله ها کشیدید تعبیرش این است که آنقدر حواستان به کار و زندگی است که از خود غافل شده اید. این خواب هشداری برای سلامتی شماست. همچنین می تواند نشانه ای از ضرر و زیان مالی بسیار زیاد در آینده باشد.

تعبیر خواب پله شکسته

تعبیر بالا رفتن از پله های شکسته در خواب نشانه شکست های عاطفی و مالی در آینده می باشد. بهتر است خود را برای روزهای سخت آماده کنید. این خواب همچنین نشانه غم و اندوه است.


تعبیر خواب دیدن از پله بالا رفتن

تعبیر خواب بالا رفتن از پله این است که در حال رسیدن به آرزوهایتان هستید. شما برای اهداف خود تلاش زیادی کرده اید و حالا نوبت به آن رسیده تا به دستاوردهای خود برسید و خوشبختی را لمس کنید.
تعبیر بالا رفتن از پله در خواب سطح بالای دانش و درک برخی موقعیت ها و نشانه پیشرفت های معنوی و مادی است.
اگر در خواب تان در حال بالا رفتن از پله ها خسته شده اید و در راه صعود مشکلی داشتید تعبیرش این است که موانعی سر راه شماست که سرعت پیشرفتتان را می گیرد. نا امید نشوید و ادامه دهید و قطعا این چالش ها گذرا هستند و به زودی از آن ها عبور خواهید کرد.


تعبیر خواب پایین رفتن از پله

تعبیر پایین رفتن از پله این است که در وضعیت بدی گرفتار شده اید و به دلیل شکست های متوالی دچار استرس شده اید.
تعبیر خواب پایین رفتن از پله این خواب نشان می دهد که نمی توانید به غیر ممکن ها دست پیدا کنید و در مقابل چالش ها ضعیف هستید.


تعبیر خواب از پله پرت شدن

خواب از پله افتادن تعبیرش این است که اعتماد به نفس خود را از دست داده اید و برای رسیدن به آروزهای خود ناتوان شده اید. شما نمی توانید افکار خود را متمرکز کنید و در واقع احساسات سرکوب شده زیادی دارید که برای شما تبدیل به عقده شده است.
خواب از پله پرت شدن به شما می گوید سعی کنید در زندگی خود تغییرات اساسی ایجاد کنید وگرنه این شرایط برایتان سخت شده است.


تعبیر خواب نشستن در راه پله

اگر در خواب دیدید که روی پله ها نشسته اید تعبیرش این است که افرادی که در زندگی تان هستند راه پیشرفت را بر شما بسته اند. در این راه ممکن است چیزهایی را از دست بدهید و به همین دلیل امیدی برای رسیدن به آروزهایتان ندارید.


تعبیر خواب طی کشیدن پله

اگر در خواب دیدید که پله ها را طی می کشید تعبیرش این است که شرایط زندگی شما بهبود پیدا کرده و روزهای خوشی در آینده منتظر شما خواهد بود.


تعبیر خواب پله زیاد

تعبیر دیدن پله های زیاد و طولانی در خواب نشانه این است که آرزوهای دست نیافتنی زیادی دارید که شاید به سختی به همه آن ها خواهید رسید.
دیدن پله زیاد در خواب نشانه این است که نیاز دارید تا بیشتر تلاش کنید.
تعبیر دیدن خواب پله زیاد نشان دهنده خطراتی است که برای رسیدن به اهداف در سر راه شما وجود دارد.


تعبیر خواب پله بزرگ

اگر در خواب دیدید که از پله های بزرگی بالا می رفتید تعبیرش این است که وضعیت روحی شما رو به بهبود است.
تعبیر خواب راه پله بزرگ موفقیت و آغاز یک رابطه عاشقانه است.


تعبیر خواب پله های طلا

تعبیر دیدن پله های طلایی در خواب نشان دهنده رشد معنوی و نیاز به تغییر شیوه زندگی است.


تعبیر خواب پله های چوبی

تعبیر دیدن پله های چوبی در خواب نشانه این است که در کارهایتان اشتباه کوچکی می کنید که این اشتباهات ممکن است مسیر زندگی تان را تغییر دهد.


تعبیر خواب پله های سنگی

تعبیر پله های سنگی در خواب نشانه استقلال و قدرت و عزم و اراده شما برای زندگی است.


تعبیر خواب بالا رفتن از پله به آسانی

این‌که در خواب ببینید که پله‌ها را به آسانی بالا می‌روید، به این معنا است که مسیر بدون خطری را طی می‌کنید و برنامه‌تان را با موفقیت به سرانجام خواهید رساند.


تعبیر خواب بالا رفتن از پله به سختی

اگر در خواب ببینید که راه پله را با سختی بالا می‌روید،‌ معلوم می‌شود که برای رسیدن به هدف‌تان سختی‌ها و دشواری‌های زیادی را باید پشت سر بگذارید.


تعبیر خواب راه پله روبروی شما

اگر راه پله هنوز مقابل شما قرار دارد، یک تغییر در زندگی شما قریب‌الوقوع است.


تعبیر خواب راه پله پر پیچ و خم

دیدن راه‌ پله‌ای که پیچ و خم دارد و شیب‌اش تند است یا به طور کلی عبور از آن برای‌تان دشواری دارد، به این معنا است که دستیابی به بخش‌هایی از شخصیت شما دشوار است. این بخش‌ها در خواب‌تان با پله‌ها تصویر شده‌اند.


منوچهر مطیعی میگوید :

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید. همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و غیره.
چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد.
چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.
اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است.
پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.
نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید.

اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود.

برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند.
چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید.

پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست.
پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است.
پرت شدن از پلکان هم خوب نیست.
اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید
اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود.
اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم.


آنلی بیتون میگوید :

پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید
دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .
نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .
پلکان منزل خودتان : زندگی شما طولانی خواهد بود.
پلکان منزل دیگران : به شما خیانت می شود.
پلکان در آتش : عذاب
افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .
بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .
گر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .
پایین آمدن از پله در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .


اچ میلر میگوید :

اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده مى‏کنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.


لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب پله های چوبی ، پروژه های خود را کنار بگذارید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

از یک پلکان بالا میروید : یک موفقیت بزرگ
از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید.
از پلکان جلوی در پائین می آئید : خبرهای بسیار خوش

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments