تعبیر خواب الاغ (خر) 🌒 تعبیر خواب خر به روایت امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب الاغ (خر) 🌒 تعبیر خواب خر به روایت امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب الاغ, تعبیر خواب خر, تعبیر خواب خر از نظر امام صادق, تعبیر خواب خر از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خر ابن سیرین, تعبیر خواب الاغ مرده, تعبیر خواب لگد زدن خر, تعبیر خواب لگد زدن الاغ, تعبیر خواب عوض کردن خر, تعبیر خواب خریدن خر, تعبیر خواب سوار شدن خر, تعبیر خواب صدای خر, تعبیر خواب گوشت خر

تعبیر خواب الاغ, تعبیر خواب خر, تعبیر خواب خر از نظر امام صادق, تعبیر خواب خر از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خر ابن سیرین, تعبیر خواب الاغ مرده, تعبیر خواب لگد زدن خر, تعبیر خواب لگد زدن الاغ, تعبیر خواب عوض کردن خر, تعبیر خواب خریدن خر, تعبیر خواب سوار شدن خر, تعبیر خواب صدای خر, تعبیر خواب گوشت خر

تعبیر خواب الاغ, تعبیر خواب خر, تعبیر خواب خر از نظر امام صادق, تعبیر خواب خر از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خر ابن سیرین, تعبیر خواب الاغ مرده, تعبیر خواب لگد زدن خر, تعبیر خواب لگد زدن الاغ, تعبیر خواب عوض کردن خر, تعبیر خواب خریدن خر, تعبیر خواب سوار شدن خر, تعبیر خواب صدای خر, تعبیر خواب گوشت خر

دیدن یک خر در خواب شما نشان دهنده سرسختی و شخصیت بی نظیر شماست.

شما تمایلی به همکاری با دیگران ندارید.

خر همچنین نمادی از کارهای ترسناک است. ممکن است احساس بیش از حد استرس داشته باشید.


تعبیر خواب الاغ مرده

اگر الاغ مرده باشد ، بیانگر این است که رفتار صمیمانه شما منجر به بی اخلاقی بی حد و حصر خواهد شد.


تعبیر خواب افتادن از الاغ

خواب دیدن اینکه از روی یک الاغ می افتید ، نشانگر جدایی و ناسازگاری در عشق است.


تعبیر خواب لگد زدن الاغ

خواب دیدن اینکه یک خر به شما لگد میزند ، نشان می دهد که از گرفتار شدن در برخی فعالیت های غیرقانونی می ترسید.


تعبیر خواب الاغ به روایت امام صادق :

تعبیرهای خر عبارت‌اند از:
بخت
کامیابی و بهره‌مندی
فرمانروائی
مال
زن
شادی
عزت
اقبال
بزرگی
درجه و رتبه و مرتبه
تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:
بخت و اقبال
کامیابی و بهره‌مندی
مرتبه
فرمانروایی
تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.


تعبیر خواب الاغ به روایت محمدبن سیرین :

اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌
اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
اگر ببینی مانند خر می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.
تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.
اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد
اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .
اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.
تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:
خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.
خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
خر سرخ:یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.
اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی
تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.
گر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود
اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد
تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
گر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.
اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.
اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.
اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .
اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.
اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد.


منوچهر مطیعی میگوید :

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.
اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.


جابر مغربی میگوید :

اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.
اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.


تعبیر خواب الاغ به روایت دانیال نبی :

تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن الاغ در خواب، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد.
اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی.
اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.
اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد.اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.


لوک اویتنهاو میگوید :

خر که می‌دود: خبر
سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید.


تعبیر خواب الاغ به روایت حضرت یوسف :

دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند.
دیدن فروختن الاغ زیان باشد.
دیدن الاغ بخت او را یاری می کند


لیلا برایت میگوید :

دیدن الاغ در خواب، نشانه دعوا گرفتن است.
اگر در خواب ببینید که الاغى را مى زنید، بدین معنا است که نسبت به خانوادهتان بى تفاوت شده اید.
اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى کنید.
اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى آید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments