نزدیک شدن به موضوع در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

عکاسی ۰۷ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند


مقدمه:

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

مثلی قدیمی در عکاسی می گوید، اگر می خواهید صد در صد موفق شوید به موضوع تان نزدیک شوید، حرف درستی است.
یک راه مطمئن که عناصر اضافی در عکس تان جای نگیرند، این است که کادر را فقط با موضوع تان پر کنید.
پرکردن کادر از یک سو تا سوی دیگر با موضوع واحد، شکی برای مقصود شما از آن عکس باقی نمی گذارد.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

دو راه برای نزدیک شدن به موضوع وجود دارد: یا از یک عدسی دورگیر استفاده کنید، یا چند قدم جلوتر بگذارید.
وقتی که موضوع کادر را کاملا پر می کند، بیننده به شدت با آن درگیر می شود. برای مثال پرترهای زیبا که از چانه تا پیشانی در کادر قرار دارد، به سرعت بیننده را رو در روی موضوع قرار می دهد.
عکس خرسی که با زاویه بسته ای گرفته شده است، حتی با یک عدسی دورگیر در باغ وحش، موقعیت نفس گیری را به وجود می آورد.

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

مشکل همگانی این است که فکر می کنیم کادر را پر کرده ایم، در حالی که واقعا حتی به جلو نرفته ایم.
مسؤول یک لابراتوار چاپ عکس مکررا این حرف را میشنود که: آن آبشار بسیار نزدیک تر به نظرم می رسید.
وقتی که در مقابل منظرهای ایستاده اید، اتفاقی که روی می دهد، این است که در حالی که می خواهید روی موضوعی تمرکز کنید، مغز شما آن را به شما نزدیک تر از آن چه هست، نشان میدهد.

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

راه حل این است: در حالی که فکر می کنید به موضوع نزدیک شده اید، باز هم چند قدم دیگر به سوی آن بردارید، و دوباره این کار را انجام دهید.
قبل از آن که دکمه شاتر را نیز بفشارید، چشم ها را به اطراف بچرخانید و ببینید چیز دیگری برای حذف کردن وجود ندارد و اگر شک کردید باز هم گامی دیگر به جلو بردارید.


نکات ویژه:

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

نزدیک شدن به موضوع در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, نزدیک شدن به سوژه و یا زوم کردن کدام بهتر است, چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم, عکاسی کلوزآپ, عکاسی ماکرو, ۱۶ نکته کاربردی در عکاسی ماکرو که هر عکاسی باید بداند

  • برای ایجاد بیشترین تأثیر، کادر را تا حد ممکن با موضوع خود پر کنید.
  • یا چند قدم به جلو بردارید و یا از عدسی دورگیر استفاده کنید.
  • مداوما از دریچه دوربین مراقب عناصر اضافی در عکس باشید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments