عکس سیاه و سفید / عکاسی سیاه و سفید / زیباترین عکس سیاه سفید

عکاسی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکس سیاه و سفید / عکاسی سیاه و سفید / زیباترین عکس سیاه سفید

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص


مقدمه:

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید / عکاسی : عکاسی سیاه و سفید ممکن است ایده کهنه ای به نظر برسد که در آن جهان به رنگ های خاکستری محدود شده است.
با کنار گذاشتن رنگ، فیلم های سیاه و سفید، دنیایی از خط، شکل، حالت و بافت را به وجود می آورد که رنگ اغلب آنها را می پوشاند عکس های سیاه و سفید ذاتا نگاهی خبری دارند که بیننده را مجبور می سازند تا با دقت به مفهوم عکس توجه کند.
نکته ای که شما نیز اگر می خواهید عکس های مسافرتی تان با تفسیری اجتماعی دیده شوند، باید به آن توجه کنید.

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

فیلم های سیاه و سفید، به شکلی که فیلم های رنگی با چشمان ما دنیا را ضبط می کنند، عمل نمی نمایند.
فیلم های سیاه و سفید به تمام طیف رنگها حساس اند.
آنها نسبت به بعضی رنگها (مخصوصا آبی) واکنش بیشتری نشان میدهند و نسبت به تعدادی دیگر (مانند رنگ های سبز و قرمز) به درجاتی کمتر عکس العمل دارند.

 


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

اگر شما از مزرعه ای سبز، با پرچین های قرمز و آسمانی آبی عکس بگیرید، آسمان بسیار روشن شده و علف ها دارای عمیق ترین سایه های خاکستری خواهند شد.
همچنین، به علت تاثیر یکسان فیلم سیاه و سفید بر رنگ های سبز و قرمز، پرچین قرمز و علف های سبز با تنالیته های نزدیک به هم ضبط می شوند.
اگر شما به همراه دوربین انعکاسی خود، چند عدد فیلتر (پالایه) داشته باشید، به سادگی می توانید هر رنگ را با درجاتی از خاکستری ثبت کنید.

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

فیلترها (پالایه ها) با کنترل مقدار نور ورودی به دوربین باعث خلق کنتراست هایی طبیعی در عکس می شوند.
قانون اصلی که باید به یاد داشته باشید، این است که: فیلترها رنگ اشیاء هم رنگ خود را روشن تر و رنگهای متضاد را تیره تر می سازند برای مثال پالایه زرد، تنالیته لباس زرد رنگ را روشن تر می کند و رنگ کلاهی آبی را تیره می سازد.
پالایه قرمز باعث می شود که پرچین قرمز روشن تر دیده شود، ولی رنگ مایه آسمان آبی و علف های سبز را تیره تر ثبت می کند.

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

مزیت دیگر عکاسی سیاه و سفید این است که گران نیست و شما می توانید با ظهور و چاپ فیلم سیاه و سفید در خانه با خاطری آسوده به جلوه های بصری بسیار زیادی دست یابید.
اموزه به کمک نرم افزارهای قدرتمند ویرایش عکس ، به راحتی می توان به عکس سیاه و سفید دست یافت.
اما مساله مهم استفاده از این نرم افزار ها و شناخت تنالیته های خاکستری سیاه و سفید است، تا به نتیجه ای همانند فیلم سیاه و سفید رسید.

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص


نکات ویژه:

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

عکس سیاه و سفید, عکاسی سیاه و سفید, زیباترین عکس سیاه سفید, عکس سیاه سفید فانتزی, عکس سیاه سفید هنری, پروفایل سیاه سفید دخترونه, عکس سیاه پروفایل, عکس سیاه ساده, عکس نوشته سیاه و سفید, عکس تمام مشکی, عکسهای سیاه و سفید هنری با کیفیت بالا, عکس تمام مشکی, پروفایل سیاه ساده, عکس سیاه سفید شیک, تصویر زمینه مشکی شیک, پروفایل مشکی خاص

  • سعی کنید عکس هایتان را خودتان چاپ کنید.
  • به وسیله پالایه های رنگی در رنگ مایه های عکس خود دستکاری کنید.
  • با استفاده از سایه روشن های خاکستری بر عناصر گرافیکی عکس خود تاکید نمایید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments