عکس سیاه سفید مادون قرمز / آموزش عکاسی سیاه سفید با مادون قرمز

عکاسی ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکس سیاه سفید مادون قرمز / آموزش عکاسی سیاه سفید با مادون قرمز

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

 


مقدمه:

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز / عکاسی : اگر بخواهید در عکاسی سیاه و سفید قدمی جلوتر بردارید، فیلم مادون قرمز کداک را که دارای حساسیت زیادی است، در نظر داشته باشید.
این فیلم ها علاوه بر آن که نسبت به «طیف رنگ مرئی » بسیار حساس اند، دارای لایه ای اضافی روی «لایه حساس » خود می باشند که نسبت به نور نامرئی مادون قرمز واکنش نشان میدهد.
اشیایی که اشعه مادون قرمز را منعکس می کنند، در تصویر نهایی به صورت بسیار روشنی ثبت می شوند.
به دلیل این که ما این اشعه را نمی بینیم، نتیجه نهایی عکس خود را نمی توانیم حدس بزنیم.

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

نتیجه ای که انگار از آن جهانی دیگرست و اغلب ما را متحیر می سازد.
اغلب چیزهای طبیعی مانند برگها و چمن که مقدار زیادی از اشعه مادون قرمز را منعکس می سازند، با این فیلمها به رنگ بسیار روشنی ثبت می شوند و شکلی «تجریدی» به عکس می بخشند.
یک منظره تابستانی در عکس مانند آن است که با برف پوشیده شده است.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

می توانید با قرار دادن پالایه (فیلتر) قرمز روی عدسی این حالت را نیز تشدید کنید.
نتیجه ای که در آن آسمان آبی به سیاهی میزند و ابرهای سفید که تنها مقداری از اشعه مادون قرمز را منعکس می کنند، مانند توپهای پنبه ای سفید خواهند شد.
هنگام استفاده از فیلمهای مادون قرمز باید احتیاط کنید، هنگام قرار دادن و درآوردن فیلم از دوربین، این عمل را در مکانی کاملا تاریک انجام دهید و بعد از مصرف، فیلم را در جعبه خاص خود قرار دهید.
عمل تعویض فیلم در هنگام روز، آسان نخواهد بود، مگر آن که از «کیسه تعویض فیلم » استفاده کنید.
کار با فیلم مادون قرمز، عملی تجربی است، از این رو هنگام نوردهی به فیلم از «نوردهی بیش و کم» یا براکت استفاده کنید. برای ظهور فیلم نیز آن را به لابراتواری بفرست که قبلا با ظهور و چاپ این نوع فیلم آشنایی داشته باشد.

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

با اغلب دوربین های تک عدسی انعکاسی (SLR) برای استفاده از فیلمهای مادون قرمز ایمن هستند، اما برای استفاده از دوربین های «ببین و بگیر»، باید از سازندگان و فروشندگان آنها در مورد ایمنی بدنه این دوربین ها نسبت به نور اطلاع حاصل نمود.
از آنجا که نورهای مرئی و اشعه نامرئی در یک نقطه روی محور عدسی کانونی نمی شوند، باید از کوچکترین دهانه دیافراگم استفاده کرد، تا از داشتن عمق میدان و وضوح کامل اطمینان حاصل نمود. اغلب دوربین های تک عدسی انعکاسی، دارای نشانه راهنما (به صورت نقطه قرمز) روی عدسی می باشند که بعد از تنظیم فاصله تا موضوع، راهنما را باید روی آن نقطه تنظیم کرد تا عمل وضوح به صورت کامل
انجام شود.


نکات ویژه:

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

عکس سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی سیاه سفید مادون قرمز, عکاسی مادون قرمز, فیلتر فروسرخ, دوربین مادون قرمز, مادون قرمز چیست, ساخت دوربین مادون قرمز, عکس های سیاه سفید مادون قرمز, عکس های هنری مادون قرمز, عکس ساه سفید مادون قرمز چیست, چگونه عکس های مادون قرمز بگیریم

  • از فیلم مادون قرمز به علت ویژگی خلق جلوه های بصری تجریدی و «امپرسیونیستی» استفاده نمایید.
  • عمل جاگذاری و بیرون آوردن فیلم را در تاریکی مطلق انجام دهید.
  •  می توانید به وسیله استفاده از پالایه قرمز، آسمان را کاملا تیره کنید

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments