عکاسی هوایی / عکاسی در سفرهای هوایی / عکاسی در هواپیما

عکاسی ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی هوایی / عکاسی در سفرهای هوایی / عکاسی در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما


مقدمه:

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

یکی از دلایلی که پرواز با هواپیما را دوست دارم، این است که صحنه زمین که از میان پنجره هواپیما دیده می شود، بیشتر مرا مجذوب می سازد.
برایم مهم نیست که روز است یا شب و یا این که به کجا سفر می کنم، در هر صورت به جز زمانی که داخل مه و ابر هستم و جایی دیده نمی شود، بقیه لحظات چشمان من به پنجره دوخته شده است و همیشه از این که خلبان خوش صحبتی در طی مسیر همه چیز را توضیح دهد، بسیار لذت می برم.

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

دفعه اولی که خلبان به مسافران توضیح میداد که می توانند از پنجره اقیانوس آرام را ببینند، به طرف پنجره جستم و نزدیک بود روی مسافر بغلی بیفتم.
حالا همیشه از خدمه پرواز درخواست می کنم که صندلی کنار پنجره را به من بدهد.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکس هایی که از پنجره هواپیماهای مسافربری گرفته می شوند، به لحاظ تکنیکی قابل قبول نیستند، زیرا که پنجره ها از پلاستیکی پوشیده شده اند که وضوح تصویر را کاهش می دهند.
اما همین عکس ها در اندازه کوچک قابل قبول هستند. برای از بین بردن مقداری از محوی عکس، باید تا حد ممکن به پنجره نزدیک شد، اما هیچ گاه عدسی را به شیشه نچسبانید زیرا تکانهای هواپیما باعث لرزش و تاری عکس خواهند شد.

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

بهترین زمان برای عکس برداری هنگام اوج گرفتن یا فرود هواپیما می باشد، زیرا این ارتفاع مناسبی برای به تصویر کشیدن جزئیات سطح زمین است، به علاوه مه کمتری در هوا وجود دارد.
در بعضی از مکان ها، گشت های هوایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید از ارتفاع کم عکاسی کنید.
اغلب هواپیماها دارای بالهای بلندی می باشند و اغلب خلبانهای این هواپیماها اگر متوجه شوند که شما به صورت جدی عکاسی می کنید، اجازه خواهند داد که پنجره ها را باز کنید تا بدون ممانعت سطح پنجره عکاسی کنید.

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عدسی معمولی و عدسی زاویه باز متوسط برای این گونه تورهای هوایی مناسب اند، اما از عدسیهای دور گیر نیز برای جدا کردن قسمتی از منظره نیز می توانید استفاده کنید.
برای نورسنجی نیز می توانید به نورسنجهای داخلی دوربین تان اعتماد کنید.
در این نوع عکس برداری، عمق میدان وضوح مطرح نیست، زیرا باید از بالاترین سرعت شاتر دوربین استفاده نمایید تا احتمال لرزش دوربین هرچه کمتر شود.

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما


نکات ویژه:

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

عکاسی هوایی, عکاسی از بالا, عکاسی در سفرهای هوایی, عکاسی در هواپیما, عکاسی شهر از بالا, عکاسی از پشت پنجره هواپیما, عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی آسمان از داخل هواپیما, زیباترین عکس ها از داخل هواپیما, عکاسی از پنجره هواپیما, عکاسی قدم به قدم از داخل هواپیما, عکاسی در آسمان, عکاسی از بالا به پایین, عکاسی از ابرها, عکاسی از غروب آفتاب در هواپیما

  • همیشه از صندلی های کنار پنجره هواپیما استفاده کنید.
  •  عدسی را هرچه نزدیکتر به پنجره قرار دهید، اما هرگز به آن نچسبانید.
  •  عکس هایتان را هنگام بلند شدن هواپیما از زمین و هنگام فرود بگیرید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments