عکاسی افقی و عمودی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

عکاسی ۰۹ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی افقی و عمودی/ عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ


مقدمه:

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی / عکاسی : کادر بندی افقی یا عمودی بیشترین سوالی است که شما برای ترکیب بندی هر عکس با آن روبرو هستید.
به دلیل این که دوربین ها به صورت افقی بهتر در دست گرفته می شوند، اکثر مردم عکس هایشان را دقیقا به همین گونه ترکیب بندی می کنند، به دست گرفتن دوربین به صورت عمودی سخت است، اما این کار به قدرت عکس و تنوع بصری عکس های شما می افزاید.
تصور این که تمام تابلوهای نقاشی یک گالری به صورت افقی باشند، بسیار کسل کننده است.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

اکثر موضوع ها نیاز به روش خاصی از ترکیب بندی دارند. به عنوان یک اصل موضوعات بلند (مانند درختان و انسانها) یا چیزهایی که می خواهید در دوری و نزدیکی مسافت آنها اغراق کنید، در یک نمای عمودی به راحتی جای می گیرند.
قاب بندی موضوعی به صورت عمودی چشم را وادار می کند تا موضوع را از بالا به پایین و برعکس بنگرد، مسأله ای که تأثیر عمق و مسافت را بیشتر می سازد.
مناظر گسترده و موضوعات کوتاه و پهن طبیعتا در ترکیب بندی افقی قرار می گیرند. ترکیب بندی افقی چشم را از یک سو به سوی دیگر می کشاند و گستردگی موضوع را نشان می دهد.

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

برای هر موضوعی شکلی کاربرد دارد، انتخاب بهترین کادر مسأله ای به شدت غریزی است.
اگر تصمیم گیری درباره این که کدام یک بهتر است، مشکل به نظر می رسد، موضوع را با هر دو ترکیب بندی عکاسی کنید و سپس تصمیم بگیرید کدام را حذف کنید.
زیرا غالبا روی عکس چاپ شده بهتر از هنگام دیدن از میان دریچه دوربین می توان تصمیمی اتخاذ کرد.

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

اگر چه همیشه از این موضوع آگاه نمی شویم اما قطع انتخابی تأثیر عمیقی بر احساس رضایت از یک موضوع دارد. برای مثال موضوعاتی که به صورت عمودی کادر بندی می شوند اغلب مهاجم و ناپایدار به نظر می رسند مثل آسمانخراشها که از دور مرتفع تر به نظر می رسند و درختانی که از باد خم شده اند، کوتاه تر دیده می شوند.
برعکس، مضامین ترکیبهای افقی مستحکم و آرام بخش به نظر می آیند.


نکات ویژه:

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین عکاسی در حالت عمودی و افقی, عکس افقی و عمودی از یک گل, کادر افقی و عمودی, عکاسی لنداسکیپ

  • از تنوع عکس برداری با کادرهای افقی و عمودی استفاده کنید.
  • از قطعی استفاده کنید که به حس موضوع می افزاید.
  • به جنبه های روانشناختی هر نوع ترکیب بندی افقی و عمودی توجه نمایید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments