عکاسی از مه و غبار / عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته

عکاسی ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی از مه و غبار / عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری


مقدمه:

عکاسی از مه و غبار / عکاسی : مانند دیگر پدیده های طبیعی، مه و غبار نیز باعث خلق عکس هایی می شوند که از لحاظ عاطفی، موثر و پرقدرت اند.
واکنش هایی که از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است. غبار و مه هر دو باعث زدودن رنگها، و از بین رفتن بافت و شکل اجسام شده و جزئیات آن را کاهش می دهند.
بنابراین باید مهم ترین مکان در ترکیب بندی عکس شما جایی باشد که ویژگی های خود را به لحاظ شکل، بافت و جزئیات از دست نداده باشد.

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

به جای آن که از مناظر گسترده عکاسی کنید، در پی آن باشید تا از تک درختها و یا دیوارهای سنگی عکس برداری کنید که در مه و غبار دارای شکل های قویتری هستند.
موضوعاتی که هرچه دورتر از دوربین شما جای گرفته اند، دارای تاثیر کمتری می باشند، بنابراین مهمترین چیزها را هر چه نزدیک تر به دوربین قراردهید، مثلا هنگام عکاسی از فضای مزرعه ای در مه، پرچین ها را در پیش زمینه قراردهید.
بازتاب های درخشان مه و غبار باعث گول خوردن نورسنج های خودکار می شوند و مقدار نور را بیش از آنچه در محیط موجود است، نشان می دهند. بنابراین، برای اصلاح این خطاء شما باید زمان نوردهی را از مقدار پیشنهادی دوربین، بیشتر کنید.
اگر دوربین شما دارای ابزار نوردهی «کمابیش» است،شاخص آن را روی ۱+ درجه تنظیم کنید.

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

روی دوربین های دیگر برای جبران زمان نوردهی، می توان با استفاده از شاخص ایسو ISO و قراردادن آن در وضعیت پایین تر، زمان نوردهی را بیشتر نمود. (مثلا اگر از فیلم ۴۰۰ ایسو استفاده می کنید و شاخص ایسو را روی ۴۰۰ تنظیم نموده اید، با کاهش حساسیت فیلم به نصف و قراردادن حساسیت فیلم روی عدد ۲۰۰ ایسو باعث افزایش زمان نوردهی خواهید شد که مناسب چنین وضعیتی است، اما همیشه به یاد داشته باشید که پس از فرونشستن مه و غبار تنظیمات دوربین را به حالت اولیه باز گردانید).
عدسیهای «دورگیر» تاثیرات مه و غبار را افزایش می دهند و هرچه فاصله کانونی عدسیها بیشتر باشد، این تاثیر بیشتر خواهد شد.

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاسی از مه و غبار, عکس های زیبا از هوای مه آلود و غبار گرفته,گرفتن عکس در مه بخار و گردوغبار, آموزش عکاسی در هوای بارانی و مه آلود, آموزش عکاسی از مه, نکته مهم برای عکاسی در شرایط بد جوی, عکاسی در مه, چگونگی ثبت حرکت مه آلود در عکاسی, عکاسی با نوردهی طولانی از چراغ های راهنما در مه, تنظیمات دوربین برای عکاسی در باران, عکاسی پرتره در هوای ابری

عکاس ها برای عکاسی از مناظر کوهستانی از عدسی های ۳۰۰ میلی متری با بیشتر استفاده می کنند تا به چیزی که به آن «پرسپکتیو فضایی» می گویند، دست پابند، زیرا که حس ژرفانمایی را تقویت می کنند.


نکات ویژه:

  • از شکل های برجسته به عنوان نقاط کانونی منظره استفاده کنید.
  • زمان نوردهی خود را افزایش دهید.
  • از عدسی های دارای فواصل کانونی بلند استفاده کنید، تا تاثیر غبار و مه را افزایش دهید.

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments