سادگی و اختصار در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

عکاسی ۲۸ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

سادگی و اختصار در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی


مقدمه:

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی / عکاسی : تلاش برای گرد آوردن اطلاعاتی زیاد در یک عکس، مانند پرکردن چمدان به حدی است که یافتن چیزی را در آن سخت می سازد.
عکس خوب باید موضوع و یا ایده ای را به ساده ترین شکل خود ثبت کرده باشد.
اگر عکاسی به عکس های مسافرت شما نگاه کند و بپرسد که کجا آن را گرفته اید؟ منطقی است، اما اگر بپرسد: از چه چیزی عکاسی کرده اید؛ زیاد مطلوب نیست.

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

عکس باید خود گویا باشد. ترکیب بندی خود را به نحوی سامان دهید که عناصر و استخوان بندی آن آشکار باشد.
در یک جمله کوتاه بگویید که از چه چیزی عکس گرفته اید، عکسی از خانه ای در غروب آفتاب. سپس به جز نماد اصلی بصری، هر چیزی را حذف کنید در عکس تان آیا به بچه هایی که در حال شن بازی در پیش زمینه عکس هستند نیاز دارید یا به تعمیرگاه قایقی در پس زمینه آن تا عکس کامل شود؟


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

یک راه برای منفرد ساختن و جدا کردن موضوع، تجربه جستن زاویه دیدهای متناوت از یک منظره است.
گاهی عکاسی از یک نقطه مرتفع خوب ، به حذف زواید و شلوغی پس زمینه کمک خواهد کرد.

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

در حالی که اگر پایین بیایید و از سطح زمین به طرف بالا عکاسی کنید، موفق می شوید موضوع را از زمینه جدا کنید.
راه دیگر برای کم کردن شلوغی پس زمینه، استفاده از روشی است که به آن «وضوح انتخابی» می گویند، که همه چیز، غیر از موضوع اصلی، از حالت وضوح خارج می شود.
البته اگر موضوع شما متحرک است، باید صبر کنید تا در جایی خلوت و مناسب قرار گیرد.

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

«سیلوئت» یا سایه نما روشی دیگر برای مشخص کردن منظور عکاس است. در این روش باید موضوع را در مقابل زمینهای روشن عکاسی کنید، مثلا عکس ماهی گیری در مقابل نور غروب خورشید، که شکل آن به شناسایی موضوع عکس کمکمی کند.


نکات ویژه:

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, مزیت سادگی در عکاسی سیاه و سفید, قدرت مینیمالیسم در عکاسی, همه چیز در سایه سادگی در عکاسی, نکاتی برای حفظ سادگی در عکاسی مینیمالیستی

  • ترکیب بندی را محدود سازید.
  • عناصر بصری را جدا کنید.
  • شکل های حجیم را در مقابل نور پس زمینه عکاسی کنید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments