زاویه دید در عکاسی / انتخاب زاویه دید در عکاسی / یک عکس از چند زاویه

عکاسی ۰۶ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

زاویه دید در عکاسی / انتخاب زاویه دید در عکاسی / یک عکس از چند زاویه

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین


مقدمه:

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی /  عکاسی : یک عکس خوب مسافرتی، همیشه شما را شگفت زده می کند و عکاسی از موضوعات از زاویه دیدهای پیش بینی نشده راه ساده ای برای متحیر ساختن بیننده است.
اغلب ما عادت داریم که از زاویه دید روبرو به موضوعات نگاه کنیم.
برای دیدن یک لاله به پایین نگاه می کنیم و برای دیدن آسمانخراش متوجه بالا می شویم.

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

با کشف موضوعات و عکاسی با نگاهی متفاوت و پیش بینی نشده، ترکیب بندیهای بدیعی خلق می شود.
این امر به مقداری کار هنری نیاز دارد. تا هنگامی که نقطه دید مخصوص به خود را به دست نیاورده اید، در اطراف، بالا و پایین موضوع تان بگردید، شاید احساس خوبی نداشته باشید، اما تصویر نهایی دیدگاه شما را توجیه خواهد کرد.

همچنین بخوانید:  نور طبیعی در عکاسی / آموزش عکاسی حرفه ای بدون فلاش

طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

برای مثال، نقطه دید بالا، کمک می کند که ترکیب پیچیده ای از موضوع بسازید.
از دیدگاهی همسطح در خیابان یک بازار، چهره ها و تابلوها مشخص می شوند و صحنه ای شلوغ خلق می شود.
از پنجره یا بالکن شکل میوه های رنگارنگ و سبزیجات و موج جمعیتی که حرکت می کند، ریتمی بصری را به وجود می آورد.

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید پایین، در بلندی و ارتفاع موضوعات اغراق می کند و چیزهایی نادیده از نقطه دید کسی که دراز کشیده است ، به چشم می خورد؛ به ویژه هنگامی که نما بسیار بسته است، زیرا که تاثیری همچون استفاده از یک عدسی زاویه باز و پرسپکتیوی بسط یافته را القا می کند.
زوایای دید غیرمنتظره به وسیله حرکتهای جانبی و یا نقطه دیدهای غیر معمول ایجاد می شود.


نکات ویژه:

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

زاویه دید در عکاسی, انتخاب زاویه دید در عکاسی, انواع زاویه دید در عکاسی, عکس از زاویه دید روبرو, یک عکس از چند زاویه, تحقیق درباره زاویه دید در عکاسی,اهمیت زاویه دید در عکاسی, زاویه دید از پایین

  • از زوایای دید غیر معمول» برای عکاسی از موضوعات عادی استفاده کنید.
  •  برای اغراق در اندازه و ارتفاع موضوع از «زاویه دید پایین» عکاسی کنید.
  •  از «زاویه دید بالا» برای شکل دادن به موضوعات و نظم دادن به آشفتگی ها استفاده کنید.
همچنین بخوانید:  عکس های ضد نور / تصاویر ضد نور / نحوه عکاسی ضد نور


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of