خط افق در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا / تراز خط افق در عکاسی

عکاسی ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

خط افق در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا / تراز خط افق در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی


مقدمه:

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی / عکاسی : در عکاسی طبیعت، جایی که در کادر خط افق را قرار می دهید تأثیری قوی در تفسیر عکس شما دارد.
تغییر مکان خط افق به وسیله ی بالا و پایین آوردن سر دوربین، توازن داخلی صحنه را عوض می کند.
برای مثال، قرار دادن خط افق در بالای کادر، باعث تاکید به جزئیات پیش زمینه می شود و احساس بعد مسافت را افزایش می دهد.


طریقه گرفتن عکس و تجهیزات مورد نیاز:

هنگامی که برای به دست آوردن بیشترین عمق میدان، پیش زمینه را افزایش می دهید به مراقبت زیادی نیاز دارید، اگر دوربین شما حالت «تقدم دیافراگم» دارد، از گشادگی های کوچک دیافراگم (مانند F11 یا کوچکتر، F16 یا F22 ) استفاده کنید تا تصویر از وضوح کامل برخوردار شود.

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

بعضی از دوربین های تک عدسی انعکاسی (SLR) و دوربین های اتوماتیک معمولی، تنظیمات نورسنجی منظره را دارند و به صورت خودکار از کوچکترین دیافراکم مقدور خود استفاده می کنند.
عکاسی از مکانی بلند و چرخاندن سر دوربین به سمت پایین به موازات سطح پیش زمینه، باعث کمک به افزایش وضوح تصویر می شود.
قرار دادن خط افق در سطح بسیار پایین، باعث جدا ساختن موضوع می شود.

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

در عکس سمت راست که فردی تنها در پایین تصویر قرار داده شده است، عکاس احساسی از تنهایی را با قراردادن او در مقابل وسعت آسمان، خلق کرده است. قرار دادن خط افق در پایین کادر نیز برای خلق آسمانی مهیج و غروبی رنگین که ابرها را روشن ساخته است، بسیار موثر است.
قرار دادن خط افق در میانه تصویر که ترکیب بندی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، شکستن قانونی مقدس در طراحی است، اما از آن نیز نگریزید، امتحان کنید، بدون خجالت، در حالت آینه مانند آسمان در برکه آب یا منظره دریاچه از این نوع ترکیب بندی استفاده کنید.

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

گاهی عدم وجود خط افق در تصویر بهتر می نماید. به جای کوشش برای یافتن بهترین جای خط افق، آن را از تصویر حذف کنید و به موضوع اصلی نزدیک تر شوید.
در نهایت، ابدا مهم نیست که خط افق را کجای کادر قرار دهید، اما در توازن آن در تصویر بکوشید، مگر آن که عمدا به خاطر درگیر کردن بیننده با تصویر آن را در جای غیر معمول بگذارید.

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی


نکات ویژه:

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا,بررسی خط افق و ویژگی های آن, خط افق را کجا قرار دهیم, چرا تراز کردن خط افق در عکس ها آسان نیست, آموزش چگونگی ترازبندی خط افق هنگام عکاسی, تراز کردن خط افق در عکاسی, نحوه تراز کردن خط افق در عکاسی, سطح افق در عکاسی را به درستی نشان دهید, خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

  • برای تاکید بر آسمان با ابرها خط افق را در زاویه دید پایین قرار دهید.
  • برای تاکید بر اجزای پیش زمینه و مشخص کردن فاصله ها در مکانی مرتفع قرار بگیرید.
  • سعی کنید افق را در ترکیب بندی عکس حذف کنید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments