مدال برنز هادی چوپان در مستر المپیا - ویکی ویو

هادی چوپان / هادی چوپان با مدال برنز مستر المپیا جاودانه شد

هادی چوپان / هادی چوپان با مدال برنز مستر المپیا جاودانه شد

ارسال شده در ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

هادی چوپان / هادی چوپان با مدال برنز مستر المپیا جاودانه شد هادی چوپان, هادی چوپان با مدال برنز مستر المپیا جاودانه شد, مستر المپیا ۲۰۱۹, قهرمان مستر المپیا ۲۰۱۹, هادی چوپان مدال برنز مستر الپیا ...