محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد - ویکی ویو

حکم قصاص برای شهردار سابق / محمد علی نجفی به اعدام محکوم شد

حکم قصاص برای شهردار سابق / محمد علی نجفی به اعدام محکوم شد

ارسال شده در ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

حکم قصاص برای شهردار سابق / محمد علی نجفی به اعدام محکوم شد حکم قصاص برای شهردار سابق, محمد علی نجفی به اعدام محکوم شد, اعتراض خانواده محمدعلی نجفی به صدور حکم قصاص, محمدعلی نجفی به ...