فرهنگ هوگه - ویکی ویو

هوگه / فرهنگ هوگه / هوگه چیست / هوگه راز خوشحالی دانمارکی ها

هوگه / فرهنگ هوگه / هوگه چیست / هوگه راز خوشحالی دانمارکی ها

ارسال شده در ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

هوگه / فرهنگ هوگه / هوگه چیست / هوگه راز خوشحالی دانمارکی ها هوگه که به دانمارکی یعن"Hygge" کلمه ای است اسکاندیناوی برای حالت روحی و آرامش همراه با احساس سلامتی و رضایت. در سالیان اخیر، ...