فال گوش نشینی - ویکی ویو

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری

ارسال شده در ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ یک دیدگاه

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری، شعر چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری ، یکی از آداب و مراسم باستانی ایرانیان کهن که تاکنون نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده ، مراسم چهارشنبه سوری است. این ...