عکس منجیل - ویکی ویو

منجیل / شهر منجیل / شهر باد / شهر توربین های بادی

منجیل / شهر منجیل / شهر باد / شهر توربین های بادی

ارسال شده در ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

منجیل / شهر منجیل / شهر باد / شهر توربین های بادی / منجیل شهر توربین های بادی ایران منجیل ، این شهر که به شهر باد و توربین های بادی معروف است ، یکی از ...