عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا - ویکی ویو

قانون یک سوم در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

قانون یک سوم در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

ارسال شده در ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

قانون یک سوم در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا قانون یک سوم در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, قانون یک سوم, روشی ساده برای ترکیب بندی بهتر, توضیح قانون یک سوم ...

سادگی و اختصار در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

سادگی و اختصار در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

ارسال شده در ۲۸ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

سادگی و اختصار در عکاسی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا سادگی و اختصار در عکاسی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, اهمیت سادگی در عکاسی, اصل سادگی در عکاسی کودک و آتلیه تخصصی نوزاد, ...

عکاسی افقی و عمودی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

عکاسی افقی و عمودی / عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا

ارسال شده در ۰۹ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

عکاسی افقی و عمودی/ عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا عکاسی افقی و عمودی, عوامل موثر در گرفتن عکس زیبا, خطوط عمودی و افقی در عکاسی, عکس افقی, اصول کادربندی در عکاسی, روش صحیح گرفتن دوربین ...