عملیات بازار باز از روز شنبه آغاز می‌شود - ویکی ویو