بوته افروزی - ویکی ویو

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری

ارسال شده در ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

چهارشنبه سوری، تاریخچه چهارشنبه سوری، مراسم چهارشنبه سوری، شعر چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری ، یکی از آداب و مراسم باستانی ایرانیان کهن که تاکنون نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده ، مراسم چهارشنبه سوری است.این ...