اتهام دختر وزیر صنعت - ویکی ویو

دختر نعمت زاده / دختر وزیر سابق به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه میشود

دختر نعمت زاده / دختر وزیر سابق به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه میشود

ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

دختر نعمت زاده / دختر وزیر سابق به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه میشود دختر نعمت زاده, دختر وزیر سابق به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه میشود, محاکمه شبنم نعمت زاده, بازداشت ...