تعبیر خواب یوزپلنگ 🌒 تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه 🌒 تعبیر خواب یوز ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب یوزپلنگ ? تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه / تعبیر خواب یوز ابن سیرین

تعبیر خواب یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب یوز پلنگ ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ اهلی, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب دوستی با یوزپلنگ, تعبیر خواب یوز پلنگ رام, تعبیر خواب بچه پلنگ در خانه, تعبیر خواب آمدن پلنگ به منزل, تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ در خانه

تعبیر خواب یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب یوز پلنگ ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ اهلی, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب دوستی با یوزپلنگ, تعبیر خواب یوز پلنگ رام, تعبیر خواب بچه پلنگ در خانه, تعبیر خواب آمدن پلنگ به منزل, تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ در خانه

تعبیر خواب یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب یوز پلنگ ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی یوزپلنگ, تعبیر خواب یوزپلنگ اهلی, تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه بزرگ, تعبیر خواب دوستی با یوزپلنگ, تعبیر خواب یوز پلنگ رام, تعبیر خواب بچه پلنگ در خانه, تعبیر خواب آمدن پلنگ به منزل, تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ در خانه

دیدن یوزپلنگ در خواب نشان می دهد که باید در حرکت باشید و در تحقق اهداف خود فعال تر باشید. شاید شما کمی تنبل بوده اید و باید از آن صندلی بلند شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد.

اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید.

اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوز راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوز خوب نیست.


تعبیر خواب یوزپلنگ به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.
اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.
اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
اگر ببینی با یوزپلنگ جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، دشمن را شکست می‌دهی.


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد.
اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید، نشانه آن است که در زندگی توفیق خواهید یافت. و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد.
اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که احتمالاً افرادی که به شما وعده‌هایی داده‌اند، از گفته‌های خود پشیمان خواهند شد.
شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب، علامت آن است که خبرهایی از کم شدن سود پول خود خواهید شنید. با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت.
دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب، علامت آن است که شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت.
اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید، به این معنا است که خبرهای بدی به گوشتان می‌رسد.
کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزی است.


لیلا برایت میگوید :

دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments