تعبیر خواب یاکریم 🌒 تعبیر خواب یاکریم قهوه ای در منزل / تعبیر یاکریم ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب یاکریم 🌒 تعبیر خواب یاکریم قهوه ای در منزل / تعبیر یاکریم ابن سیرین

تعبیر خواب یاکریم, تعبیر خواب یاکریم یا قمری, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای, تعبیر خواب یاکریم ابن سیرین, تعبیر خواب یاکریم امام صادق, تعبیر خواب یاکریم جفت, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای در منزل, تعبیر خواب جوجه یاکریم در خواب, تعبیر خواب یاکریم و کبوتر حضرت یوسف, تعبیر خواب ترسیدن از کبوتر

تعبیر خواب یاکریم, تعبیر خواب یاکریم یا قمری, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای, تعبیر خواب یاکریم ابن سیرین, تعبیر خواب یاکریم امام صادق, تعبیر خواب یاکریم جفت, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای در منزل, تعبیر خواب جوجه یاکریم در خواب, تعبیر خواب یاکریم و کبوتر حضرت یوسف, تعبیر خواب ترسیدن از کبوتر

تعبیر خواب یاکریم, تعبیر خواب یاکریم یا قمری, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای, تعبیر خواب یاکریم ابن سیرین, تعبیر خواب یاکریم امام صادق, تعبیر خواب یاکریم جفت, تعبیر خواب یاکریم قهوه ای در منزل, تعبیر خواب جوجه یاکریم در خواب, تعبیر خواب یاکریم و کبوتر حضرت یوسف, تعبیر خواب ترسیدن از کبوتر

تعبیر خواب یاکریم امام جعفر صادق :

دیدن یاکریم در خواب می تواند بر پنچ چیز دلالت کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

اولین معنی دیدن یاکریم در خواب زن است.

دومین معنی دیدن یاکریم در خواب کنیز کم سن و سال است.

سومین معنی دیدن یاکریم در خواب به دست اوردن مال است.

چهارمین معنی دیدن یاکریم در خواب نامه ای است که از راه دور به شما می رسد.

پنجمین معنی دیدن یاکریم در خواب رسیدن به ریاست است.


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب خود جفت گیری و لانه سازی یاکریم ها را ببینید معنی این خواب این است که زندگی پر از آرامش و خوبی دارید.

اگر در خواب خود صدای ناراحت یاکریم ها را بشنوید معنی این خواب این است که شما در انتظار کمک کسی هستید که او می میرد و شما را ناراحت می کند ، ممکن است معنی این خواب از دست پدر یا مادر و یا برادر یا یکی از دوستان خوبتان باشد.

اگر در خواب یاکریم مرده ببینید معنی این خواب این است که زن و شوهری در اثر بی وفایی و کم شدن محبت بینشان از هم جدا می شوند.

اگر در خواب یاکریم سفید ببینید، معنی این خواب این است که دوستان وفاداری دارید و محصولات فراوانی به دست خواهید آورد.

اگر در خواب یک دسته یاکریم سفید و زیبا را دیدید معنی این خواب این است که در زندگی شما صلح حرف اول را می زند و پیشرفت زیادی در آینده خواهید داشت.

اگر در خواب یاکریمی نامه ای برای شما بیاورد معنی این خواب این است که دو عاشق به هم می رسند و خبری از دوستی قدیمی که در جایی دور زندگی می کند و مدتی از او خبر نداشتید به شما می رسد.

اگر در خواب یک یاکریم خسته ببینید معنی این خواب این است که غم و اندوه صلح و آرامش شما را به هم می ریزد و ممکن است خبر معلول شدن یکی از دوست های خوب خود را بشنوید.

اگر یاکریمی برای شما یک نامه بیاورد و مضمون این نامه محکوم شدن شما باشد معنی این خواب این است که یکی از نزدیکان شما به بیماری سختی مبتلا می شود و شما از نظر مالی ضرر زیادی می کنید.

اگر در خواب صدای یاکریم هایی در که در لانه خود هستند را بشنوید معنی این خواب این است که صاحب زن و زندگی می شوید.

اگر یک دختر مجرد این خواب را ببینید مفهوم خواب این است که با مرد مورد نظر خود ازدواج می کند.

اگر در خواب ببینید که با تفنگ یاکریم ها را شکار می کنند معنی این خواب این است که خشونت ذاتی که دارید و پنهان می کردید دوباره آشکار می شود.


جابر مغربی میگوید :

اگر کسی در خواب ببیند که یاکریمی دارد معنی این خواب این است که مسافری که دارد دوباره پیش او باز می گردد.

اگر یاکریمی در خانه تو بمیرد مفهوم خواب این است که مسافرت از سفر خواهد آمد.

اگر در خانه خود یاکریم های زیادی داشته باشی مفهوم خواب این است که فرزندان زیادی خواهی داشت و یا به عبارتی مال زیاید خواهی داشت.

بهترین یاکریم ها در خواب یاکریم های سفید و سبز هستند و بهترین تعابیر را دارند.

اگر زنی در خواب یاکریم ببنید مفهوم خواب او این است که شوهر می کند و صاحب چند دختر می شود.

یاکریم بازی در خواب نشان دهنده کارهای بیهوده است.


تعبیر خواب یاکریم ابن سیرین :

اگر در خواب یاکریمی را گرفت و یا کسی به او کبوتری هدیه داد معنی این خواب این است که او زن می خواهد.

دیدن یاکریم در خواب به معنای زن است.

خوردن گوشت یاکریم در خواب به معنی خوردن مال زن است.

اگر در خواب یاکریمی را بزند و بیاندازد معنی این خواب این است که همسرش را رها می کند به خاطر حرفی که او زده است.

داشتن بچه های یاکریم در خواب نشان دهنده این است که از زنان سود زیادی به او می رسد.

البته عده ای از معبران خواب بالا را به غم دیدن از جانب زنان تعبیر می کنند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments