تعبیر خواب گریه🌒 تعبیر خواب گریه مادر/ تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گریه🌒 تعبیر خواب گریه مادر/ تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب گریه, تعبیر خواب گریه حضرت یوسف, تعبیر خواب گریه برای مرده, تعبیر خواب گریه مادر, تعبیر خواب گریه دختر مجرد, تعبیر خواب گریه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه دشمن, تعبیر خواب گریه فرزند, تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب گریه, تعبیر خواب گریه حضرت یوسف, تعبیر خواب گریه برای مرده, تعبیر خواب گریه مادر, تعبیر خواب گریه دختر مجرد, تعبیر خواب گریه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه دشمن, تعبیر خواب گریه فرزند, تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب گریه, تعبیر خواب گریه حضرت یوسف, تعبیر خواب گریه برای مرده, تعبیر خواب گریه مادر, تعبیر خواب گریه دختر مجرد, تعبیر خواب گریه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه دشمن, تعبیر خواب گریه فرزند, تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب گریه کردن در حالت کلی

بطور کلی، گریه کردن در خواب می تواند معانی و تعابیر متعددی داشته باشد.

حتی کوچک ترین جزئیات خواب شما هم می تواند تغییری اساسی در تعبیر واقعی آن ایجاد کند.

مثلا اینکه چه کسی را در کنار خود در خواب می بینید یا کجا هستید.

اگر در خواب دیدید که در جایی تنها هستید و خود را در حال گریه کردن یافتید، تعبیر آن است که شادی و خوشحالی در راه است.

احتمالا چیزهای زیبای بسیار زیادی در آینده نزدیک برای تان رخ می دهد و شما را غرق در انرژی مثبت می کند.

شما می خواهید این شادی ها و لذت ها را با نزدیکان خود قسمت کنید.

احتمالا جشنی را برپا می کنید و تمامی افرادی که به شما در رسیدن به موفقیت و روبرو شدن با موانع و مشکلات زندگی کمک کرده اند را در آن جا دور هم جمع می کنید.

بنابراین اگرچه این خواب بسیار مایوس کننده و ناامیدانه به نظر می رسد، اما تنها گریه کردن در خواب نشانه بدی نیست.

منتظر خبرهای خوب و لحظات هیجان انگیز زندگی خود باشید. آن ها در راهند.

دیدن گریه ناشی از شادی یا هیجان نیز در خواب نشانه خوبی است و خبر از شادمانی و انرژی مثبت شگفت انگیزی می دهد که به زودی آن را دریافت می کنید.

این دوره زمانی را مغتنم بدانید و تا می توانید از آن استفاده کنید.


تعبیر خواب گریه کردن مادر

این خواب دارای تعبیری شدیدا منفی است و نشان دهنده آن است که دوره ای ناراحت کننده و غم انگیز را پیش روی خواهید داشت که اندوه و ناراحتی بسیار زیادی را به زندگی شما وارد خواهد کرد.

شاید در کسب و کارتان شکست بخورید یا مرگ ناگهانی یکی از عزیزانتان شما را در غم و اندوه فرو ببرد.

این خواب هشداری است از آنچه که در آینده ای نزدیک در انتظار شما خواهد بود.

پس خود را برای روبرو شدن با فشار و استرس این دوران آماده کنید.

دیدن گریه مادر در بیداری و زندگی واقعی قلب ما را می شکند اما تجربه آن در خواب حتی تاثیرات غم انگیز و اندوهناک بیشتری به همراه دارد.

این خواب را نشانه ای بدانید و در روزهای پیش رو مراقب خودتان باشید.


تعبیر خواب گریه کردن پدر

اگر در خواب پدر خود را به هر دلیلی در حال گریه کردن ببینید، تعبیر آن است که حادثه ای غیرعادی برای شما رخ خواهد داد.

پدران ما اغلب مردانی قوی هستند که احساسات و عواطف خود را پنهان می کنند و دیدن گریه آن ها در خواب امری غیرعادی است.

تغییری که برایتان رخ می دهد می تواند تغییری اساسی باشد اما لزوما هم اینگونه نخواهد بود.

این تغییر به وضعیت کنونی زندگی تان و نگرش شما بستگی دارد.

هر اتفاقی که رخ بدهد، خود را برای درس گرفتن از آن آماده کنید و نیمه روشن هر وضعیتی را در نظر بگیرید.


تعبیر خواب گریه کردن خودتان

اگر در خواب ببینید که شدیدا در حال گریه هستید، این خواب نشانه ای منفی است.

تعبیر این خواب به شما می گوید که احساسات و عواطفی سرکوب شده دارید که باید به آن ها رسیدگی کنید تا بتوانید در زندگی خود قدمی بردارید.

شاید همچنان به شریک عاطفی سابق خود فکر می کنید یا مسائلی حل نشده با دیگر افراد زندگی تان دارید.

اگر چنین خوابی دیدید، پس بدانید زمان کشف موضوعات بیشتر و پیدا کردن راه حل هایی برای آن ها فرا رسیده است.

لازم است که مشکلات و مسائل مربوط به گذشته را حل کرده و آن ها را به پایان برسانید تا بتوانید قدم هایی رو به جلو را در زندگی تان بردارید.


تعبیر خواب گریه کردن با دیگران

اگر در خواب خود و دیگری را بطور همزمان در حال گریه کردن ببینید، تعبیر آن است که به زودی دلیلی برای جشن و پایکوبی خواهید داشت.

شاید در آستانه دوران نامزدی قرار دارید یا شاید کودکی در راه باشد.

بهر حال باید بدانید که به زودی شادی و خوشحالی خود را به هر دلیلی که باشد جشن می گیرید.

از این زمان استفاده کنید و آن را به بهترین روزهای زندگی خود تبدیل کنید. از این لحظه ها لذت ببرید زیرا همیشه همراهتان نخواهند ماند.


تعبیر خواب گریه کردن در مراسم تشییع جنازه

اگرچه این خواب بسیاره ناامید کننده و تیره و تار به نظر می رسد اما لزوما به معنای مردن یا آسیب دیدن کسی نخواهد بود.

در واقع این خواب تعبیری مثبت دارد.

شاید از جانب رئیس خود ترفیع بگیرید یا شاید یک ایده کاری هیجان انگیز پیدا کنید که سود بسیار زیادی برایتان به همراه داشته باشد.

در هر صورت، این خواب نشانه ای بسیار مثبت است و هیچ جایی برای ترس یا نگرانی وجود ندارد.


تعبیر خواب گریه کردن با صدای بلند

اگر در خواب دیدید که با صدای بسیار بلندی در حال گریه هستید، نشانه آن است که به زودی اتفاقی خوشایند و کاملا مثبت را تجربه خواهید کرد.

شاید این اتفاق ارتقاء درجه یا فرصتی شغلی باشد که شما هرگز نمی توانید آن را نادیده بگیرید.

همچنین این خواب می تواند با زندگی عاشقانه شما نیز در ارتباط باشد.

شاید سرانجام فرد مناسبی را برای خود پیدا کنید که حضورش موجب خوشحالی شما در زندگی خواهد شد.

پس هرچه با صدای بلندتری در خواب گریه کنید، بخت و اقبال بزرگتری در زندگی واقعی به شما روی خواهد کرد.


تعبیر خواب گریه برای دلتنگی

اگر خوابی دیدید که در آن احساس کردید کسی را گم کرده اید یا دلتان برای کسی تنگ شده است، نشانه آن است که به زودی چیزی شما را ناراحت و غمگین می سازد.

این موضوع می تواند با زندگی کاری یا شخصی شما در ارتباط باشد. اما به هر حال لازم است که آرامش خود را حفظ کنید و موضوعات ناخوشایند را فراموش کنید.

سعی کنید تا بر موضوعات مثبت تمرکز کنید و تمام نیروی خود را جمع کنید تا خود را از انرژی های منفی که ممکن است با آن ها روبرو شوید دور سازید.


تعبیر خواب گریه کردن کودک

دیدن کودکِ در حال گریه در خواب فرقی نمی کند که فقط صدای گریه اش را می شنوید یا گریه او را مشاهده می کنید، نشانه ای بد است.

تعبیر این خواب آن است که شما در زندگی خصوصی و کاری خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد و این مشکلات سردردهای بسیار زیادی را برایتان به همراه خواهد داشت.

بطور کلی این خواب نشانه ای شوم و نحس است.

اگر این خواب را دیدید، بسیار مراقب باشید.

کودک گریان در خواب می تواند هشداری برای شما باشد.

شما باید به هنگام گفتگو با برخی از اشخاص محتاط تر باشید و در مورد اقداماتی که در زندگی انجام می دهید بیشتر احتیاط کنید.


تعبیر خواب گریه دیگران

اگر در خواب ببینید که دیگران گریه می کنند یا صدای گریه کردن آن ها را بشنوید، تعبیر آن است که در روزهای پیش رو بخت و اقبال به خوبی یارتان خواهد بود.

این دوره زمان بسیار خوبی برای پیشرفت در زندگی کاری و خصوصی تان است، پس عاقلانه از این فرصت استفاده کنید.

اکنون زمان بسیار خوبی برای شما از راه می رسد تا رابطه ای جدید را آغاز کنید یا پروژه های کاری گذشته خود را ادامه دهید و باید بدانید که در همه آن ها با موفقیت های بسیار زیادی روبرو خواهید شد.

این زمان بهترین فرصت برای بدست آوردن آرامش و لذت بردن از زندگی و دست یافتن به موفقیت های شخصی شما است.


تعبیر خواب گریه کردن یک غریبه

اگر در خواب غریبه ای را در حال گریه ببینید، نشانه آن است که به دلیل کاری یا سخنی که مربوط به گذشته تان است خجالت زده یا ناراحت می شوید.

شاید تمام گذشته تیره و تار شما بالا بیاید و تمامی رفتارها و گفتارهای گذشته تان شما را تحقیر کند.

اگر با چنین مساله ای روبرو شدید، خونسردی خود را حفظ کنید و در صورت امکان سعی کنید تا رفتارهای پیشین خود را توجیه کنید.

مراقب افرادی که به شما شک دارند باشید، زیرا آن ها می توانند باعث و بانی تمام این مشکلات باشند.

شما دشمنان بسیار زیادی دارید که هدف آن ها آسیب رساندن به شما بوده است.

بهترین راه برای رها کردن خود از این وضعیت دوری کردن از این افراد است.

اگر به هر دلیلی با آن ها برخورد کردید، راهی مناسب پیدا کنید تا آنچه لایقش هستند را به آن ها نشان بدهید.


تعبیر خواب گریه مرده

اگر در خواب فردی که از دنیا رفته است را در حال گریه ببنید، تعبیر آن است که گرفتار درگیری و کشمکش با دیگران خواهید شد.

این افراد نمی توانند درک کنند که شما به دنبال چه چیزی هستید و شما قادر به توضیح دادن دلایل اینگونه رفتارهای تان نخواهید بود.

شاید دوباره سر و کله برخی از اختلاف نظرهای قبلی بین شما و آن ها پیدا شود و شما چاره ای جز روبرو شدن با همه آن ها نداشته باشید.

اگر خواب دیدید یکی از درگذشتگان گریه می‌کند، احتمالا نشانه‌ی درگیری‌ها و ناسازگاری‌هایی با اطرافیان‌تان در آینده‌ای نزدیک است.


تعبیر خواب گریه شریک عاطفی

دیدن گریه شریک عاطفی تان در خواب، بسیار تکان دهنده و غافلگیرکننده است.

اگر در خواب زن یا شوهر خود را در حال گریه ببینید، تعبیر آن است که شما با شکست ها و سوءتفاهم هایی در زندگی تان روبرو خواهید شد.

بدون تردید، چالش هایی در برابرتان ظاهر می شوند و مجبور خواهید بود که راهی برای غلبه بر آن ها پیدا کنید.

این چالش ها می توانند با زندگی شخصی و خصوصی شما در ارتباط باشند.

در هر شرایطی در زندگی مراقب و خونسرد باشید.


تعبیر خواب تسلی دادن به دیگران

اگر در خواب ببینید که به فردی در حال گریه تسلی می دهید، تعبیر آن است که شما با دیگران ابراز همدردی بسیار زیادی می کنید.

شما فردی شدیدا حساس هستید و در برابر دیگران احساس همدلی و دلسوزی زیادی دارید.

شاید یکی از نزدیکان شما در شرایط سخت و طاقت فرسایی قرار داشته باشد و اکنون شما بازتاب این همدلی را در خواب خود می بینید.

همدلی و همدردی با دیگران یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است و باید قدردان این موهبت باشید.

حتی اگر دیگران پاسخگوی آنچه که به آن ها می دهید نباشند، بودن برای دیگری و همدلی و همراهی با او علت اصلی بودن و موجودیت شما به عنوان یک انسان است و شما نمی توانید آن را نادیده گرفته یا رفتاری غیر از این داشته باشید.


تعبیر خواب گریه مادر بزرگ

این که در خواب ببینید مادربزرگ‌تان اشک از چشمانش سرازیر شده و روی گونه‌هایش می‌ریزد، نشان از ناسازگاری، درگیری و اندوه خانوادگی دارد.

ممکن است در آینده‌ای نزدیک با هر یک از این‌ها روبرو شوید.


تعبیر خواب گریه خوشحالی

خواب گریه کردن از روی خوشحالی نماد و نشانه‌ی تسلی گرفتن از دیگران در آینده است و شادمانی و شعف بزرگی را در کنار خانواده برای‌تان پیش بینی می‌کند، که شما را از نگرانی‌ها رها می‌سازد و باعث موفقیت‌تان در کار می‌شود.

ممکن است با خوش شانسی یا غافلگیری غیر منتظره‌ای نیز روبرو شوید یا وقت‌تان را به لذت بردن از چیزهایی در زندگی بگذرانید.


تعبیر خواب گریه هیجانی

این که خواب ببینید به صورت هیجانی و هیستریکی گریه می‌کنید، نشان می‌دهد احساسات و عواطفی را پنهان کرده‌اید که نیاز است آن‌ها را رها سازید، و خیلی زود هم فرصت همین کار را خواهید داشت.

این ممکن است به جاری شدن اشک‌ها یا به وضعیتی منجر شود که نهایتا شما را به خنده بیندازد تا جایی که از خنده روده بر شوید.


تعبیر خواب پاک کردن اشک

پاک کردن اشک‌ها از روی صورت‌تان موقع گریه کردن در خواب، نشانه‌ی دلداری گرفتن یا کمک شدن از سوی دیگران درباره‌ی چیزی است که در آینده رخ خواهد داد.


تعبیر خواب گریه بخاطر دوری

گریه کردن و احساس اندوه و ناراحتی در خواب برای شخصی که اکنون دور از شما زندگی می‌کند، به نوعی گویای احتمال دوره‌ای از غم و اندوه در آینده است.

خواب گریه کردن در حالی که روی تخت نشسته باشید پیشگویی اندوه، فقدان و ناراحتی بزرگی است که راه خود را به زندگی‌تان باز خواهد کرد.


تعبیر خواب گریه شدید

اینکه خواب ببینید گریه کردن‌تان بیش از حد شدت می‌گیرد تا جایی که به هق هق کردن می‌افتید، این خواب نشان از خشونت یا عواطف و احساسات بیش از اندازه‌ای است که در زندگی‌تان وجود دارد که ممکن است پنهان شده باشد و ممکن است به رفتارهای غیر منتظره از سوی شما منجر شود.


تعبیر خواب برخورد با فرد گریان

برخورد کردن ناگهانی بدن‌تان به تن یک شخص گریان در خواب ممکن است، نشانه‌ی تصادف احتمالی با یکی از نزدیکان‌تان باشد و شما قادر هستید جلوی اتفاق افتادن آن را بگیرید.

لازم است که به دقت مواظب نشانه‌ها و سرنخ‌هایی باشید که ممکن است به کمک‌تان بیایند.


تعبیر خواب گریه دختر

اگر در خواب مشاهده کردید دختری گریه می‌کند، ممکن است تعبیر آن احتمال وقوع رویدادهایی منفی در آینده باشد.

به عنوان مثال، شریک زندگی یا کسی که عاشق‌تان است ممکن است به زودی به شما خیانت کند یا دست به کارهای نادرستی بزند.

به علاوه، چنین رویداد منفی ممکن است به غافلگیری محض و کامل شما منجر شود. شما انتظار چنین خیانتی را از سوی آن‌ها ندارید.


تعبیر خواب گریه برادر یا خواهر دوقلو

اینکه خواب ببینید با چهره‌ی گریان دوقلوی خود مواجه می‌شوید یا اینکه می‌بینید از چیزی آشفته است، نشانه‌ی بیماری، مشکلات سلامتی و خدایی ناکرده، مرگ است.

این خواب به شما هشدار می‌دهد که از پیش هشیار و آماده باشید.

شاید لازم باشد بیشتر مراقب رخداد حوادث ناگواری مثل تصادف رانندگی، مسمومیت ناگهانی، غرق شدن و چیزهایی از این دست یا احتمال قتل و آدمکشی باشید که توسط عزیزان مورد اهانت واقع شده، اعضای حسود خانواده یا دشمنان پرکینه اتفاق می‌افتند.


تعبیر خواب گریه همسر

این که در خواب ببینید خانم شما در واکنش به کاری که انجام داده‌اید یا حرفی که زده‌اید در حال گریه کردن است، می‌تواند نشانه‌ی شکست‌ها، سوءارتباطات و چالش‌های پیش رو باشد.

این احتمال وجود دارد که این اوضاع مدتی طول بکشد و حوزه‌های مختلفی از زندگی‌تان را در بر بگیرد.

همچنین ممکن است احساس ناامیدی یا افسردگی را در نتیجه‌ی این رخدادها تجربه کنید.


تعبیر خواب گریه غیر قابل کنترل

دیدن خوابی با این مضمون که گریه یا هق هق‌تان از کنترل خارج شده است، ریشه در ترس عمیق شما از بی آبرو شدن دارد.

این نوع نماد معمولا وقتی ظاهر می‌شود که شخص خواب بیننده با یک چالش ظاهرا غیر قابل تحمل روبروست که ممکن است به شکست و خجالت زدگی بی انجامد.


تعبیر خواب گریه از فرط تنهایی

اینکه خواب ببینید به خاطر تنها ماندن گریه می‌کنید، در واقع نماد مثبتی به حساب می‌آید.

معنایش آن است که به زودی در یک دورهمی و میهمانی پر شور شرکت خواهید کرد که با شخصیت‌های خوب و جذابی در آنجا آشنا خواهید شد.


تعبیر خواب گریه دخترتان

معنی نهفته در پس این خواب؛ یعنی گریه کردن دخترتان اغلب انعکاسی از ناراحتی و اندوه خودتان است در قبال چیزهایی که از کنترل‌تان خارج شده‌اند.

به عنوان مثال، ممکن است از شکست‌ّهای خودتان به تنگ آمده و مایوس شده باشید.


تعبیر خواب گریه برای مادر

اینکه خواب ببینید برای مادری گریه می‌کنید، چه مادر واقعی خودتان باشد یا مادر کس دیگری، آشکار می‌سازد که به حمایت اخلاقی و پذیرش نیاز دارید.

ممکن است احساس عدم کفایت و نا امنی کنید، به ویژه وقتی مسئله به روابط و مهارت‌های اجتماعی‌تان مربوط می‌شود.

یا ممکن است احساس نادیده گرفته و طرد شدن کنید، تا حدی که اشک‌های‌تان در خواب نشان دهنده‌ی اندوه و بی‌تابی شما برای عشق یک طرفه‌تان باشد.


تعبیر خواب گریه حیوان خانگی

وقتی در عالم خواب حیوان خانگی‌تان گریه می‌کند، اغلب پیش گویی از آن است که به زودی خبرهای ناخوشایندی به گوش‌تان خواهد رسید.

هرآنچه به آن حیوان می‌آموزید باعث ناامیدی بیشترتان خواهد شد یا نهایتا احساس تنها ماندن و شکسته‌دلی خواهید کرد.

در حالی که این نماد به خودی خود نشانه‌ای از دریافت نوع خبر ندارد. سایر نمادهایی که در خواب می‌بینید، می‌تواند به تعبیر بیشتر و دقیق تر خواب‌تان کمک کند.


تعبیر خواب شنیدن صدای گریه

شنیدن صدایی همراه با گریه‌ نشان می‌دهد درباره‌ی وضعیت و اوضاع جاری که در آن قرار دارید احساس نگرانی می‌کنید.

گریه کردن نشان دهنده‌ی رنج شخص شما از این رویدادهای ناخوشایند است.


تعبیر خواهر گریه خواهر در تاریکی

صدای هق هق یا گریه کردن در خواب نشانه‌ای از ناراحتی و اندوه شخص خودتان است.

شما ممکن است احساس تنهایی و نا امیدی در زندگی واقعی‌تان به خاطر عزیزان‌تان داشته باشید.

از طرفی، به خاطر این که پی برده‌اید شخصی که در خواب گریه می‌کرده خواهرتان بوده است، این نشانه‌ی احساس همدردی و یاری در محل کار است.


تعبیر خواب گریه بالای سر جنازه

اینکه خواب ببینید بالای سر جسد مرده‌ای گریه می‌کنید و در اندوه هستید، نشان دهنده‌ی حسرت به گذشته یا نوستالژی است.

ممکن است آرزوی رسیدن به چیزی یا کسی را در گذشته داشته باشید.

چیزی در عالم واقع ممکن است باعث تجارب قبلی‌تان شده باشد یا شما را یاد دوره‌ای پیشین انداخته باشد که آرزوی زندگی کردن دوباره در آن را دارید.


تعبیر خواب گریه در بیمارستان

این که خواب ببینید به عیادت شخصی بستری در بیمارستان می‌روید، اغلب شما را به کشف اخباری ناخوشایند و اصولا شوکه کننده در آینده‌ای نزدیک آگاه می‌سازد.

شنیدن این گونه اطلاعات، احتمالا عقیده‌تان را کاملا درباره‌ی موضوع این اخبار تغییر می‌دهد.

این به خصوص زمانی بیشتر صدق می‌کند که شما شخصی را که در خواب از او عیادت می‌کنید، بشناسید.

ممکن است از چیزی که به آن پی می‌برید به شدت احساس آشفتگی و ناراحتی بکنید که این موضوع در خواب‌تان با نماد گریه خود را نشانه داده است.


تعبیر خواب گریه به خاطر گم شدن همسر

گریه کردن در طول خواب، معمولا نشان دهنده‌ی ناسازگاری داشتن با کسی  به احتمال فراوان خانم‌تان – است.

دلیل لیت جدل احتمالا به کاری مربوط می‌شود که مشغول انجام دادنش بوده‌اید یا هدفی که هنوز به آن دست پیدا نکرده‌اید.

ممکن است بهترین کار این باشد که آن کار یا هدف را رها کنید و بیش از آنچه لازم است وقت و منابع‌تان را هدر ندهید تا بتوانید از نو شروع کنید.


تعبیر خواب گریه دوست

این خواب می‌تواند هم به شما و هم دوست‌تان مربوط باشد.

این که ببینید دوست مذکور در آغوش شما گریه می‌کند، نشانه‌ی دردسر و بداقبالی‌هایی است که ممکن است هر دو شما رو ناراحت کند، مسائلی مانند بی‌تفاوتی‌ها، ناراستی‌ها یا کم محبتی‌ها.


تعبیر خواب گریه برای مردگان

اقوام مرده در در خواب دوست‌تان می‌تواند به پیام‌هایی اشاره داشته باشد که به این افراد وفات کرده مربوط می‌شود.

خواب هایی مانند این نشان می‌دهند که دوست‌تان باید دانش و خردی که از آن شخص درگذشته فرا گرفته‌ است را دوباره مرور کند.

ممکن است آن دوست به مشاوره‌ و نصایح خوب در زمینی چیزی که شخص متوفی در آن مهارت داشته نیاز داشته باشد.


تعبیر خواب گریه از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب گریه کردن این است که خداوند تو را شاد و خوشحال می کند.

اگر ببینی فریاد گریه کردن می آید، یعنی شاد و خوشحال می شوی.

اگر ببینی گریه می کنی، ولی بجای اشک، خون از چشم تو جاری میشود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.

اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌ای گریه می کنی یا این که در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

اگر ببینی گریه می کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمیشود، یعنی دچار ضرر و زیان میشوی.


تعبیر خواب گریه از دیدگاه آنلی بیتون

گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت ان است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب صداى گریه شخصى را بشنوید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‌شوید.


تعبیر خواب گریه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم.

یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.

چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.

دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد.

این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است.

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم، در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد.

اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکند، خبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند و بعد به قهقهه می خندد، خوب نسیت.

نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.

اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کند، خوب است و جای نگرانی نیست.


تعبیر خواب گریه از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر دید بگریست و بعد از آن بخندید، دلیل که اجلش نزدیک است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments