تعبیر خواب گردو 🌒 تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف / تعبیر خواب گردو تازه

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گردو 🌒 تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف / تعبیر خواب گردو تازه

تعبیر خواب گردو, تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو تازه, تعبیر خواب گردو با پوست خشک, تعبیر خواب گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو از یوسف نبی, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب گردو برای زن حامله, تعبیر خواب گرفتن گردو از شخصی, تعبیر خواب گردو امام صادق, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب حضرت یوسف گردو چیدن از درخت, تعبیر خواب چیدن گردو با پوست سبز, تعبیر خواب درخت گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو یونگ

تعبیر خواب گردو, تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو تازه, تعبیر خواب گردو با پوست خشک, تعبیر خواب گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو از یوسف نبی, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب گردو برای زن حامله, تعبیر خواب گرفتن گردو از شخصی, تعبیر خواب گردو امام صادق, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب حضرت یوسف گردو چیدن از درخت, تعبیر خواب چیدن گردو با پوست سبز, تعبیر خواب درخت گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو یونگ

تعبیر خواب گردو, تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو تازه, تعبیر خواب گردو با پوست خشک, تعبیر خواب گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گردو از یوسف نبی, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب گردو برای زن حامله, تعبیر خواب گرفتن گردو از شخصی, تعبیر خواب گردو امام صادق, تعبیر خواب گردو با پوست چوبی, تعبیر خواب حضرت یوسف گردو چیدن از درخت, تعبیر خواب چیدن گردو با پوست سبز, تعبیر خواب درخت گردو ابن سیرین, تعبیر خواب گردو یونگ

دیدن گردو در خواب نشانگر این است که بیش از حد فعالیت ذهنی معطوف کاری کرده اید. شما در حال اتلاف وقت خود هستید.
از طرف دیگر ، گردو نشان دهنده شادی و فراوانی است. در حالت کلی تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است.


اگر در خواب مشغول خوردن گردو بودید

تعبیر خوردن گردو در خواب نشان دهنده آرامش و شادی و فراموش کردن مشکلات زندگی است.
تعبیر خواب خوردن گردو به این معنی است که تغییرات محیط می تواند در روحیه شما تاثیر خوبی داشته باشد.


دیدن مغز گردو در خواب

دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.
مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است.


دیدن درخت گردو در خواب

تعبیر خواب کاشتن یا مراقبت کردن از درخت گردو نشان دهنده انرژی های مثبت اطراف شماست. سعی کنید از آن ها به نحو احسنت استفاده کنید تا به ثروت و شادی برسید.


ابن سیرین میگوید :

تعبیر گردو در خواب به معنای مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).
اگر خواب ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.


مطیعی تهرانی میگوید :

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با ,پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو , دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند,
در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی, دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند.
اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم , خویشتن داری می کنید.
اگر خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد ,نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است .


جابر مغربی میگوید :

اگر در خواب ببینی گردو داری، یـعـنـی از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی, تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.
اگر خواب ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.


آنلی بیتون میگوید :

خوردن گردو در خواب ، نشانه آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .
اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید , داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .
دیدن گردوهای پوک در خواب ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .
اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن ,مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .
اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما , به تلخی و تأسف مبدل می گردد .
اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق, خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.


حضرت دانیال میفرمایند :

تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند ,می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.


هانس کورت میگوید :

اگر فردی در خواب ببیند که گردو فاسد و خراب است دچار شکست می شو


کارل یونگ میگوید :

تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید.
تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments