تعبیر خواب کنه 🌒 تعبیر خواب کنه از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کنه 🌒 تعبیر خواب کنه از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب کنه, دیدن کنه در خواب, دیدن کنه در موی سر, تعبیر خواب کنه و شپش, تعبیر خواب کنه در پا, تعبیر خواب حشره, تعبیر خواب حشره موذی, تعبیر خواب کنه روی بدن, تعبیر خواب چسبیدن کنه به تن, تعبیر خواب کنه ابن سیرین, تعبیر خواب کنه امام صادق, تعبیر خواب کشتن کنه

تعبیر خواب کنه, دیدن کنه در خواب, دیدن کنه در موی سر, تعبیر خواب کنه و شپش, تعبیر خواب کنه در پا, تعبیر خواب حشره, تعبیر خواب حشره موذی, تعبیر خواب کنه روی بدن, تعبیر خواب چسبیدن کنه به تن, تعبیر خواب کنه ابن سیرین, تعبیر خواب کنه امام صادق, تعبیر خواب کشتن کنه, 

تعبیر خواب کنه, دیدن کنه در خواب, دیدن کنه در موی سر, تعبیر خواب کنه و شپش, تعبیر خواب کنه در پا, تعبیر خواب حشره, تعبیر خواب حشره موذی, تعبیر خواب کنه روی بدن, تعبیر خواب چسبیدن کنه به تن, تعبیر خواب کنه ابن سیرین, تعبیر خواب کنه امام صادق, تعبیر خواب کشتن کنه

دیدن یا گزیده شدن یک کنه در خواب ، نشانگر این است که چیزی یا شخصی به آرامی انرژی و نیرو را از شما بیرون می کشد.
یک رابطه ، شغل یا موقعیتی در حال مکیدن زندگی و انرژی حاصل از شماست.
از خود بپرسید که در زندگی شما چه فرسودگی زیادی ایجاد می کند. از طرف دیگر ، این رویا می تواند یک نکته مهم در مورد “اخراج شدن” باشد و بنابراین نشانگر احساس ناراحتی یا تحریک شما باشد.

کنه حشره ای است که ضرب المثل آن معروف است. کسی که سخت به انسان چسبیده باشد و از آدم طلب خواهی کند، می گویند مثل کنه به انسان چسبیده است.


دیدن کنه در خواب

دیدن کنه در خواب همسر و همگام و همدم اوست.


اگر کنه خون شما را میخورد

اگر ببیند کنه بدن او را خورد، همسرش مالی از او تلف می کند.


اگر کنه را روی بدن حیوان خانگی تان دیدید

اگر کنه را روی بدن چهارپایان و حیوانات اهلی منزل خود دید، مردم بیشتر از چهارپایان او بهره می برند تا خود او و این دلیل بر ضعف اوست.


اگر کنه روی بدنتان میخزد

اگر ببینید که کنه ها روی بدن شما می خزند، از لحاظ مالی اوضاع نابسامانی خواهید داشت.


محمد ابن سیرین گوید:

دیدن کنه درخواب، دلیل عیال است.

اگر ببیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود.

اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده خواهد بود.


امام صادق میفرمایند :

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کنه در خواب بر سه و جه است: عیال، خدم، مال.
اگر دید کنه را می کشت یا کنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است.


آنلی بیتون گوید:

اگر خواب ببینید کنـه ها بر تن شما می خزند ، نشانه آن است که اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .
اگر خواب ببینید کنـه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانه آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .
دیدن کنـه های بزرگ بر تنه درخت ، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments