تعبیر خواب چکمه 🌒 تعبیر خواب چکمه مشکی / تعبیر خواب چکمه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چکمه 🌒 تعبیر خواب چکمه مشکی / تعبیر خواب چکمه ابن سیرین

تعبیر خواب چکمه, تعبیر خواب کلی چکمه و پوتین, تعبیر خواب چکمه مشکی و بلند, تعبیر خواب چکمه طلایی, تعبیر خواب پوتین, تعبیر خواب گم شدن چکمه, تعبیر خواب چکمه ساق بلند, تعبیر خواب چکمه سفید, تعبیر خواب چکمه قهوه ای, تعبیر خواب چکمه پلاستیکی, تعبیر خواب چکمه زنانه, تعبیر خواب چکمه از نظر امام صادق, تعبیر خواب چکمه ابن سیرین, تعبیر خواب چکمه بلند, تعبیر خواب چکمه مشکی بلند

تعبیر خواب چکمه, تعبیر خواب کلی چکمه و پوتین, تعبیر خواب چکمه مشکی و بلند, تعبیر خواب چکمه طلایی, تعبیر خواب پوتین, تعبیر خواب گم شدن چکمه, تعبیر خواب چکمه ساق بلند, تعبیر خواب چکمه سفید, تعبیر خواب چکمه قهوه ای, تعبیر خواب چکمه پلاستیکی, تعبیر خواب چکمه زنانه, تعبیر خواب چکمه از نظر امام صادق, تعبیر خواب چکمه ابن سیرین, تعبیر خواب چکمه بلند, تعبیر خواب چکمه مشکی بلند

تعبیر خواب چکمه, تعبیر خواب کلی چکمه و پوتین, تعبیر خواب چکمه مشکی و بلند, تعبیر خواب چکمه طلایی, تعبیر خواب پوتین, تعبیر خواب گم شدن چکمه, تعبیر خواب چکمه ساق بلند, تعبیر خواب چکمه سفید, تعبیر خواب چکمه قهوه ای, تعبیر خواب چکمه پلاستیکی, تعبیر خواب چکمه زنانه, تعبیر خواب چکمه از نظر امام صادق, تعبیر خواب چکمه ابن سیرین, تعبیر خواب چکمه بلند, تعبیر خواب چکمه مشکی بلند

جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.

تعبیر خواب گم شدن چکمه

گم شدن یا گم کردن کفش «گم شده» : نشان از طلاق و جدایی می باشد .


تعبیر خواب چکمه طلایی

دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر نمی رسد.
اگر در خواب دیدید که پوتین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به سفری پر تلاش و تقلا می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز مستلزم فعالیت و پیگیری است و شما را به کاری بیشتر از گذشته وا می دارد.
پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و یا این است که کسی به شما خیانت میکند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب شما می گوید فعلا از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر بمانید تا راه بهتری بیابد. هدف خوب است راه مناسب نیست.
پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است.
اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می خوریدو محصولی را از دست می دهید. مالی که حاصل تلاش و کار شما بود.
چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است.
چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.
اگر پوتین کهنه به پا داشتید خواب شما می گوید در انجام کاری که می کنید موفق نخواهید بود یا اندوه و ملالی پیش می آید. همین حالت شدید تر است وقتی در خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا دارید.
اگر کسی ببیند که پوتین یا کفش نو به پا دارد کنیزک تازه ای از بازار می خرد که امروز نه کنیزک هست و نه بازار برده فروشان. با توجه به تعریف هائی که از خواب داریم که بیشتر یا همه آن ها از نظر علمی ثابت شده پوتین قدرت و توان جسمی و روحی مرد است که با آن می تواند به جنگ مشکلات زندگی برود و راه های دشوار را در نوردد.
اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر چکمه زرد باشد غم و بیماری است اگر چکمه قرمز باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ‌های غیرمتعارف در خواب خوب نیست. اگر چکمه های قهوه ای باشد: یک شانس بزرگ در آینده
پوتین خریدن نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید.


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می‌کند.
دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.
دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می‌شوید. یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می‌کند.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی چکمۀ تو پاره شده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود.
اگر ببینی چکمه داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .
اگر ببینی چکمۀ تو را پاره کرده‌اند، یـعـنـی جوانان قصد زن تو را می‌کنند.


ابن سیرین میگوید :

اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.
تعبیر چیزهای نو خوب است، به غیر از چکمه که کهنۀ آن بهتر می‌باشد.
اگر ببینی چکمۀ چرمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.
اگر ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، یـعـنـی خدمتکاری به دست می‌آوری.


امام صادق میفرمایند :

تعبیرهای چکمه‌ای که پای تو را اذیت نمی‌کند عبارتند از:
اول: زن، دوم: خدمتکار، سوم: کنیزک ، چهارم: قوت ، پنجم: زندگانی و معاش و معیشت ، ششم: پیروزی ، هفتم: سود و منفعت


لوک اویتنهاو میگوید :

پاک کردن چکمه: عشق
هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان
تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر
چکمه مستعمل: کسی شما را آزار خواهد داد.
چکمه نو: خبرهای خوشایند.
خریدن چکمه: جاده در انتظار شماست


تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها :

شما چکمه به پا دارید : فقط تعداد کمی کار پرسود درپیش دارید .
فوق العاده ای پیش خواهند رفت.
چکمه های کهنه که به پا دارید در می آورید : به علت بی دقتی و سهل انگاری پول از دست میدهید
چکمه های کهنه : با مشکلات روبرو خواهید شد .
چکمه های شما نو هستند : می توانید کاملاً به شرکاء خود تکیه کنید و به آنها اطمینان داشته باشید .
دیگران چکمه های نو به پا دارند : خطر ناکامی در عشق


حضرت دانیال میفرمایند :

تعبیر چکمه در زمستان، خیر می‌باشد، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments