تعبیر خواب چمدان🌒تعبیر خواب چمدان مسافرتی/ تعبیر خواب چیدن چمدان

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چمدان🌒تعبیر خواب چمدان مسافرتی/ تعبیر خواب چیدن چمدان

تعبیر خواب چمدان, تعبیر خواب چمدان پاره, تعبیر خواب چمدان حضرت یوسف, تعبیر خواب چمدان در دست مرده, تعبیر خواب چمدان یونگ, تعبیر خواب چمدان دیگری, تعبیر خواب چمدان ابن سیرین, تعبیر خواب چمدان امام صادق, تعبیر خواب چمدان نی نی سایت

تعبیر خواب چمدان, تعبیر خواب چمدان پاره, تعبیر خواب چمدان حضرت یوسف, تعبیر خواب چمدان در دست مرده, تعبیر خواب چمدان یونگ, تعبیر خواب چمدان دیگری, تعبیر خواب چمدان ابن سیرین, تعبیر خواب چمدان امام صادق, تعبیر خواب چمدان نی نی سایت

تعبیر خواب چمدان, تعبیر خواب چمدان پاره, تعبیر خواب چمدان حضرت یوسف, تعبیر خواب چمدان در دست مرده, تعبیر خواب چمدان یونگ, تعبیر خواب چمدان دیگری, تعبیر خواب چمدان ابن سیرین, تعبیر خواب چمدان امام صادق, تعبیر خواب چمدان نی نی سایت


تعبیر خواب چمدان در حالت کلی

چمدان در خواب نشانه سفر، ازدواج، تغییر شغل و ملاقات با شخصی مهم است.

دیدن هر نوع چمدان در خواب به این معنی است که سرنوشت شما به زودی تغییر خواهد کرد.


تعبیر خواب چمدان نو و کهنه

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید، روابط شما با همسرتان خوب است و بهتر می شود.

این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد.

حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود، تعبیر خلاف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.


تعبیر خواب ساک سوخته

اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده، رویای شما می گوید همسرتان بیمار می شود.

اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره ای دارد، باید از جانب شوهرش نگران باشد.

همین طور است اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید.

اگر در خواب دیدید که چمدانتان را سوزاندید، تعبیرش این است که اموال خود را از دست می دهید. مراقب باشید تا وسائلتان به سرقت نرود.


تعبیر خواب چمدان بدون دسته

ساک بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر می دهد.

ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش.


تعبیر خواب چمدان پر

اگر ساک شما پر بود، معاش شما تامین می شود و آسودگی خیال تحصیل می کنید.

اگر خالی بود، باز هم بد نیست. به شرطی که پاره و کثیف نباشد.

اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید، خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید، نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد.

اگر ببینید با ساک پر می روید، خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید، خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد.


تعبیر خواب جستجوی ساک

اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد، با شوهرش بگو مگو می کند و اگر مردی این خواب را ببیند، کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که باعث خستگی اش می شود.

اگر در خواب دیدید که چمدانتان را جستجو می کردید، تعبیرش این است که به دنبال هویت خود هستید.

شما احساس می کنید که در شرایط فعلی تان به اندازه کافی مجهز نیستید.


تعبیر خواب گم کردن چمدان

گم کردن چمدان، نشانه‌ی این است که اثر بار این چمدان، هر چه که هست، به زودی سبک می‌شود.


تعبیر دیدن چمدان در هواپیما

تعبیر دیدن چمدان داخل هواپیما این است که به زودی به یک سفر هیجان انگیز خواهید رفت.


تعبیر خواب وجود حشره در چمدان

اگر درخواب سوسک یا حشره ای را در چمدان دیدید، تعبیرش این است که به هر کسی اعتماد می کنید و متاسفانه تمام رازهای خود را با دیگران در میان می گذارید.


تعبیر خواب افتادن چمدان در دریا

اگر چمدان شما به دریا افتاد، تعبیرش این است که در سفرتان مشکل بزرگی برایتان رخ خواهد داد.

این خواب به شما هشدار میدهد که اگر برنامه ای دارید آن را به تعویق بیاندازید.


تعبیر خواب چمدان قفل کرده

دیدن چمدان در خواب افراد عاشق در خواب نشانه هزینه بالایی است که باید برای عشقتان پرداخت کنید.

اگر در خواب دیدید که چمدانتان را قفل کرده بودید، تعبیرش این است که مسائل پنهانی در زندگی دارید و نمی خواهید آن ها را پیش کسی فاش کنید.


تعبیر خواب حمل چمدان

تعبیر حمل چمدان در خواب این است که قصد دارید بار سفر خود را ببندید و به سفر طولانی بروید.

اگر خواب دیدید که شخص دیگری وسایل شما را حمل کرد، تعبیرش این است که آن شخص از اسرار پنهان شما آگاه است.


تعبیر خواب چیدن چمدان

اگر در خواب دیدید که وسائل سفر خود را داخل چمدان می گذارید، تعبیرش این است که سوالات و مشکلات زندگی خود را با دوستان خود در میان خواهید گذاشت.

اگر نتوانستید وسایل خود را در چمدان بگذارید، تعبیرش این است که در کارهای خود بی نظم هستید، گیج شده اید و هیچ برنامه ای برای آینده ندارید.


تعبیر خواب چمدان سنگین

اگر چمدان خیلی سنگین بود و شما قادر به حمل آن نبودید، تعبیرش این است که نمی توانید از پس مسئولیت های خود بر بیایید و در واقع از ادامه کار خسته شده اید و در جا زده اید.


تعبیر خواب خریدن چمدان

تعبیر خریدن چمدان در خواب این است که قصد دارید کار مهمی را انجام دهید. کاری که تا به حال هیچگاه قادر به انجام آن نبودید.


تعبیر خواب فروش چمدان

تعبیر فروش چمدان در خواب این مفهوم را می رساند که شما از شرایط فعلی خسته شده اید و دوست دارید تغییر بزرگی در زندگی تان ایجاد کنید.


تعبیر خواب چمدان خالی

تعبیر دیدن چمدان خالی در خواب نشانه بی ثمر ماندن تلاش های شما برای ادامه زندگی است.


تعبیر خواب چمدان قدیمی

تعبیر دیدن چمدان قدیمی در خواب نشانه مرور خاطرات گذشته است.

موضوعی در گذشته شما را آزار می دهد که باید هر چه زودتر آن را فراموش کنید.


تعبیر خواب دزدیدن چمدان

اگر در خواب دیدید کسی چمدانتان را دزدید، تعبیرش این است که شما شاهد رفتارهای غیر قانونی دیگران هستید، اما مجبورید سکوت کنید و به کسی چیزی نگویید.


تعبیر خواب چمدان بزرگ

تعبیر دیدن چمدان بزرگ در خواب نشانه مسئولیت های سنگین در زندگی است.

اگر توانستید این چمدان را حمل کنید، یعنی می توانید از پس این مسئولیت های خود بر بیایید و اگر نتوانستید تعبیرش بر عکس است.


تعبیر خواب جا گذاشتن چمدان

اگر در خواب دیدید که چمدان خود را جا گذاشته بودید، تعبیرش این است که در مورد برخی مشکلات به اندازه کافی فکر نکرده اید.

این مسائل باعث می شود که کارهایتان به مشکل بربخورد.

عدم توجه به برخی مسائل باعث می شود که اوضاع سخت تر از وضع کنونی شود.


تعبیر خواب چمدان های متعدد

تعبیر دیدن چمدان های زیاد در یک جا نشانه این است که مسائل و رازهای زیادی دارید که باعث شده کار و پروژه هایتان را از دست بدهید.


تعبیر خواب چمدان قرمز

تعبیر دیدن چمدان قرمز در خواب نشانه سفر ماه عسل است.


تعبیر خواب چمدان سفید

دیدن چمدان سفید در خواب نشانه نگرانی های شما در مورد خیانت شریک جنسی تان است.

شما می ترسید رابطه تان به راحتی کمرنگ شود.


تعبیر خواب چمدان سیاه

تعبیر چمدان سیاه درخواب، نشانه بی فکری و بی برنامگی شما نسبت به آینده است.


تعبیر خواب چمدان آبی

تعبیر دیدن چمدان آبی، نشانه ارتباط جنسی و طولانی مدت شما است. احتمالا به زودی با او به سفر خواهید رفت.


تعبیر خواب چمدان زیبا

تعبیر دیدن چمدان زیبا، نشانه اشتیاق شما برای رفتن به سفر تفریحی است.

شما پول زیادی دارید و به همین دلیل می خواهید از زندگی خود به نحو احسنت استفاده کنید.


تعبیر خواب چمدان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چمدان خالی امیدها و آرزوها و نقشه‌هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر، کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده‌ایم.

اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید، در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می‌گیرید که نمی‌دانید کدام یک را انتخاب کنید.

چمدانی که در آن بسته نشود، طمع است و حرص و آز.


تعبیر خواب چمدان از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن چمدان در خواب، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد.

دیدن چمدان خالی در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد.

اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده‌اید، کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی‌گیرد، نشانه آن است که شغلی برتر به دست می‌آورید و به خواسته‌های خود نیز خواهید رسید.

اگر خواب ببینید چمدان خود را می‌بندید، علامت آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده‌اید، نشانه آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کند نمی‌تواند در چمدان خود را بگشاید، علامت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می‌دهد.

اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کوشد، نمی‌تواند در چمدان خود را ببندد، علامت آن است که از رفتن به سفر مورد علاقه‌اش مأیوس می‌گردد.


تعبیر خواب چمدان در کتاب سرزمین رویاها

یک چمدان خالی: بزودی عازم سفر می شوید

یک چمدان پر: نقشه های شما برای سفر باطل است

تعدادی چمدان پر: مراقب پرگوئیهای اطرافیان باشید

یک چمدان سفر حمل می کنید: یک نذر یا آرزو برآورده می شود

چمدان یکی از اعضاء فامیل: یک مسافر از خارج میرسد


تعبیر خواب چمدان از دیدگاه لوک اویتنهاو

چمدان: سفر بزرگ

آماده کردن چمدان: خبرهای بد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments