تعبیر خواب چروک🌒تعبیر چروک شدن پوست صورت فرد جوان در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چروک🌒تعبیر چروک شدن پوست صورت فرد جوان در خواب

تعبیر خواب چروک, تعبیر خواب چروک دور چشم, تعبیر خواب چروک شدن پیشانی, تعبیر خواب چروک صورت به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب پیر شدن صورت در خواب, تعبیر خواب دست چروک, تعبیر خواب چروک شدن پوست به روایت امام صادق, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب چروک دور لب, تعبیر خواب چروک به روایت حضرت یوسف

تعبیر خواب چروک, تعبیر خواب چروک دور چشم, تعبیر خواب چروک شدن پیشانی, تعبیر خواب چروک صورت به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب پیر شدن صورت در خواب, تعبیر خواب دست چروک, تعبیر خواب چروک شدن پوست به روایت امام صادق, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب چروک دور لب, تعبیر خواب چروک به روایت حضرت یوسف

تعبیر خواب چروک, تعبیر خواب چروک دور چشم, تعبیر خواب چروک شدن پیشانی, تعبیر خواب چروک صورت به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب پیر شدن صورت در خواب, تعبیر خواب دست چروک, تعبیر خواب چروک شدن پوست به روایت امام صادق, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب چروک دور لب, تعبیر خواب چروک به روایت حضرت یوسف


تعبیر خواب پوست چروک

اگر شخص جوان و زیبایی که صاحب پوستی صاف و روشن است خواب دید که چروکیده و یا پیر شده است، به این نشانه است که هم بر طول عمر ایشان اضافه خواهد شد و هم اینکه در سنین جوانی عیش و نوش زیاد کند و از زندگی اش لذت بسیار ببرد.

بطور کلی تعبیر خواب چروکیده شدن پوست در قسمت صورت از بین رفتن غم های کهنه، بدست آمدن شادمانی، احساس رضایت یا شادی از زندگی، گذراندن زندگی خوش و خوب همراه با معشوق و خانواده است.


تعبیر خواب پوست چروک دیگران

اگر ببینی پوست صورت یکی از دوستان نزدیک یا دورت چروک شده است، به این علامت است که این فرد بزودی صاحب مقام مال و حتی جاه و عزت می شود و موقعیت او باعث خوشحالی شما می گردد.

اگر دیدی پوست صورت افرادی چروک شده که تا به حال با آن ها ملاقات نداشته ای یا برای شما غریبه هستند، به این علامت است که با اشخاص جدید جوان و زیبایی رو به رو خواهی شد و حتی ممکن است با یکی از آن ها وصلت کنی و جشن شادی برگزار کنی.


تعبیر خواب چروک شدن پوست معشوق

اگر ببینی پوست صورت معشوقت خراب و یا پیر و چروک می شود، به این نشانه است که مهر علاقه و محبت بین شما دو نفر بیشتر از قبل خواهد شد و حتی اگر کدورت و یا کینه ی قدیمی بین شما وجود دارد، باید امیدوار باشید که بزودی از بین خواهد رفت و روابطتان خوب می شود.


تعبیر خواب پوست چروک به روایت منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید، عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید. زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است.

اگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک پیدا کرده، تعبیر همان است که گفته شد.

اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست، زیرا از بیماری آن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد. پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نوید می دهد.

چنان چه روی پرده خانه خویش در خواب چین و چروک بیش از حد ببینید، برای اهل آن اتاق که پرده در آن آویخته است ناراحتی فراهم می شود چون پرده باید چین داشته باشد نه چروک.

همین تعبیر است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانید آن را صاف کنید، بطوری که در خواب هر طرفش را بکشید طرف دیگرش کج شود.

این خبر از غم و ناراحتی برای اهل خانه می دهد. اصولا چروک روی لباس و چیزهائی که گفته شد خوب نیست.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments