تعبیر خواب چتر🌒تعبیر خواب چتر پاره/ تعبیر خواب چتر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چتر🌒تعبیر خواب چتر پاره/ تعبیر خواب چتر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب هدیه گرفتن چتر, تعبیر خواب چتر بازی, تعبیر خواب چتر قرمز, تعبیر خواب چتر به روایت از امام صادق, تعبیر خواب چتر به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چتر آفتابی, تعبیر خواب چتر بسته, تعبیر خواب چتر ابن سیرین

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب هدیه گرفتن چتر, تعبیر خواب چتر بازی, تعبیر خواب چتر قرمز, تعبیر خواب چتر به روایت از امام صادق, تعبیر خواب چتر به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چتر آفتابی, تعبیر خواب چتر بسته, تعبیر خواب چتر ابن سیرین

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب هدیه گرفتن چتر, تعبیر خواب چتر بازی, تعبیر خواب چتر قرمز, تعبیر خواب چتر به روایت از امام صادق, تعبیر خواب چتر به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب چتر آفتابی, تعبیر خواب چتر بسته, تعبیر خواب چتر ابن سیرین


تعبیر خواب چتر در حالت کلی

تعبیر خواب چتر امنیت و آرامش است.

همچنین این خواب نشان دهنده مشکلات عاطفی، احساسات منفی و دل شکستگی نیز می باشد.


تعبیر خواب چتر گرفتن برای دیگران

اگر خواب دیدید که چتر را روی سر شخص دیگری نگه داشته بودید، تعبیرش این است که نیاز دارید از کسی کمک بگیرید. زیرا دچار بحران شدیدی شده اید و نیاز به حمایت و مشاوره دیگران دارید.


تعبیر خواب گم شدن چتر

تعبیر خواب گم شدن چتر بستگی به مکان آن دارد. به عنوان مثال اگر چترتان را در مدرسه یا محل کار گم کردید، تعبیرش این است که در آن محل احساس نا امنی شدیدی خواهید کرد.


تعبیر خواب داشتن چتر

اگر در خواب دیدید که چتری را پیش خود نگه داشتید، تعبیرش این است که برای مقابله با احساسات خود آماده هستید و به لحاظ روحی و روانی به این مرحله رسیدید که بتوانید با تمام مشکلات پیش رو بجنگید.


تعبیر خواب خریدن چتر

خواب خریدن چتر پیش بینی می کند به زودی یک چالش بسیار مهم را در زندگی تجربه خواهید کرد.

ممکن است عاشق کسی شوید و یا شکست عشقی بخورید.


تعبیر خواب به هوا رفتن چتر

اگر در خواب دیدید چتر از دستتان درآمد و به هوا رفت، تعبیرش این است که به زودی از موفقیت های خود لذت خواهید برد.

با این حال ممکن است نیاز باشد که در برابر چالش های جدید زندگی مقابله کنید.


تعبیر خواب فروختن چتر

تعبیر خواب فروختن چتر شکست های عاطفی و یا عدم موفقیت در برقراری رابطه با دیگران است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جوجه🌒تعبیر خواب جوجه زرد/ تعبیر خواب جوجه تازه از تخم درآمده

تعبیر خواب چتر شکسته

تعبیر چتر شکسته در خواب این است که تغییرات بدی در آینده برای شما اتفاق می افتد و شما توانایی روبرو شدن با آن را ندارید.


تعبیر خواب چتر سوراخ

اگر در خواب دیدید که چترتان سوراخ است و آب از آن چکه کرد، تعبیرش این است که با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کنید.

ممکن است کسی ثروت شما را دزدیده باشد و یا سرتان را کلاه گذاشته باشد.

کمی حواستان را جمع کنید و به اطراف با دید دقیق تری نگاه کنید.


تعبیر خواب چتر بسته

تعبیر چتر بسته در خواب این است که نیازهای عاطفی شما برآورده نشده است و شما برای مقابله با احساسات خود آماده نیستید.


تعبیر خواب چتر کهنه

تعبیر چتر کهنه در خواب به اختلافات خانوادگی اشاره دارد.

تعبیر خواب چتر تعمیر شده هشداری است که به شما می گوید روی ارتباطات خانوادگی خود تمرکز بیشتری داشته باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.


تعبیر خواب باز کردن چتر در خانه

تعبیر باز کردن چتر در خانه به این معنی است که در یک نشست خانوادگی شرکت خواهید کرد.


تعبیر خواب چتر سفید

تعبیر چتر سفید در خواب به یک رابطه دوست داشتنی و لذت بخش اشاره دارد.

ممکن است به یک تعطیلات لاکچری بروید و با دوستان خود اوقات خوشی را بگذرانید.


تعبیر خواب چتر سیاه

تعبیر خواب چتر سیاه این است که اتفاقات بدی در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد.

سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید و به خود مسلط باشید تا راهکار منطقی برای آن بیابید.


تعبیر خواب چتر قرمز

خواب چتر قرمز به شما می گوید که نیاز نیست زیاد احساساتی شوید.

اگر احساس می کنید جایی از زندگی قلبتان را شکستند و یا به شما آسیب روحی زده اند، سعی کنید تغییر مسیر داده و به سرعت خود را از این چالش عاطفی دور کنید؛ زیرا فکر کردن به آن قطعا به شما آسیب جدی خواهد رساند.


تعبیر خواب چتر طلایی

تعبیر دیدن چتر طلایی در خواب نشان دهنده سود مالی بسیار زیاد است که زیر چتر حمایتی خانواده به دست آورده اید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کلید 🌒 تعبیر خواب کلید شکسته از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب چتر آبی

تعبیر چتر آبی در خواب نماد افرادی است که از دیگران محافظت می کنند.

دیدن این خواب احساس دلسوزی و محبت شما را می رساند اما سعی کنید محبت زیاد نکنید و مراقب افراد حسود اطرافتان باشید.


تعبیر خواب چتر ابریشمی

تعبیر دیدن چتر ابریشمی در خواب منعکس کننده مزایای مالی فراوان است که به زودی به دست خواهید آورد.

شما به دلیل ثروت و موقعیت اجتماعی مورد احترام دیگران هستید.


تعبیر خواب چتر شفاف و آینه ای

تعبیر دیدن چتر شفاف و آینه ای در خواب، نشانه استقلال مالی و مال حلال در زندگی است.

شما تمام تلاشتان را خواهید کرد تا به جایگاهی که لیاقتش را دارید برسید.


تعبیر خواب چتر از دیدگاه کارل یونگ

تعبیر خواب چتر امنیت عاطفی است. شما دیواری مقابل احساساتتان قرار می دهید و تلاش می کنید که از برخورد با آنها خودداری کنید.

تعبیر این خواب که شما نمیتوانید چتر را باز کنید و باران میاید، بیانگر این است که شما با آغوش باز با احساساتتان مواجه می شوید و به احساساتتان اجازه می دهید که رو شوند.

اگر خواب دیدی که چتر، نشت می کند (سوراخ است) یا شکسته است،نمایانگر عدم آمادگی شما برای رویارویی با مسائل است.


تعبیر خواب چتر به روایت محمدبن سیرین

اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد.

اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.


تعبیر خواب چتر به روایت امام جعفر صادق

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد:

اول: سلطنت

دوم: ثروت

سوم: مرتبت و عزت

چهارم: ریاست و مقام و منزلت

پنجم: رفعت و سر بلندی

ششم: ولایت و حکومت

هفتم: صحبت و همنشینی با بزرگان


تعبیر خواب چتر به روایت منوچهر مطیعی

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است. لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید.

برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا. ابن سیرین می گوید اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می یابد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پست🌒تعبیر خواب بسته پستی/ تعبیر خواب پست از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید، عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشت سر شما بد می گویند.

همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید، احساس تنهائی و بی کسی می کنید.

اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید، غم وغصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید.

اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد، شوهرش به پول می رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد، امنیت می یابد.

چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب.

چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات.

چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است، چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد، شوهرش بیکار می شود.


تعبیر خواب چتر از دیدگاه لوک اویتنهاو

چتر: توصیه به رعایت احتیاط

چتر پاره: توهم


تعبیر خواب چتر از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید، علامت آن است که سختیها و دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.

اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند، علامت آن است که از طرف مؤسسه خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد.

اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.

دیدن چتر تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.

اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments