تعبیر خواب پل🌒 تعبیر خواب پل شکسته/ تعبیر خواب پل به روایت از امام جعفرصادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پل🌒 تعبیر خواب پل شکسته/ تعبیر خواب پل به روایت از امام جعفرصادق

تعبیر خواب پل, تعبیر خواب پل ابن سیرین, تعبیر بالا رفتن از پل, تعبیر خواب پل آهنی, تعبیر خواب پل یوتاب, تعبیر خواب پل به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پل عابر پیاده, تعبیر خواب پله, تعبیر خواب رد شدن از پل صراط به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب پل, تعبیر خواب پل ابن سیرین, تعبیر بالا رفتن از پل, تعبیر خواب پل آهنی, تعبیر خواب پل یوتاب, تعبیر خواب پل به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پل عابر پیاده, تعبیر خواب پله, تعبیر خواب رد شدن از پل صراط به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب پل, تعبیر خواب پل ابن سیرین, تعبیر بالا رفتن از پل, تعبیر خواب پل آهنی, تعبیر خواب پل یوتاب, تعبیر خواب پل به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پل عابر پیاده, تعبیر خواب پله, تعبیر خواب رد شدن از پل صراط به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب پل در حالت کلی

خواب پل نشان دهنده تصمیم های مهم در زندگی است.

بعضی معبران می گویند دیدن پل در خواب نشان دهنده رویا و آرزویی دست نیافتنی است.


تعبیر خواب پل در حال سقوط

اگر در خواب دیدید که پلی در حال سقوط است تعبیرش این است که در زندگی ریسک پذیر نیستید و این باعث می شود که به همین دلیل ضرر خواهید کرد.


تعبیر خواب پل بلند و بزرگ

اگر در خواب پلی بلند و بزرگی را ببینید معنی آن این است که یک مانع بزرگ در مقابل شما وجود دارد که به همین دلیل ی ترسید و استرس دارید.

باید در مقابل سختی ها ایستادگی کنید بدون ترس پیش بروید.

اگر پل بسیار بلند تر از حد معمول باشد اهدافی دارید که هرگز به آنها نمی رسید.


تعبیر خواب پل خراب

دیدن خواب پل خراب، تعبیرش این است که فرصت و شانس زندگی را از دست می دهید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بهمن 🌒تعبیر خواب ریزش بهمن/ تعبیر خواب نجات یافتن از بهمن

تعبیر خواب ساختن پل

خواب ساختن پل ، تعبیرش این است که تصمیم های مهمی در زندگی خواهید گرفت.


تعبیر خواب پریدن از روی پل

خواب پریدن از روی پل به این معنی است که از شکست خوردن می ترسید زیرا شک دارید که موفق می شوید یا نه.


تعبیر خواب سوختن پل

تعبیر خواب سوختن پل این است که به گذشته توجهی نمی کنید و به سمت موفقیت های پیش رو در حرکتید.


تعبیر خواب پل سنگی

خواب پل سنگی نسانه این است که در زندگی ثابت قدم هستید.


تعبیر خواب پل شناور

پل شناور در خواب نشان دهنده تزلزل و ترس شما در رسیدن به موفقیت است.


تعبیر خواب پل یخی

خواب پل یخی نشان می دهد که برای رسیدن به هدف باید احساساتتان را زیر پا بگذارید.

زیرا احساسات باعث شکست و سقوط شما خواهد شد.


تعبیر خواب پل شیشه ای

خواب پل شیشه ای نشانه شکاف و فاصله عاطفی بین شما و خانواده شماست.

باید در این حالت مراقب باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.


تعبیر خواب پل به روایت محمد بن سیرین

تعبیر پل، «پادشاه» یا مرد بزرگی است که مردم به وسیلۀ او به خواسته‌هایشان می‌رسند.


تعبیر خواب پل به روایت ابراهیم کرمانی

گر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و پادشاهی می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).


تعبیر خواب پل به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای پل عبارتند از:

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب صدقه دادن 🌒 تعبیر خواب صدقه دادن ابن سیرین / صدقه دادن در خواب

مردی که با خیر و منفعت است و به کار و مشکلات همۀ مردم رسیدگی کرده و خواسته‌هایشان را برآورده می‌کند

پادشاه

کامیابی و بهره‌مندی

به دست آوردن مال و اموال بسیا

اگر ببینی پل ریخت و خراب شد، یـعـنـی حال و روز پادشاه تباه و خراب خواهد شد و حکومتش دچار ضعف می‌شود.


تعبیر خواب پل به رولیت خالد بن محد العنبری

دیدن پل در خواب، به هر چیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود، تعبیر میگردد.


تعبیر خواب پل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد.

هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد.

در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.

در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است.

لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اذان 🌒 تعبیر خواب اذان گفتن مرده / تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق

اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم.

پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند.

پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است.

پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.

ساخت پل خوب است.

زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.


تعبیر خواب پل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید.


تعبیر خواب پل از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادى نصیبتان مى‏شود.

اگر در خواب ببینید که از پلى مى‏گذرید، یعنى خطرى شما را تهدید مى ‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید.

افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است.

اگر خواب ببینید که پلى قدیمى پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ ى آن است که براى انجام کارى خود را به خطر مى ‏اندازید.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments