تعبیر خواب پلک🌒تعبیر خواب افتادگی پلک/ تعبیر خواب سفید شدن پلک

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پلک🌒تعبیر خواب افتادگی پلک/ تعبیر خواب سفید شدن پلک

تعبیر خواب پلک,تعبیر خواب پلک چشم ابن سیرین,تعبیر خواب افتادگی پلک, تعبیر خواب ریختن پلک چشم, تعبیر خواب سفید شدن پلک به روایت از امام صادق, تعبیر خواب باز نشدن پلک چشم, تعبیر خواب پلک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب چشم خونی, تعبیر خواب ورم پلک

تعبیر خواب پلک,تعبیر خواب پلک چشم ابن سیرین,تعبیر خواب افتادگی پلک, تعبیر خواب ریختن پلک چشم, تعبیر خواب سفید شدن پلک به روایت از امام صادق, تعبیر خواب باز نشدن پلک چشم, تعبیر خواب پلک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب چشم خونی, تعبیر خواب ورم پلک

تعبیر خواب پلک,تعبیر خواب پلک چشم ابن سیرین,تعبیر خواب افتادگی پلک, تعبیر خواب ریختن پلک چشم, تعبیر خواب سفید شدن پلک به روایت از امام صادق, تعبیر خواب باز نشدن پلک چشم, تعبیر خواب پلک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب چشم خونی, تعبیر خواب ورم پلک


تعبیر خواب پلک از دیدگاه امام صادق علیه السلام

دیدن مژه بر چهار وجه است.

اول: نگه داشتن دین.

دوم: دوست.

سوم: مال.

چهارم: خرمی(شادی وخوشحالی).


تعبیر خواب پلک از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر مژه‌ها، حفظ و نگاه داشتن دین و ایمان می‌باشد.

ریختن مژه های چشم به منزله ی کم شدن مال و ثروت است و یا گم کردن شی گرانقیمت و با ارزش


تعبیر خواب پلک از دیدگاه ادوارد

ریختن مژه ها چشم و ابرو را با هم نشانه ی از دستت دادن منزلت مقام میداند


تعبیر خواب پلک از دیدگاه شیخ طوسی

ریختن مژه در خواب بیانگر از دست دادن مال پول و یا ضرر مالی است.


تعبیر خواب پلک به روایت منوچهر مطیعی

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است.

چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آب دریا 🌒 تعبیر خواب دریای طوفانی / تعبیر خواب آب دریا به روایت از ابن سیرین

برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند.

پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد.

چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد.

داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است.

چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد.


تعبیر خواب پلک به روایت خالد بن محدالعنبری

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.


تعبیر خواب پلک از دیدگاه آنلی بیتون

خواب پلکهای زیبا : خوشبختی

پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه

پلکهای بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of