تعبیر خواب پزشک🌒تعبیر خواب رفتن نزد پزشک/ تعبیر خواب معاینه پزشکی

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پزشک🌒تعبیر خواب رفتن نزد پزشک/ تعبیر خواب معاینه پزشکی

تعبیر خواب پزشک, تعبیر خواب پزشکی قانونی, تعبیر خواب ازدواج با پزشک, تعبیر خواب پزشک به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خواندن رشته پزشکی, تعبیر خواب پزشک از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب پزشک امام صادق

تعبیر خواب پزشک, تعبیر خواب پزشکی قانونی, تعبیر خواب ازدواج با پزشک, تعبیر خواب پزشک به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خواندن رشته پزشکی, تعبیر خواب پزشک از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب پزشک امام صادق

تعبیر خواب پزشک, تعبیر خواب پزشکی قانونی, تعبیر خواب ازدواج با پزشک, تعبیر خواب پزشک به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خواندن رشته پزشکی, تعبیر خواب پزشک از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب پزشک امام صادق


تعبیر خواب پزشک درحالت کلی

خواب پزشک یا دکتر به وضعیت سلامتی اشاره دارد.

تعبیر خواب پزشک همچنین نشانه شنیدن اخبار جدید و همینطور مال و دارایی است.


تعبیر خواب درگیر شدن با پزشک

تعبیر خواب درگیر شدن با پزشک این است که در محیط کاری خود مشکل دارید و نمیتوانید با همکارانتان ارتباط خوبی برقرار کنید.


تعبیر خواب ازدواج با پزشک

اگر خواب دیدید که با پزشک ازدواج کردید تعبیرش این است که یک خبر غیر منتظره و شگفت انگیزی در آینده خواهید شنید.


تعبیر خواب رابطه جنسی با پزشک

اگر خواب دیدید که با یک دکتر ارتباط جنسی دارید تعبیرش این است که به زودی با کسی که فکرش را هم نمی کردید رابطه جنسی برقرار خواهید کرد.


تعبیر خواب پزشک شدن

تعبیر خواب پزشک شدن این است که به زودی محیط های کاری جدیدی را تجربه خواهید کرد.

اگر در عالم خواب بیماران را معاینه می کردید و ویزیت می نوشتید تعبیرش این است که به زودی به ثروت زیادی دست پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب پزشک بودن یکی از دوستانتان این است که از آن دوست به شما خیر و برکت خواهد رسید.


تعبیر خواب لباس پزشکی

تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید پزشکی است که مشکلات خانوادگی تان یا درگیری با دوستانتان به زودی به پایان خواهد رسید و اوقات خوشی در انتظارتان خواهد بود.


تعبیر خواب عمل جراحی شدن

دیدن خواب جراحی شدن توسط پزشک نشان دهنده حساسیت بر روی کار است و تعبیرش آنست که در آینده به موفقیت های زیادی خواهید رسید.


تعبیر خواب دستیار پزشک

تعبیر خواب دستیار پزشک شدن این است که به یکی از خویشاوندان خود کمک می کنید و از این بابت بسیار خوشحال خواهید شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تهمت🌒تعبیر خواب تهمت زدن به بی گناه/تعبیر خواب تهمت دزدی

تعبیر خواب مراجعه به پزشک

تعبیر خواب دکتر رفتن هشدار جدی از یک بیماری است.

بهتر است بعد از دیدن این خواب معاینه و چکاپ شوید.

اگر خواب دیدید که پزشک را به خانه آوردید تعبیرش این است که منتظرید از یکی از دوستان خود خبری بشنوید.

مدت هاست که انتظار او را می کشید.

اگر خواب دیدید که به دکتر مراجعه کردید و پزشک با شما رفتار خوب و مهربانی داشت و به شما احترام بسیاری می گذاشت تعبیرش این است که به زودی مال و منفعت زیادی به شما خواهد رسید.

اما اگر رفتار پزشک با شما بد بود تعبیرش این است که مشکلات مالی زیادی دارید و بدهکار هستید.

اگر در خواب پزشک خود را عصبانی کردید، تعبیرش خشم و نفرت و نزاع و درگیری با خانواده است.

اما این نزاع کوتاه مدت است و به زودی تمام خواهد شد.


تعبیر خواب معاینه دکتر

تعبیر خواب معاینه کردن دکتر این است که به زودی از شر مشکلات مالی خلاص خواهید شد.

اگر در خواب پزشک تان پس از معاینه خبر بدی در مورد سلامتی تان به شما داد تعبیرش این است که ممکن است دچار مشکلات جسمی و سلامتی شده باشید و اگر برعکس خبر خوبی شنیدید تعبیرش این است که از لحاظ سلامتی و پزشکی مشکلی ندارید.


تعبیر خواب پزشک از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما

دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلا از کودکی بیننده خواب ریشه می گیرد .

اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک که در مسیر حیات شما قرار می گیرد . (همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید .)

اگر نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است تعبیر این خواب خبری خوش است که به شما می رسد که خوشحالتان می کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چکمه 🌒 تعبیر خواب چکمه مشکی / تعبیر خواب چکمه ابن سیرین

تعبیر خواب معاینه کردن دکتر آن است که از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است .


تعبیر خواب پزشک از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است .

اگر در خواب ببینید که با پزشکی مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‌رسند.

اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌ اید ، تعبیرش آن است که برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری می‌کنید.


تعبیر خواب پزشک از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب پزشک سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است .

اگر دختری پزشکی به خواب ببیند ، نشانه آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کند.

اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد.

اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند، نشانه آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد.

تعبیر خواب ازدواج کردن با یک پزشک آن است که فریب افرادی را خواهید خورد.

اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است ، تعبیرش آن است که یکی از اعضای خانواده به یک بیماری مأیوس کننده مبتلا خواهد شد.

اگر در خواب تان دکتری را میان جمعیت ببینید ، تعبیرش آن است که بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی کنید.

اگر دختری در خواب ببینید که بیمار است و به دکتر مراجعه می‌کند ، تعبیر این خواب به این معنا است که می‌تواند بر ناراحتی‌های خود غلبه کند.

تعبیر خواب جراحی شدن آن است که تلاشهای شما به شکست می انجامد و فردی شما را وادار می کند که قرضهای او را بپردازید.

اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان ، شما را متحیر خواهد ساخت.

تعبیر خواب دیدن اجساد در پزشکی قانونی، آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ناف 🌒 تعبیر خواب افتادن و سوراخ شدن ناف ابن سیرین

تعبیر خواب پزشک از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دکتر ، مشکلات شماست


تعبیر خواب پزشک از دیدگاه کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی

تعبیر خواب دکتر بودن این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید (آن را درمان کنید).

تعبیر دیگر دیدن خواب پزشک بودن این است که شما توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.

خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساستان را جلا دهید).

تعبیر خواب دکتر رفتن می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند.

شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است

خواب دیدن اینکه شما برای چکاپ پزشکی نزد دکتر می روید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید.

تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکتر روید.


تعبیر خواب پزشک به روایت ابن سیرین

اگر ببیند پزشک بیماری کسی را درمان کرده است، یـعـنـی کسی را از راه گناه و نافرمانی از خداوند به راه درست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بیماری آن شخص بدتر شود، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.


تعبیر خواب پزشک به روایت ابراهیم کرمانی

اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.

اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، یـعـنـی به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در بین مردم به شهرت می‌رسی .


تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما نزد دکتر می روید : اداره خیلی چیزها به دست شما می افتد.

برای خودتان دکتر خبر می کنید : یک زندگی طولانی در پیش است.

برای بچه هایتان دکتر خبر می کنید :وارد محیطهای می شوید که برایتان بسیار سودمند خواهد بود.

یک دکتر بیماران خود را معالجه می کند : ثروت

اشخاص دیگر دکتر خبر می کنند :دردسر و ناراحتی در آینده

شما دکتر هستید : پول وشادی


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments