تعبیر خواب پرتقال 🌒 تعبیر خواب درخت پرتقال / تعبیر خواب پرتقال از ابن سرین

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پرتقال 🌒 تعبیر خواب درخت پرتقال / تعبیر خواب پرتقال از ابن سرین

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال حضرت یوسف, تعبیر خواب پرتقال امام صادق, تعبیر خواب پرتقال ابن سیرین, تعبیر خواب پرتقال برای زن باردار, تعبیر خواب پرتقال دادن به دیگران, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب پرتقال از نظر امام صادق

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال حضرت یوسف, تعبیر خواب پرتقال امام صادق, تعبیر خواب پرتقال ابن سیرین, تعبیر خواب پرتقال برای زن باردار, تعبیر خواب پرتقال دادن به دیگران, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب پرتقال از نظر امام صادق

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال حضرت یوسف, تعبیر خواب پرتقال امام صادق, تعبیر خواب پرتقال ابن سیرین, تعبیر خواب پرتقال برای زن باردار, تعبیر خواب پرتقال دادن به دیگران, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب پرتقال از نظر امام صادق

پرتقال میوه ای خوش عطر و بوست و بخاطر رنگ زیبایش چشم هارا به خود خیره میکند. از این رو معبران بر این باورند که دیدن پرتقال در خواب به معنای زندگی پرشور و همچنین سلامتی جسمانی است.

دیدن درخت پرتقال در خواب نشانگر سلامتی و رفاه است.

خواب دیدن اینکه پرتقال می خورید نشان دهنده رضایت از زندگی شما و جایی است که در آن هستید.

همچنین پرتقال در خواب نماد زن و شور و هیجان زندگی است. برخی معبران غربی پرتقال در خواب را نماد برانگیختگی و میل جنسی میدانند.


تعبیر خواب پرتقال محمد بن سیرین :

درباره رنگ پرتقال ها در رویاهای ما نوشته اند
رنگ قرمز آن به نشانه ی نزاع و کشمکش بخاطر گرفتن زن و یا بخاطر تصاحب معشوق است
رنگ سبز آن نشانه ی دوستی و کنار گذاشتن کینه و کدورت رنگ زرد ان نشانه ی بیماری و یا کسالت است
رنگ قهوه ای آن به نشانه ی برادر تنی
رنگ سیاه آن نشانه ی مال و یا ثروت فاسد است.


شیخ مفید میگوید :

دیدن پرتقال های خونی و آبدار برای زنان یا دختران به نشانه ی فرزند پسر است یا شنیدن مژده ی به دنیا آمدن بچه ای
اگر ببینی پوست پرتقال را با میل زیاد میخوری و میبلعی دلیل بر اندک مال و یا ثروت حرام است که باید از ندگی ات دور شود
اگر دانه های ان را خوردی بانشاط به کارهایت میرسی اگر ببینی مادرزنت برای میوه ی پرتقال اماده میکند و برایت پوست میگرد و به تو تعارف خوردن میکندنشانه ی بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی است
دور ریختن این میوه در خواب در هر شرایطی به نشانه ی دعوای غیر منطقی میباشد


جابر مغربی میگوید :

اگر خواب دیدی میوه پرتقال را میخوری و ترش مزه است دلیل بر شنیدن خبری تلخ و ناامید کننده است
اگر با خوردن پرتقال احساس سیری کردی دلیل بر اینکه به همان میزان از رزق و روزی ات کم شود
اگر ببینی پرتقال خیلی آبدار میخوری و لذت می بری دلیل بر فرزند پسر است


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است.
پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد.
معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است،
اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند.
پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند.
دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید.
اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید.
اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید.
اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.
اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند
اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.


آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است.
گلهای درخت پرتقال را می کنید : ازدواج
یک دسته از گلهای پرتقال روی سرتان است : پاکی و سادگی باعث موفقیت شما می شود .
از گلهای پرتقال یک دسته گل درست می کنید : یک ازدواج سعادتمند در پیش دارید .
مربای پرتقال درست می کنید : مرگ عده ای سرباز
خواب یک درخت پرتقال : به گریه خواهید افتاد.
یک درخت پرتقال می کارید : به یک سفر بیهوده خواهید رفت .
پرتقال می خورید : جراحت و بیماری
خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است.
اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.
اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا مى‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمى‏شوید.


لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب پرتقال این است که روزهای خوشی در آینده خواهید داشت
تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت پرتقال خوب نیست و شادیتان به غم تبدیل می شود


کارل گوستاو یونگ میگوید:

دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است.
خواب دیدن اینکه پرتقال می‌خورید بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید.
پرتقال‌ها معمولا شیرین هستند و این رویا می‌تواند نیاز شما را برای شاد و شیرین کردن زندگیتان نشان دهد. شما می‌توانید حتی با یک اتفاق وچک هم خود را شاد و سرحال کنید.
دیدن پرتقال آبدار در خواب می‌تواند اشاره به موضوعی حساس و یا رسوایی در رابطه با مسئله‌ای داشته باشد.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

پرتقال پوست می کنید : مرگ یکی از نزدیکان شما.
پرتقال می فروشید : یک عشق پاک و صادق
پرتقال می خرید : ناکامی در عشق

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments