تعبیر خواب پالتو🌒تعبیر خواب پالتوی پوست/ تعبیر خواب پالتوی چرک و آلوده

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پالتو🌒تعبیر خواب پالتوی پوست/ تعبیر خواب پالتوی چرک و آلوده

تعبیر خواب پالتو, تعبیر خواب پالتو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پالتو چرم مشکی, تعبیر خواب پالتو قهوه ای, تعبیر خواب پالتو به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پالتو سبز رنگ, تعبیر خواب پالتو توپ تاپ, تعبیر خواب پالتو ابن سیرین, تعبیر خواب پالتو زرد رنگ

تعبیر خواب پالتو, تعبیر خواب پالتو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پالتو چرم مشکی, تعبیر خواب پالتو قهوه ای, تعبیر خواب پالتو به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پالتو سبز رنگ, تعبیر خواب پالتو توپ تاپ, تعبیر خواب پالتو ابن سیرین, تعبیر خواب پالتو زرد رنگ

تعبیر خواب پالتو, تعبیر خواب پالتو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب پالتو چرم مشکی, تعبیر خواب پالتو قهوه ای, تعبیر خواب پالتو به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پالتو سبز رنگ, تعبیر خواب پالتو توپ تاپ, تعبیر خواب پالتو ابن سیرین, تعبیر خواب پالتو زرد رنگ


تعبیر خواب پالتو از دیدگاه منوچهر مطیعی

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی.

اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید، از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید.

اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده، نوید این است که در آینده نزدیک شوهر می کند.

اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید، نشان آن است که در روزهای آینده زیان می بینید.

اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده، نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد.

اگر پالتویی به کسی دادید، او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد، مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است.

پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل.

اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است، احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند.


تعبیر خواب پالتو از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید.

قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب، نشانه آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد.

دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهاست.


تعبیر خواب پالتو در کتاب سرزمین رویاها

پالتویی از پوست مینک: اطرافیان به شما دروغ می گویند

شما با پالتو پوست خود را پوشانده اید: سلامتی و عمر طولانی

شما پالتو پوست سمور دارید: یار شما در عشق وفادار است

پالتو پوست روباه: دوستانتان به شما خیانت میکنند

پالتوهایی از  جنس سایر پوستها: امنیت و آرامش در کار


تعبیر خواب پالتو در کتاب تفسیر فرهنگ رویا

پالتو در خواب طرز فکر و رفتاری است که به کمک آن با مشکلات و موقعیت‌های دشوار رو به رو می‌شویم؛

این تصویر معمولا در رویاهایی با همسر در گذشته فرد ظاهر می‌شود و به اشک‌ها که راهی برای آزاد شدن احساس هستند اشاره می‌کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments