تعبیر خواب نگین 🌒 تعبیر خواب نگین انگشتر از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نگین 🌒 تعبیر خواب نگین انگشتر از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نگین, تعبیر خواب نگین انگشتر, تعبیر خواب انگشتر نگین دار, تعبیر خواب نگین شکسته انگشتر, تعبیر خواب نگین از امام صادق, تعبیر خواب نگین از ابن سیرین, تعبیر خواب نگین تاج, تعبیر خواب نگین عقیق, تعبیر خواب نگین یاقوت, تعبیر خواب نگین زمرد, تعبیر خواب نگین سبز, تعبیر خواب نگین قرمز, تعبیر خواب نگین زرد

تعبیر خواب نگین, تعبیر خواب نگین انگشتر, تعبیر خواب انگشتر نگین دار, تعبیر خواب نگین شکسته انگشتر, تعبیر خواب نگین از امام صادق, تعبیر خواب نگین از ابن سیرین, تعبیر خواب نگین تاج, تعبیر خواب نگین عقیق, تعبیر خواب نگین یاقوت, تعبیر خواب نگین زمرد, تعبیر خواب نگین سبز, تعبیر خواب نگین قرمز, تعبیر خواب نگین زرد

تعبیر خواب نگین, تعبیر خواب نگین انگشتر, تعبیر خواب انگشتر نگین دار, تعبیر خواب نگین شکسته انگشتر, تعبیر خواب نگین از امام صادق, تعبیر خواب نگین از ابن سیرین, تعبیر خواب نگین تاج, تعبیر خواب نگین عقیق, تعبیر خواب نگین یاقوت, تعبیر خواب نگین زمرد, تعبیر خواب نگین سبز, تعبیر خواب نگین قرمز, تعبیر خواب نگین زرد

دیدن نگین در خواب، دلیل بر بزرگی است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند.
اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند.
اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب نگین به روایت محمد ابن سیرین :

دیدن نگین درخواب، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است،بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند
اگر فقط تنگین انگشترت شکست آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.


جابر مغربی میگوید :

اگر مردی بیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگی بود.
اگر ببینی انگشتری داری که دارای نگینهای مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، غلام زاده هستی
اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.


لیلا برایت میگوید :

دیدن نگین عقیق سیاه در خواب، نشان‏دهنده ‏ى مشکلات در زمینه‏ى کارى است.


تعبیر خواب نگین از امام صادق :

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند برکنار می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments