تعبیر خواب نهنگ 🌒 تعبیر خواب نهنگ و وال از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب نهنگ 🌒 تعبیر خواب نهنگ و وال از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نهنگ, تعبیر خواب وال, تعبیر خواب نهنگ از ابن سیرین, تعبیر خواب نهنگ امام صادق, تعبیر خواب نهنگ مرده, تعبیر خواب نهنگ در دریا, تعبیر خواب حمله نهنگ, تعبیر خواب فرار از نهنگ, تعبیر خواب کامل نهنگ, تعبیر خواب نهنگ سیاه

تعبیر خواب نهنگ, تعبیر خواب وال, تعبیر خواب نهنگ از ابن سیرین, تعبیر خواب نهنگ امام صادق, تعبیر خواب نهنگ مرده, تعبیر خواب نهنگ در دریا, تعبیر خواب حمله نهنگ, تعبیر خواب فرار از نهنگ, تعبیر خواب کامل نهنگ, تعبیر خواب نهنگ سیاه

تعبیر خواب نهنگ, تعبیر خواب وال, تعبیر خواب نهنگ از ابن سیرین, تعبیر خواب نهنگ امام صادق, تعبیر خواب نهنگ مرده, تعبیر خواب نهنگ در دریا, تعبیر خواب حمله نهنگ, تعبیر خواب فرار از نهنگ, تعبیر خواب کامل نهنگ, تعبیر خواب نهنگ سیاه

دیدن نهنگ در خواب نشانگر شهود و آگاهی شماست.

شما با حس معنویت خود در ارتباط هستید. از طرف دیگر ، نهنگ نمادی از یک رابطه یا یک پروژه تجاری است که ممکن است خیلی بزرگ باشد.

تعبیر خواب دم نهنگ

دیدن تنها دم نهنگ در خواب نشانگر این است که از نظر عاطفی متعادل هستید.


تعبیر خواب نهنگ مرده

اگر خواب ببینید که نهنگ مرده است ، پس این بدان معنی است که شما از چیزی که قبلاً به آن ایمان آورده بودید ، مایوس می شوید.


تعبیر خواب نهنگ از محمد ابن سیرین :

تعبیر خواب نهنگ بیانگر مردی دزد است. اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را به سوی آب دریا می کشد و غرق می کند نشانه این است که بیننده خواب در زندگی واقعی اش در آب غرق می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را گاز می گیرد نشانه این است که به بیننده خواب از دشمن ضررهایی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی در حال نزدیک شدن به ساحل است و وی در حال تماشا کردن این منظره می باشد بیانگر این است که بیننده خواب دارایی و مال خود را معامله ای نابرابر از دست می دهد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

تعبیر خواب نهنگ دارای نشانه ای میمون و مبارک برای خواب بیننده می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که سوار نهنگ شده است تفسیر خواب وی بسیار نیکو و خوش است.

اگر فردی در خواب ببیند که پشت نهنگ سوار شده است بیانگر این می باشد که بر دشواری ها و مشکلات غلبه می کند و اگر بیننده رویا دشمنی داشته باشد او را شکست خواهد داد.

اگر فردی در خواب ببیند که در دریا با نهنگی مواجه می شود نماد این است که با دشمنی قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز مواجه می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل نهنگی می گریزد بیانگر این است که بیننده خواب از خطری رها می شود و اگر دشمنی دارد وی نمی تواند به خواب بیننده آسیبی را برساند همچنین تداوم فرار به صورت دلهره و تشویش در زندگی بیننده رویا ادامه خواهد داشت.
اگر فردی در خواب نهنگی را ببیند و او را بکشد بیانگر این است که بیننده خواب بر دشمنانش و مشکلاتش چیره می شود و در کارهایش به موفقیت بزرگی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت نهنگ می خورد یا نهنگی را قطعه قطعه کرده اند و قسمتی از آن را به خواب بیننده داده اند بیانگر این است که کسی می میرد و میراث فرد مرده به بیننده خواب می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی را به دنبال خود می کشد مدت زمانی را با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و زندگی وی دچار نگرانی و تشویش خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را گاز گرفت بیانگر این است که دشمن به خواب بیننده آسیب می رساند.


خالد بن علی بن محد العنبری میگوید :

تعبیر خواب نهنگ بیانگر اندوه و ناراحتی و مصیبت و بلا و خشم خداوند برای بیننده خواب است.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی وی را فرو برد نشانه این است که ماهی او را هلاک خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که با نهنگی جنگ می کند و پیروز می شود بیانگر این است که بیننده رویا بر دشمن خود پیروز خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که با نهنگی جنگ می کند و شکست می خورد بیانگر این است که بیننده رویا از دشمنش شکست می خورد.


آنلی بیتون میگوید :

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی به کشتی نزدیک می شود بیانگر این است که بیننده خواب با قبول کردن وظیفه های زیاد ثروتی را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگهان نهنگ ناپدید می گردد بیانگر این است که خواب بیننده وظایفی را بر عهده گرفته است که با موفقیت آن ها را به سرانجام می رساند.

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی کشتی را واژگون می کند نشانه این است که بیننده خواب به گرداب مصیبت ها می افتد همچنین دیدن این خواب می تواند بیانگر این باشد که اتفاق های ناگواری برای بیننده خواب می افتد.


شیخ طوسی میگوید :

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت نهنگی را می پزد و آن را می خورد بیانگر این است که خواب بیننده هیچ میلی برای انجام دادن وظیفه هایی که بر عهده وی قرار داده اند ندارد.

دادن گوشت نهنگ مرده در عالم رویا به دیگران بیانگر این است که خواب بیننده قرارداد های سودآوری را می بندد و در زندگی اش لذت های فراوانی را تجربه می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که بچه های نهنگی را از بین می برد بیانگر این است که بیننده خواب دشمنانی بزرگ در نزدیکی اش دارد.


تعبیر خواب نهنگ از امام صادق امام جعفر صادق :

اگر فردی در خواب ببیند که نهنگی در ساحل مرده است بیانگر مرد دزدی می باشد که قصد ضربه زدن به بیننده خواب را دارد همچنین دیدن این خواب نشانه دوستان پلیدی می باشد که از دشمن برای خواب بیننده بدتر هستند.

دیدن نهنگ در نزدیکی ساحل بیانگر مردی بد صفت از میان دوستان خواب بیننده است که وی نیت شومی را در سر می پروراند و این شخص می تواند به صورت تدریجی باعث خطر شود و دین و ایمان و اعتقادات خواب بیننده را سست و نابود نماید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments