تعبیر خواب نقاشی 🌒 تعبیر خواب نقاشی کشیدن از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب نقاشی 🌒 تعبیر خواب نقاشی کشیدن از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نقاشی, تعبیر خواب نقاشی کشیدن, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از امام صادق, تعبیر خواب نقاشی کردن خانه, تعبیر خواب رنگ کردن خانه, تعبیر خواب رنگ ها, تعبیر خواب ریختن رنگ روی لباستان, تعبیر خواب کشیدن صورت, تعبیر خواب نقاشی کشیدن دیگران, تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده

تعبیر خواب نقاشی, تعبیر خواب نقاشی کشیدن, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از امام صادق, تعبیر خواب نقاشی کردن خانه, تعبیر خواب رنگ کردن خانه, تعبیر خواب رنگ ها, تعبیر خواب ریختن رنگ روی لباستان, تعبیر خواب کشیدن صورت, تعبیر خواب نقاشی کشیدن دیگران, تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده

تعبیر خواب نقاشی, تعبیر خواب نقاشی کشیدن, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از ابن سیرین, تعبیر خواب نقاشی کشیدن از امام صادق, تعبیر خواب نقاشی کردن خانه, تعبیر خواب رنگ کردن خانه, تعبیر خواب رنگ ها, تعبیر خواب ریختن رنگ روی لباستان, تعبیر خواب کشیدن صورت, تعبیر خواب نقاشی کشیدن دیگران, تعبیر خواب نقاشی کشیدن مرده

دیدن نقاشی در خواب نشانگر خلاقیت و نیاز شما به بیان خود است. نقاشی نمادی از شهود و تحقق درونی شماست.

خواب دیدن اینکه در خانه خود نقاشی می کنید ، نشانگر موفقیت در یک پروژه جدید است.

شما ممکن است خلاقیت خود را بیان کنید. از طرف دیگر ، این رویا حاکی از پوشاندن چیزی است.

تعبیر خواب کسی خانه شما را نقاشی میکند

اگر شخص دیگری خانه شما را نقاشی می کند ، این نشان می دهد که شخصی که در نزدیکی شماست چیزی را از شما پنهان می کند.


تعبیر خواب ریختن رنگ روی لباستان

خواب دیدن اینکه رنگ روی لباس شما ریخته شده است نشانگر این است که شما انتقاد پذیر نیستید.


تعبیر خواب نقاشی از دید روانشناسان

خواب دیدن اینکه در حال نقاشی یک تصویر هستید ، نشانگر این است که شما باید جنبه خلاق خود را بیشتر بیان کنید.


تعبیر خواب نقاشی از  امام صادق علیه السلام :

دیدن نقاشی‏گرى در خواب چهار وجه بود.

اول: آرایش دنیا.

دوم: کار باطل.

سوم: فریب.

چهارم: دروغ.


جابر مغربی می‌گوید :

اگر دید صورت آدمی یا چیز دیگر می‌کشید، دلیل که بدمذهب است. در دیدنِ نقاش در خواب خیری نیست.

اگر کسی ببیند در حال نقاشی کشیدن است و نقاشی اش را نیمه کاره رها می سازد دلیل بر عدم موفقیت و شکست در کارهایی است که به تازگی شروع کرده است
اگر ببیند نقاشی را تمام میکند نشان دهنده ی کسب یک موفقیت بزرگ در برنامه هایی است که در حال حاضر ان ها را انجام میدهد این برنامه ها میتواند دادن کنکور،رفتن به خواستگاری، آغاز شغلی جدید، ایجاد رابطه ی عاطفی با جنس مونث و یا ….باشد.


تعبیر خواب نقاشی از محمدبن سیرین :

اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

اگر دیدی در حال کشیدن نقاشی از طبیعت است نشان دهنده ی این باشد که سفری کوتاه را در چند روز اینده در پیش داری.

نقاشی کشیدن مرده ها در رویاهای ما دلالت بر فعالیت هایی است که عاقبت ان ها خیر نیست و باعث نارضایتی دیگران از دست رفتار و کردار ما خواهد شد

اگر زنی ببیند چهره ی شوهر خودش را نقاشی میکند دلالت بر این دارد که از زندگی کنونی اش رضایت کامل دارد و مهر محبت و علاقه میان ان ها استمرار پیدا میکند.

اگر دیدی چهره ی خودت را نقاشی میکنی دلالت بر این دارد که در اینده کاری را انجام میدهی که خودت از پایان ان رضایت نخواهی داشت و یا پشیمان میشوی.


ابراهیم کرمانی می گوید :

سوداگری و صورتگری در خواب، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می‌کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

اگر دیدی تابلویی را که برای ترسیم نقاشی آماده کرده ای پاره شده است و یا دچار عیب و نقص است به نشانه ی شکست,زمین خوردن،ناامیدی و یا افسردگی است

اگر دیدی منظره ای تاریک و سیاه را نقاشی میکنی به نشان دهنده ی این است که خبر تلخ و یا ناگواری را از فردی اشنا دریافت خواهید کرد که باعث ناراحتی و غمگین شدن شما می شود.

نقاشی کشیدن (رنگ روغن،سیاه قلم) توسط مرده ها به این معنا است که دل و روح ما از دست عزیزی می رنجد.


در سر زمین رویاها آمده :

خواب نقاشی کردن : به شما پیشنهادی می شود که آنرا رد خواهید کرد .

یک نقشه رسم می کنید : در یک مشاجره سهیم خواهید شد .

بچه ها نقاشی می کنند : در یک محکمه یا مرافعه برد با شما خواهد بود.


معبرین اسلامی می‌گویند :

اگر کسی در خواب دید که صورت حیوانی را که حرام گوشت است نقاشی می‌کند، آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می‌بندد.

اگر کسی خانه‌اش را در خواب رنگ می‌کرد، به دنیا و زرق و برق آن دلبستگی دارد.


لوک اویتنهاو می‌گوید :

نقاشی: از امری احساس رضایت خواهید نمود
نقاشی کردن: شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت
دیدن یک نقاش: شما برنامه‌های جسورانه ای خواهید ریخت


آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب به یک پرتره‏ى زیبا نگاه کنید، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است.


کارل گوستاو یونگ میگوید :

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را نقاشی می کنید بیانگر این است که شما در ابراز و بیان احساسات خود مشکل دارید نقاشی روی صورت بیانگر حالت ، نگرش و احساسات شماست و بسته به رنگ یا چیز هایی که روی صورتتان نقاشی می کنید.


خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن نقّاش در خواب، بر فریب دنیا یا مردی دنیوی دلالت دارد


روانشناسان غربی میگویند :

کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر این است که چیزی برای پنهان کردن دارید یا شاید باید مراقب سلامتی‌تان باشید. اگر شخص دیگری نقاشی خانه را می‌کشد، شما ممکن است نسبت به صداقت آن شخص دچار تردید شوید.

این گونه خواب‌ها به عنوان نماد ثروت و اعتبار، نقاشی‌های رنگ روغن در رویاها خواسته‌ای برای رسیدن به موفقیت مادی و تائید موفقیت‌های فردی است.


شیخ طوسی میگوید :

ترسیم تابلو نقاشی های بزرگ یا کوچک و همراه با اشک و گریه به نشانه ی مرگ غم و رنج می باشد.


علی مدنی می گوید :

اگر کسی مرده ای را در حال نقاشی کشیدن ببیند روزهای محزون و ناامیدکننده ای را پشت سر خواهد گذاشت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments