تعبیر خواب نفت 🌒 تعبیر خواب نفت از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نفت 🌒 تعبیر خواب نفت از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نفت, تعبیر خواب نفت سیاه, تعبیر خواب نفت از امام صادق, تعبیر خواب نفت از ابن سیرین, تعبیر خواب چاه نفت, تعبیر خواب خرید و فروش نفت, تعبیر خواب نفتکش, تعبیر خواب کلی نفت

تعبیر خواب نفت, تعبیر خواب نفت سیاه, تعبیر خواب نفت از امام صادق, تعبیر خواب نفت از ابن سیرین, تعبیر خواب چاه نفت, تعبیر خواب خرید و فروش نفت, تعبیر خواب نفتکش, تعبیر خواب کلی نفت

تعبیر خواب نفت, تعبیر خواب نفت سیاه, تعبیر خواب نفت از امام صادق, تعبیر خواب نفت از ابن سیرین, تعبیر خواب چاه نفت, تعبیر خواب خرید و فروش نفت, تعبیر خواب نفتکش, تعبیر خواب کلی نفت

تعبیر خواب نفت سیاه

اگر در خواب خود نفت سیاه مشاهده کردید، هشدار و علامتی برای شما است که در محل کارتان با همکارانتان اختلاف پیدا خواهید کرد و رابطه بدی خواهید داشت.


تعبیر خواب فروختن نفت

اگر در عالم رویا و غیر واقع در حال خرید و فروش نفت بودید، تعبیر آن این است که یک مشاجره و دعوای بزرگ در خانواده خود خواهید داشت. بهتر است صدقه دهید تا اثر این خواب از بین برود.


تعبیر خواب نفت کش

اگر در عالم رویا و خواب نفت کش دیدید، علامت و نشانه پول و منفعت فراوان برای شما است که به زودی به سمت شما سرازیر می شود.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

کتاب سرزمین رویاها از جامع ترین و کامل ترین کتاب های تعبیر خواب است که می توانید از آن برای تعبیر خواب های خود استفاده کنید. در ادامه تعبیر خواب نفت از این کتاب را می خوانید.اگر در خوابتان نفت دیدید، نشانه دعوا و مشاجره شما با یکی از آشنا های شما است و باید بیشتر مراقب باشید تا این مشاجره صورت نگیرد.دیدن استفاده کردن از نفت در عالم خواب و رویا هشداری برای شما است که از مراقبت رقیبان خود باشید که در حال چیدن یک دسیسه برای شما هستند. همچنین این خواب می تواند هشداری برای وقوع یک خیانت باشد پس بیشتر احتیاط کنید.


تعبیر خواب نفت از ابن سیرین :

دین نفت به خواب ، دلیل زندگانی است . اگر نفت به خود مالید ، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد .


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خم نفت ، مردی پست و چرکین و کثیف می‌باشد.


تعبیر خواب نفت از حضرت امام جعفر صادق :

دیدن نفت در خواب سه وجه است .

اول : زنی نابکار .

دوم : مردی غمار .

سوم : مال حرام .


لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب نفت ببینید ، بیانگر آن است که دوستی خوب پیدا می‌کنید اگر در خواب مشاهده کنید روی آتش نفت می‌ریزید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments