تعبیر خواب نعناع 🌒 تعبیر خواب نعناع تازه / تعبیر خواب نعناع ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نعناع 🌒 تعبیر خواب نعناع تازه / تعبیر خواب نعناع ابن سیرین

تعبیر خواب نعناع, تعبیر خواب نعناع تازه, تعبیر خواب نعناع سبز, تعبیر خواب نعناع ابن سیرین, تعبیر خواب بوی نعناع, تعبیر خواب بو کردن نعناع, تعبیر خواب خوردن نعناع, تعبیر خواب آدامس نعنایی, تعبیر خواب عرق نعناع, تعبیر خواب شربت نعناع

تعبیر خواب نعناع, تعبیر خواب نعناع تازه, تعبیر خواب نعناع سبز, تعبیر خواب نعناع ابن سیرین, تعبیر خواب بوی نعناع, تعبیر خواب بو کردن نعناع, تعبیر خواب خوردن نعناع, تعبیر خواب آدامس نعنایی, تعبیر خواب عرق نعناع, تعبیر خواب شربت نعناع

تعبیر خواب نعناع, تعبیر خواب نعناع تازه, تعبیر خواب نعناع سبز, تعبیر خواب نعناع ابن سیرین, تعبیر خواب بوی نعناع, تعبیر خواب بو کردن نعناع, تعبیر خواب خوردن نعناع, تعبیر خواب آدامس نعنایی, تعبیر خواب عرق نعناع, تعبیر خواب شربت نعناع

معبرین اسلامی دیدن نعناع در خواب را نشانه غم می‌دانند.

تعبیر خواب نعناع از ابن سیرین :

تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد.
اگر در خواب ببینی در زمین و ملک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.
اگر ببینی نعناع را از زمین کندی و دور انداختی از غم و اندوه خلاص می‌شوی.


آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نعناع در خواب، نشانه یافتن سرگرمی‌ها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است.
دیدن نعناع سبز در مزارع، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

عرق گیاهان (نعناع) عموماً در خواب‌های ما خوب هستند.


آنلی بیتون میگوید :

نوشیدن شربت نعناع در خواب، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجهی لذت خواهید برد.

اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد.
اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‌نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments