تعبیر خواب نخود 🌒 تعبیر خواب نخود خیس خشک و پخته از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نخود 🌒 تعبیر خواب نخود خیس،خشک و پخته از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب نخود, تعبیر خواب نخود خیس, تعبیر خواب نخود خشک, تعبیر خواب نخود پخته, تعبیر خواب نخود از حضرت یوسف, تعبیر خواب خوردن نخودا, تعبیر دیدن نخود در خواب, تعبیر خواب کاشتن نخود, تعبیر خواب انبار نخود, تعبیر خواب غذا با نخود

تعبیر خواب نخود, تعبیر خواب نخود خیس, تعبیر خواب نخود خشک, تعبیر خواب نخود پخته, تعبیر خواب نخود از حضرت یوسف, تعبیر خواب خوردن نخودا, تعبیر دیدن نخود در خواب, تعبیر خواب کاشتن نخود, تعبیر خواب انبار نخود, تعبیر خواب غذا با نخود

تعبیر خواب نخود, تعبیر خواب نخود خیس, تعبیر خواب نخود خشک, تعبیر خواب نخود پخته, تعبیر خواب نخود از حضرت یوسف, تعبیر خواب خوردن نخودا, تعبیر دیدن نخود در خواب, تعبیر خواب کاشتن نخود, تعبیر خواب انبار نخود, تعبیر خواب غذا با نخود

به طور کلی معبرین اسلامی دیدن حبوبات در خواب را به ملال، غم و ناراحتی تعبیر کرده‌اند. این تعابیر بیشتر ناشی از نفاخ بودن این نوع مواد غذایی گرفته شده که باعث درد دل و بیماری می‌گردند. البته معبرین غربی نظری برخلاف تعبیرگران اسلامی داشته و نخود را نماد کسب ثروت دانسته‌اند. همواره در نظر داشته باشید که تعابیر خواب بر اساس شرایط و نوع زندگی هر فرد بایستی تعبیر و تفسیر گردند و دیدن نظرات متفاوت در بین معبرین ناشی از این تغییرات است.

دیدن نخود چه تازه باشد و چه خشک و خوردنش در خواب، سود و فایده ای ندارد و نشانه غم و اندوه است.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن نخود در خواب چه تر باشد و چه خشک نشانه غم و ناراحتی است.

حال اگر بیننده خواب نخود را به همراه گوشت پخته در خواب خورد، به واسطه حضور گوشت از غم و رنجی که در بیداری برای او پدید خواهد آمد کاسته خواهد شد.


آنلی بیتون میگوید :

خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در آ نجام کارهایتان موفق خواهید بود.
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.
جمع آوری نخود در خواب، نشانه‌ آن است که نقشه‌هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد.
دیدن نخودهای انبار شده در خواب، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد، ولی سرانجام شانس به شما رو می‌آورد و از سردرگمی نجات پیدا می‌کنید.
نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.
اگر خواب ببینید در زمینی نخود می‌کارید، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می‌چینید و زمینه ای فراهم می‌آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید.


تعبیر خواب نخود به روایت حضرت یوسف

دیدن ماش برنج و نخود وحبوبات دیگر ملال بود.


خالد اصفهانی میگوید :

دیدن نخود تر و خشک در خواببه معنای غم است. اگر خواب بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.


جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب نان نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments