تعبیر خواب نخل 🌒 تعبیر خواب نخل از ابن سیرین و حضرت دانیال

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نخل 🌒 تعبیر خواب نخل از ابن سیرین و حضرت دانیال

تعبیر خواب نخل, تعبیر خواب نخل از ابن سیرین, تعبیر خواب نخل اغز نظر حضرت دانیال, تعبیر خواب بالا رفتن از نخل, تعبیر خواب نخل خشک شده, تعبیر خواب نخل سبز, تعبیر خواب بریدن نخل

تعبیر خواب نخل, تعبیر خواب نخل از ابن سیرین, تعبیر خواب نخل اغز نظر حضرت دانیال, تعبیر خواب بالا رفتن از نخل, تعبیر خواب نخل خشک شده, تعبیر خواب نخل سبز, تعبیر خواب بریدن نخل

تعبیر خواب نخل, تعبیر خواب نخل از ابن سیرین, تعبیر خواب نخل اغز نظر حضرت دانیال, تعبیر خواب بالا رفتن از نخل, تعبیر خواب نخل خشک شده, تعبیر خواب نخل سبز, تعبیر خواب بریدن نخل

دیدن یک درخت نخل در خواب نشانگر آرامش ، آرزوهای بالا ، شهرت ، پیروزی ، امیدها و ماندگاری است.

همچنین نمادی از بهشت ​​و اوقات فراغت است. شاید شما نیاز به وقت برای تعطیلات و استراحت داشته باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید، شیرین و مطبوع است.

دیدن نخل در خواب به شرط این که سرسبز و با طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر پیش آمدهای خوبی باشید.

دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را باید نشانه روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء الله پیش نخواهد آمد.


تعبیر خواب نخل به روایت محمد ابن سیرین :

اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.
اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد.
اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی .
اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن درخت نخل در خواب ، به معنی یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیاد است .

اگر دختری در خواب ببیند از خیابانی می گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است ، نشانه آن است که همسری وفادار, و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت .
اما اگر در خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشکیده اند ، علامت آن است که اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .

اگر در خواب درخت نخل ببینید، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، نشانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.


تعبیر خواب نخل به روایت حضرت دانیال نبی :

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی


محد العنبری میگوید :

دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن , نخل در خواب، نشان از عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments