تعبیر خواب ناف 🌒 تعبیر خواب افتادن و سوراخ شدن ناف ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ناف 🌒 تعبیر خواب افتادن و سوراخ شدن ناف ابن سیرین

تعبیر خواب ناف, تعبیر خواب ناف از ابن سیرین, تعبیر خواب ناف از امام صادق, تعبیر خواب افتادن ناف, تعبیر خواب سوراخ شدن ناف, تعبیر خواب ورم کردن ناف, تعبیر خواب دیدن ناف خودتان, تعبیر خواب کلی ناف

تعبیر خواب ناف, تعبیر خواب ناف از ابن سیرین, تعبیر خواب ناف از امام صادق, تعبیر خواب افتادن ناف, تعبیر خواب سوراخ شدن ناف, تعبیر خواب ورم کردن ناف, تعبیر خواب دیدن ناف خودتان, تعبیر خواب کلی ناف

تعبیر خواب ناف, تعبیر خواب ناف از ابن سیرین, تعبیر خواب ناف از امام صادق, تعبیر خواب افتادن ناف, تعبیر خواب سوراخ شدن ناف, تعبیر خواب ورم کردن ناف, تعبیر خواب دیدن ناف خودتان, تعبیر خواب کلی ناف

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم.

اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببینید لاغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش دچار مضیقه و تنگی می شوید.

معبران غربی ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند که معقول به نظر نمی رسد زیرا ناف نقشی در روابط احساسی و عاطفی و طبیعی و در تولد نمی تواند داشته باشد.

اگر در خواب ببینید دو ناف دارید منبع درآمد دیگری پیدا می کنید و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید در کار و حرفه ای که دارید به بن بست می رسید.

دیدن ناف دیگری تعبیری ندارد.


تعبیر خواب ناف به روایت محمد ابن سیرین :

تعبیر دیدن ناف در خواب زن یا کنیز است.

اگر دید که نافش افتاد، زنش را طلاق می دهد.
اگر ببیند که نافش بزرگ شده مال و ثروت بدست می اورد و اگر برخلاف این ببیند تعبیرش برعکس است.
اگر دید که نافش سوراخ است در امور زندگی و شوهری کمبود دارد.


تعبیر خواب ناف به روایت امام صادق :

تعبیر ناف بر پنج صورت دارد:
۱- زنی زیبارو ۲- کنیز ۳- مال ۴- پسر ۵- پدر و مادر.


در کتاب سرزمین رویاها میخواینم :

اگر خواب ناف خودتان را دیدید : خبرهای ناخوشایند از طرف پدر و مادر
اگر خواب دیدید ناف شمادرد می کند : تولد یک نوزاد
اگر در خواب دیدید بچه ها با نافشان بازی می کنند : ثروت هنگفت
دیدن ناف بستگان ناف بستگانتان در خواب : افراد بانفوذ به شماکمک خواهند کرد .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments