تعبیر خواب نارنج 🌒 تعبیر خواب درخت نارنج ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نارنج 🌒 تعبیر خواب درخت نارنج ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نارنج, تعبیر خواب نارنج ابن سیرین, تعبیر خواب نارنج از امام صادق, تعبیر خواب درخت نارنج, تعبیر خواب بو کردن نارنج, تعبیر خواب بهارنارنج, تعبیر خواب شربت بهارنارنج, تعبیر خواب نارنج فاسد

تعبیر خواب نارنج, تعبیر خواب نارنج ابن سیرین, تعبیر خواب نارنج از امام صادق, تعبیر خواب درخت نارنج, تعبیر خواب بو کردن نارنج, تعبیر خواب بهارنارنج, تعبیر خواب شربت بهارنارنج, تعبیر خواب نارنج فاسد

تعبیر خواب نارنج, تعبیر خواب نارنج ابن سیرین, تعبیر خواب نارنج از امام صادق, تعبیر خواب درخت نارنج, تعبیر خواب بو کردن نارنج, تعبیر خواب بهارنارنج, تعبیر خواب شربت بهارنارنج, تعبیر خواب نارنج فاسد

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

داشتن نارنج در خواب، اگر به تعداد زیاد باشد، به برکت و نعمت تعبیر می شود ولی داشتن تعداد کمی نارنج خوب نیست و در غیر فصل زیان و غم است.

نارنج به دلیل داشتن بوی خوش، در خواب به برکت تعبیر می شود ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است.


تعبیر خواب نارنج به روایت محمد ابن سیرین :

اگر خواب بیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد، دلیل فرزند بود.

اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت.
تعبیر خوردن شربت‌هایی که ترش و ناخوشایند هستند (مثل شربت ریواس و لیمو و نارنج و…) در خواب به معنای , غم و اندوه می‌باشد.


تعبیر خواب نارنج به روایت امام صادق :

دیدن نارنج درخواب چهاروجه است.
اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال حاصل کند


تعبیر خواب نارنج به روایت دانیال نبی :

اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود.
تعبیر درخت نارنج در خواب مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده , و مثل آدم‌های مریض زرد چهره می‌باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments