تعبیر خواب مو 🌒 تعبیر خواب مو ابن سیرین / دیدن مو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ تیر ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب مو 🌒 تعبیر خواب مو ابن سیرین / دیدن مو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب موی بلند, تعبیر خواب موی پا, تعبیر خواب مو در دهان, تعبیر خواب موی عورت, تعبیر خواب موی زائد صورت, تعبیر خواب کوتاهی موی سر زن, تعبیر خواب مو در اوردن, تعبیر خواب مو داشتن صورت زن, تعبیر خواب موی زیر بغل, تعبیر خواب مو سفید, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب موی زائد, تعبیر خواب مو در کف دست, تعبیر خواب صورت پر مو

تعبیر خواب موی بلند, تعبیر خواب موی پا, تعبیر خواب مو در دهان, تعبیر خواب موی عورت, تعبیر خواب موی زائد صورت, تعبیر خواب کوتاهی موی سر زن, تعبیر خواب مو در اوردن, تعبیر خواب مو داشتن صورت زن, تعبیر خواب موی زیر بغل, تعبیر خواب مو سفید, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب موی زائد, تعبیر خواب مو در کف دست, تعبیر خواب صورت پر مو

تعبیر خواب موی بلند, تعبیر خواب موی پا, تعبیر خواب مو در دهان, تعبیر خواب موی عورت, تعبیر خواب موی زائد صورت, تعبیر خواب کوتاهی موی سر زن, تعبیر خواب مو در اوردن, تعبیر خواب مو داشتن صورت زن, تعبیر خواب موی زیر بغل, تعبیر خواب مو سفید, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب موی زائد, تعبیر خواب مو در کف دست, تعبیر خواب صورت پر مو

دیدن مو در خواب میتواند نشانگر سلامت جنسی ، اغواگری ، احساسات ، غرور و سلامتی باشد.

تعبیر خواب موهای بافته

اگر موهای شما گره زده یا درهم تنیده است ، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی شما است. ممکن است نتوانید درست فکر کنید و یا تمرکز کنید. اگر خواب می بینید که تغییر چشمگیر در مدل موهای خود ایجاد می کنید ، به این معنی است که شما در زندگی خود رویکردی جدید و جدی را برای برخی از مسائل در نظر می گیرید.


شانه زدن مو در خواب

خواب دیدن اینکه موهای خود را شانه می زنید ، نوازش می کنید و یا آن را آراسته میکنید، نشان می دهد که ایده ، مفهوم ، چشم انداز یا روش تفکر جدید را در دست گرفته و ارزیابی می کنید.
ممکن است شما افکار خود را سامان میدهید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چتر 🌒 تعبیر خواب چتر سیاه و سفید از نظر امام صادق و ابن سیرین

موهای بلند در خواب

خواب دیدن موهای بلند نشانگر این است که قبل از هر عملی به خوبی فکر میکنید.
شما روی برنامه یا موقعیتی متمرکز هستید. اگر این موهای بلند شانه نکرده و پریشان است بدانید که بدنبال عملی کردن ایده ای هستید ولی در انجام آن ناتوانید.
شاید شما بیش از حد فکر می کنید و هیچ اقدامی انجام نمی دهید.


دیدن موهای کوتاه در خواب

خواب دیدن موهای کوتاه دلالت بر این دارد که شما باید سبک زندگی خود را تغییر دهید.


دیدن موهای سفید در خواب

موهای خاکستری و سفید نشان از عقل و بینش شما دارد.
اگر در خواب موی سفید میبینید بدانید که در کارهایتان بیشتر بر پایه عقل و منطق استوار هستید تا احساسات و عواطف.


دیدن موهای سیاه در خواب

موهای سیاه در خواب نشان از اسرارآمیز بودن شخص دارد حتی اگر خود را در خواب میبینید.
پس بدانید که اگر خود را با موی سیاه در خواب دیدید و یا در حال سیاه کردن موی خود هستید در واقع قصد پوشاندن مطلب و موضوعی را از کسی دارید و یا در حال پنهان کاری هستید.


دیدن مو در خواب برای زنان

دیدن مو در خواب برای زن نشانه آرایش و شادی است.
اگر زنی در خواب موی آراسته و بلندی داشت، همسری ثروتمند و وفادار نصیبش می شود. اگر موی او ریخت، به غم و اندوه مبتلا می گردد و اگر موی خود را چید، از شادمانی اش کم می شود.


دیدن مو در خواب برای مردان

دیدن مو در خواب برای مرد نشانه غمو پریشانی است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پسته 🌒 تعبیر خواب پسته امام صادق / تعبیر خواب پسته حضرت یوسف

اگر مردی خود را دارای موی بلند دید، و در بیداری موهای او بلند نباشد، مشغولیات ذهنی زیادی خواهد داشت و فکرش درگیر حل ناراحتی های موجود است.


دانیال نبی می فرماید :

اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.
اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.


ابن سیرین گوید :

تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.
تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای بدهی تو پرداخت می‌شود.
اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می‌شوی.
اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
اگر در خواب ببینی به زهار [ناحیۀ پایین تر از شکم که موی زائد در آن می روید] خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود.
اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و ناراحتی می‌شوی.


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی.
اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی.
اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می‌شوی.
اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای قرض خود را پرداخت می‌کنی.
اگر ببینی بر روی آلت مردی تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پشت بام🌒تعبیر خواب افتادن از روی پشت بام/تعبیر خواب پشت بام به روایت از جابرمغربی

جابر مغربی گوید :

اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.
اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.
اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می‌شوی.
اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود.
اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.
اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای به خواسته خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.
اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای بدهی خود را پرداخت می‌کنی.
اگر ببینی موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments