تعبیر خواب ملخ 🌒 تعبیر خواب ملخ بزرگ قهوه ای امام صادق / تعبیر خواب ملخ در خانه

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ملخ 🌒 تعبیر خواب ملخ بزرگ قهوه ای امام صادق / تعبیر خواب ملخ در خانه

تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب ملخ رنگی, تعبیر خواب ملخ امام صادق, تعبیر خواب ملخ سبز در خانه, تعبیر خواب ملخ حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ بزرگ قهوه ای, تعبیر خواب ملخ از نظر امام صادق, تعبیر خواب ملخ خاکستری, تعبیر خواب ترس از ملخ, تعبیر خواب گرفتن ملخ, تعبیر خواب کشتن ملخ, تعبیر خواب خوردن ملخ, تعبیر خواب پریدن ملخ روی لباستان

تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب ملخ رنگی, تعبیر خواب ملخ امام صادق, تعبیر خواب ملخ سبز در خانه, تعبیر خواب ملخ حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ بزرگ قهوه ای, تعبیر خواب ملخ از نظر امام صادق, تعبیر خواب ملخ خاکستری, تعبیر خواب ترس از ملخ, تعبیر خواب گرفتن ملخ, تعبیر خواب کشتن ملخ, تعبیر خواب خوردن ملخ, تعبیر خواب پریدن ملخ روی لباستان

تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب ملخ رنگی, تعبیر خواب ملخ امام صادق, تعبیر خواب ملخ سبز در خانه, تعبیر خواب ملخ حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ بزرگ قهوه ای, تعبیر خواب ملخ از نظر امام صادق, تعبیر خواب ملخ خاکستری, تعبیر خواب ترس از ملخ, تعبیر خواب گرفتن ملخ, تعبیر خواب کشتن ملخ, تعبیر خواب خوردن ملخ, تعبیر خواب پریدن ملخ روی لباستان

دیدن یک ملخ در خواب شما نمادی از آزادی ، استقلال یا روشنگری معنوی است. از طرف دیگر ، این نشانگر عدم توانایی شما در تسویه حساب یا متعهد شدن به تصمیم است.

دیدن ملخ در خواب، آفت مالی است. اگر دیدید جایی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست، مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد.

تعبیر خواب ملخ به روایت امام صادق :

اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر دیدید جایی که نشسته‌اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می‌دوزد و طمع می‌بندد.
اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.


تعبیر خواب ملخ به روایت محمد ابن سیرین :

تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.
اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.


جابر مغربی میگوید :

اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند کلیه مال و اموال و دارایی‌های آن مکان غارت می‌شود.
اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است، نشانه آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته‌اند. دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب، علامت آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد.
اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ‌ها جلب می‌کنید، علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی‌دهید.
اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید.


اچ میلر میگوید :

اگر خواب ببینید که ملخى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با شخصى دعوا مى‌گیرید.
کشتن ملخ در خواب، نشانه‌ى ضرر و زیان است.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

خواب ملخ : یک دوره کوتاه از موفقیت و شهرت خیالی لذت خواهید برد .
ملخها در باغ شما هستند : اگربیمار هستید علامت نکبت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments