تعبیر خواب ماشین 🌒 تعبیر خواب دزدیدن ماشین خودم / تعبیر خواب دزدی ماشین

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ماشین 🌒 تعبیر خواب دزدیدن ماشین خودم / تعبیر خواب دزدی ماشین / تعبیر خواب ماشین(گردونه) از نظر امام صادق

تعبیر خواب ماشین, تعبیر خواب دزدیدن ماشین خودم, تعبیر خواب دزدی ماشین, تعبیر خواب ماشین سفید, تعبیر خواب ماشین قرمز, تعبیر خواب ماشین مشکی, تعبیر خواب ماشین شاسی بلند, تعبیر خواب ماشین از نظر امام صادق, تعبیر خواب ماشین از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین, تعبیر خواب فرمان ماشین, تعبیر خواب مرکب, تعبیر خواب فروختن ماشین, تعبیر خواب اتومبیل گران قیمت, تعبیر خواب ماشین قرمز مدل بالا, تعبیر خواب ماشین سفید مدل بالا, تعبیر خواب رانندگی در جاده

تعبیر خواب ماشین, تعبیر خواب دزدیدن ماشین خودم, تعبیر خواب دزدی ماشین, تعبیر خواب ماشین سفید, تعبیر خواب ماشین قرمز, تعبیر خواب ماشین مشکی, تعبیر خواب ماشین شاسی بلند, تعبیر خواب ماشین از نظر امام صادق, تعبیر خواب ماشین از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین, تعبیر خواب فرمان ماشین, تعبیر خواب مرکب, تعبیر خواب فروختن ماشین, تعبیر خواب اتومبیل گران قیمت, تعبیر خواب ماشین قرمز مدل بالا, تعبیر خواب ماشین سفید مدل بالا, تعبیر خواب رانندگی در جاده

تعبیر خواب ماشین, تعبیر خواب دزدیدن ماشین خودم, تعبیر خواب دزدی ماشین, تعبیر خواب ماشین سفید, تعبیر خواب ماشین قرمز, تعبیر خواب ماشین مشکی, تعبیر خواب ماشین شاسی بلند, تعبیر خواب ماشین از نظر امام صادق, تعبیر خواب ماشین از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین, تعبیر خواب فرمان ماشین, تعبیر خواب مرکب, تعبیر خواب فروختن ماشین, تعبیر خواب اتومبیل گران قیمت, تعبیر خواب ماشین قرمز مدل بالا, تعبیر خواب ماشین سفید مدل بالا, تعبیر خواب رانندگی در جاده

تعبیر خواب ماشین و یا هر وسیله نقیله دیگر میتواند نشانه این باشد که شما راهی را که در پیش گرفته اید درست میباشد زیرا تعبیر وسیله نقلیه درست بودن حرکت شما بسوی راه مستقیم میباشد.

دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد.

حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.

از لحاظ روانشناسی دیدن خواب ماشین می تواند به این معنی باشد که ما می خواهیم به طریقی به هدف خودمان در زندگی برسیم . در حقیقت ماشین نماد مادی گرایی و هدف در زندگی است . در ادامه این مطلب به معنی و تعبیر برخی از خواب های مرتبط با ماشین اشاره شده است.

نوع ماشین ، صندلی که در آن نشسته اید و حتی سرعت حرکت و مسیری که در حال طی کردن هستید همگی می توانند در معنی این خواب تاثیر گذار باشند. ماشین نماد نحوه زندگی شما و اهداف شماست.


تعبیر خواب نشستن روی صندلی راننده

نشستن در صندلی راننده نشان دهنده این است که شما کنترل زندگی خود را به خوبی در دست دارید و همه تلاش خود را انجام می دهید تا به هدف خود برسید . البته نحوه رانندگی شما نیز در این مورد بسیار تاثیر گذار است .


تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین می تواند کاملا متفاوت باشد.اگر شخص دیگری بجای شما در حال رانندگی کردن بود و شما در صندلی کناری او نشسته بودید نشان دهنده این است که شخص یا اشخاصی شدیدا بر روی زندگی شما تسلط دارند و کنترل امور را در دست گرفته اند .

ذهن شما از این موضوع در رنج است و این مورد می تواند به ضرر شما تمام شود.


تعبیر خواب نشستن صندلی عقب ماشین

در صورتی که در خواب ببینید در صندلی عقب و در بخش مسافر اتومبیل نشسته اید نشان دهنده این است که شما افسار زندگی خود را به دست دیگران سپرده اید و هیچ گونه دخالتی در زندگی خود و ساختن آینده خود ندارید.شما فرد بی اراده ای هستید و حتی قادر به تلاش کردن در جلوگیری از دخالت دیگران در زندگی شخصی خود نیز نیستید. این مورد بسیار به ضرر شما خواهد بود و شما هیچ وقت به موفقیت نخواهید رسید. شما فرد محتاجی هستید و هیچگونه استقلال عملی ندارید. شدیدا توصیه می شود حتی فکر ازدواج کردن را هم نکنید و اگر در حال حاضر ازدواج کرده اید ، به هیچ عنوان بچه دار نشوید.شما نه همسر خوبی هستید و نه پدر یا مادر خوبی .


تعبیر خواب جاده و رانندگی ماشین

جاده و راهی که در حال رانندگی در آن بودید می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد . در صورتی که در خواب ببینید در یک جاده پر از موانع و سنگ در حال رانندگی کردن هستید این گونه تعبیر می شود که شما در زندگی برای رسیدن به اهداف خود با موانع و مشکلات زیادی روبرو هستید. اگر در خواب ببینید که در یک جاده پر از پستی و بلندی در حال ماشین سواری هستید می توانید به این معنی باشد که شما در راه رسیدن به اهداف خود شاهد موفقیت ها و شکست های بسیاری هستید .


تعبیر خواب ماشین شاسی بلند و گران

در صورتی که در خواب ببینید سوار یک ماشین شاسی بلند و گران قیمت هستید ، می تواند این گونه تعبیر شود که شما اهداف بلند پروازانه ای در ذهن خود دارید .اگر ببینید که ماشین گران قیمت شما دچار نقص فنی شده است و یا یک چرخ آن پنچر شده است می تواند به این معنی باشد که این هدف بسیار دور از دست رس شما بوده است و شما برای رسیدن به آن رنج های بسیاری را تحمل می کنید. به جایی رسیده اید که با هدف شما فاصله دارد و شما از جایگاه فعلی خود رضایت ندارد (با وجود اینکه ممکن است جایگاه فعلی شما در حال حاضر بسیار خوب باشد)


تعبیر خواب ماشین قرمز

اگر در خواب ببینید که سوار ماشین قرمز رنگ شده اید میتواند نشان دهنده این باشد که شما انسان خطر پذیری هستید و برای رسیدن به اهداف خود ریسک می کنید.


تعبیر خواب ماشین سفید

اگر در خواب ماشین سفید رنگ ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما انسان احتیاط کاری هستید و برای رسیدن به اهداف خود با احتیاط و عاقلانه حرکت می کنید.


تعبیر خواب ماشین مشکی

اگر رنگ ماشین شما مشکی بود نشان دهنده این است که شما در رسیدن به اهدف خود تعادل را رعایت می کنید و با وجود اینکه محتاط هستید و عاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز می توانید به خوبی ریسک کنید.


تعبیر خواب رانندگی با سرعت زیاد

اگر در خواب بینید که با سرعت در حال رانندگی کردن هستید می تواند نشان دهنده این باشد که شما برای رسیدن به اهداف خود بسیار سریع و گاهی بی احتیاط عمل می کنید که این رفتار می تواند باعث ایجاد خطرات زیادی برای شما شود.

اگر ببینید که از سایر ماشین ها در حال سبقت گرفتن هستید می تواند به این معنی باشد که شما از اطرافیان خود موفق تر هستید .


تعبیر خواب دیدن ماشین های زیاد

در صورتی که در خواب بینید که در حال رانندگی با ماشین هستید و اتومبیل های زیادی در اطراف شما هستند ، این ماشین های اطراف می تواند نماد افرادی در زندگی شما باشند که در رسیدن به اهداف مد نظراتان نقش دارند. اگر در خواب ببینید که آنها از شما سبقت می گیرند می تواند به این معنی باشد که شما در زندگی از اطرافیان خود عقب افتاده اید .


تعبیر خواب ماندن در ترافیک

اگر در خواب ببینید که در ترافیک گیر کرده اید و یا ماشین های جلویی شما ، مانع عبور شما می شوند و سرعت شما را کم می کنند می تواند به این معنی باشد که کسانی در زندگی شما وجود دارند که مانع پیشرفت شما هستند .


تعبیر خواب خراب شدن ماشین

اگر در خواب ببینید که ماشین شما در جاده دچار مشکل شده است و کسی ماشین شما را حمل میکند می تواند به این معنی باشد که شما در زندگی خود دچار مشکل شده اید و کسی به شما کمک می کند تا از این مشکل خلاص شوید.


تعبیر خواب ماشین ضد گلوله

تعبیر خواب ماشین ضد گلوله:دیدن ماشین ضد گلوله یا ماشین زرهی می تواند به این معنی باشد که شما احساس ناامنی می کنید و کسانی در اطرافیان شما وجود دارند که فکر می کنید می توانند به شما آسیب وارد کنند.


تعبیر خواب وسایل حمل و نقل عمومی

ماشین های عمومی مثل اتوبوس و قطار و مترو می توانند تعبیرهای مختلفی داشته باشند.اگر در خواب ببینید که با افراد زیادی سوار اتوبوس در حال حرکت هستید می تواند نشان دهنده این باشد که شما معتقد هستید کسانی کنترل زندگی شما را در دست دارند و شما اختیار عمل ندارید . اگر در خواب ببینید که سوار مترو و یا قطار هستید اینگونه تعبیر می شود که شما در راه رسیدن به اهداف خود یک مسیر از پیش تعیین شده و مطمئن را دنبال می کنید.شما احساس می کنید با این شیوه زندگی ، دقیقا به آنجایی خواهید رسید که از قبل برنامه ریزی کرده اید.


تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین

آتش گرفتن ماشین می تواند نشان دهنده دو احساس متفاوت باشد.

اگر در خواب ببینید که ماشین شما آتش گرفته است نشان دهنده وجود خشم شدید درونی شما در ارتباط با زندگی فردیتان است.

ممکن است اشتباهاتی مرتکب شده اید و یا کسانی باعث شکست شما در زندگی شده اند و هم اکنون شما در وضعیت مناسبی قرار ندارید و از این مورد بسیار خشمگین و ناراحت هستید ولی کاری برای جبران کردن نمی توانید انجام دهید.

اگر در خواب ببینید که خودتان ماشین خودتان را آتش زدید می تواند به این معنی باشد که شما به اشتباه بودن مسیر خود پی برده اید و قبل از شکست خوردن قصد دارید مسیر فعلی زندگی خود را تغییر دهید.

ممکن است بی احتیاطی کرده اید و یا با بی فکری و عجولانه رفتار کرده اید. یا ممکن است کسانی در زندگی شما وجود دارند که می توانند به شما آسیب وارد کنند و شما آنها را شناسایی کرده اید و از زندگی خود دور کرده اید.


تعبیر خواب ماشین اتومات و بدون راننده

اگر در خواب بینید که سوار ماشینی هستید که راننده ندارد و به صورت خودکار حرکت می کند می تواند به این معنی باشد که شما کنترل زندگی خود را از دست داده اید و منتظر هستید ببینید سرنوشت برای شما چه چیزی رقم زده است .


تعبیر خواب باتری ماشین

تعبیر خواب باتری خودرو:دیدن باتری ماشین در خواب با انرژی و استقامت شما در انجام کارها ارتباط دارد. اگر در خواب ببینید که باتری ماشین شما خالی و یا فاسد شده است به این معنی است که شما از ادامه راه و تلاش کردن برای بهبود زندگی خود ناامید هستید. بهتر است کمی استراحت کنید. مسافرت رفتن و تفریح کردن می تواند مانند باتری نو و قوی ، انرژی شما را افزایش دهد.


تعبیر خواب رادیاتور ماشین

اگر در خواب رادیاتور ماشین را ببینید و یا ماشین شما داغ کرده باشد ، به این معنی است که شما بیش از حد از خود کار می کشید و خسته شده اید .


تعبیر خواب مخزن گاز ماشین

مخزن گاز نیز مانند باتری نماد انرژی و استقامت شما در رسیدن به اهدافتان است .

اگر در خواب ببینید که مخزن گاز ماشین شما خالی است می تواند به این معنی باشد که برای پیشرفت و رسیدن به اهدافتان در زندگی راه طولانی در پیش دارید ولی خسته هستید و یا انرژی کافی برای این مبارزه را ندارید. بهتر است به خودتان بیشتر برسید تا مخزن سوخت بدن و ذهنتان کاملا پر شود.


تعبیر خواب فرمان ماشین

اگر در خواب ببینید که فرمان ماشین را در دست دارید و سعی می کنید از تصادف کردن و انحراف مسیر جلوگیری کنید می تواند نشان دهنده این باشد که شما احساس می کنید در مسیر زندگیتان باید تغییر بزرگی انجام دهید تا از آسیب های احتمالی بعدی جلوگیری شود .

همچنین این خواب نشان می دهد که از وضعیت فعلی زندگی خود رضایت ندارید و سعی دارید تا آن را تغییر دهید. ممکن است زندگی زناشویی شما به آن صورتی که دوست دارید پیش نمی رود و قصد طلاق و جدایی دارید .


تعبیر خواب بوق ماشین

اگر در خواب ببینید که در حال بوق زدن هستید نشان دهنده این است که شما احساس تنهایی می کنید و سعی دارید توجه دیگران را به خود جلب کنید.


تعبیر خواب لاستیک تایر

اگر در خواب ببینید که چرخ های ماشین گم شده اند و یا خراب هستند می تواند به این معنی باشد که شما قدم در راهی گذاشته اید که امکانات و توان ادامه آن راه را ندارید .شما مطمئن هستید که هیچگاه در این مسیر به هدف خود نخواهید رسید .اگر این مسیر را در زندگی خود ادامه دهید می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شما وارد کند .


تعبیر خواب پنجره و شیشه ماشین

اگر در خواب ببینید که از پشت شیشه ماشین مناظر بیرون را تماشا می کنید می تواند نشان دهنده احساس تنهایی شما باشد .


تعبیر خواب برف پاک کن ماشین

تعبیر خواب برف پاک کن ماشین:پرف پاک کن ماشین نشان دهنده تصویر شما از آینده است . در صورتی که در خواب ببینید که برف پاکن های ماشین شما به خوبی کار نمی کنند می تواند نشان دهنده این باشد که شما بدون برنامه ریزی و بدون تصوری از آینده ای که در انتظار شماست ، قدم در راهی گذاشته اید که بسیار خطرناک است .اگر در خواب ببینید که برف پاکن ها به خوبی کار می کنند ولی شیشه ماشین تمیز نمیشود نشان دهنده این است که شما در ضمیر ناخودآگاه خود عقده های سرکوب شده ای دارید که باعث شده اند قدم در راهی بگذارید که بسیار خطرناک است و هیچ برنامه ریزی برای موفقیت ندارید .


تعبیر خواب پارک کردن ماشین

اگر در خواب ببینید که در حال پارک کردن ماشین هستید می تواند به این معنی باشد که شما مسیری برای زندگی خود انتخاب کرده بودید که حالا از ادامه آن مسیر پشیمان شده اید و قصد دارید به سلامت از آن خارج شوید. اگر با موفقیت بتوانید ماشین را پارک کنید ، در خروج از این مسیر زندگی موفق شده اید .ولی اگر در پارک کردن ماشین دچار مشکل شده اید نشان دهنده این است که این مسیر اشتباه برای شما عوارض و عواقبی داشته است که مجبور به تحمل آن هستید .اگر در حال رانندگی هستید و به دنبال جای پارک می گردید نشان دهنده این است که از مسیری که انتخاب کرده اید پشیمان هستید و قصد دارید بدون ضرر و به صورت کاملا مطمئن از این شغل یا مسیر زندگی خارج شوید ولی هنوز راه حلی برای آن پیدا نکرده اید .


تعبیر خواب دزدیده شدن ماشین

دیدن دزدیده شدن ماشین در خواب می تواند به دو دلیل باشد . ممکن است شما در شرایط مالی خوبی نیستید و در واقعیت نگران دزدیده شده ماشین خود هستید که این نگرانی می تواند باعث شود که شما خواب آن را ببینید. معنی دوم این خواب می تواند این باشد که شما آرزوها و اهدافی داشته اید که کسی یا کسانی باعث شده اند که شما هیچ وقت نتوانید به آن آرزوها برسید .دزدیده شدن ماشین در خواب می تواند نشان دهنده این باشد که کسی مانع رسیدن شما به هدفتان شده است و شما احساس می کنید قدرت کافی برای مقابله با او را ندارید .


تعبیر خواب ماشین چمن زنی

دیدن ماشین چمن زن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید افکار منفی تان را به انرژی مثبت تبدیل کنید. شما نیاز داردید که اعصابتان را کنترل کنید و نگرشتان را کنترل کنید تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که نیاز دارید ظاهرتان را حفظ کنید


تعببر خواب ماشین حمل زباله

دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادت های قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید ( خیلی منفی بافید)


تعبیر خواب ماشین(گردون) از نظر ابن سیرین :

اگر به خواب بیند بر گردون « ماشین » نشسته بودو گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.
اگر دید سلطان گردونی به وی داد، دلیل که از سلطان بزرگی یابد.


تعبیر خواب ماشین (گردونه) از نظر امام صادق :

دیدن گردونه « خودرو » بر هشت وجه است. عزو جاه «عزت و آبرو»، ولایت وفرمانروایی، مرتبه ومنزلت، بزرگی، هیبت، خرمی «شادمانی و سرور»، رفعت، راحتی کارها.


فروید گوید :

ماشین نمایان گر شخصیت بیرونی ماست که می تواند با شخصیت واقعی ما متفاوت باشد.


کارل گوستاو یونگ گوید :

ماشین نماد رفتار اجتماعی ما در برخورد با دیگران است .همچنین نوع رانندگی و سرعت حرکت ، نشان میدهد که ما چقدر بر رفتار و قدرت اجتماعی خود تسلط داریم.


آنلی بیتون گوید :

خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود.
شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.
اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می‌کنید، نشانه آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شما دور می‌کند.
اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.
ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد.
دیدن رویاهایی به مانند ماشین و اتومبیل همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.
این خواب نشان دهنده سفرهای پی در پی و تغییراتی در زندگی است
سوار شدن بر ماشین می تواند به این معنی باشد که شما از سفری که برای آن برنامه ریزی کرده بودید منصرف شده اید و سفر دیگری در پیش دارید
اگر ببینید که به دنبال ماشینی می دوید تا سوار آن شوید می تواند به این معنی باشد که شما به آرزوهایتان نرسیده اید
اگر در خواب ببینید که در حال پیاده شدن از ماشین هستید می تواند به این معنی باشد که شما به اهداف خود رسیده اید و از این بابت احساس رضایت می کنید
اگر اتوبوس در خواب ببینید نشان دهنده این است که افرادی در حال ایجاد دردسر برای شما هستند
اگر در خواب ببینید که در ایستگاه اتوبوس ایستاده اید نشان دهنده آن است که در حال شروع کردن کار خطرناکی هستید


لیلا برایت گوید :

اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید.
اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.
اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید.
با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.
با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود.
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید.
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.


در کتاب فرهنگ تفسیر رویا میخوانیم :

اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما را در زندگی به پیش می راند دارد.

این تصویر به مفهوم (( به جایی رسیدن)) در زندگی اشاره می‌کند.

این رویا نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری، یک فضای شخصی که می‌توانید دیگران را به آن دعوت کنید و یا مثلا با پیوند زناشویی شخص دیگری را در آن سهیم کنید، فضای خصوصی که در آن می‌توانید بی نیاز از هر گونه تظاهر، خودتان باشید، احساس شما درباره یک اتومبیل خاص که در رویا به تصویر کشیده شده است نشان دهنده بدن شماست.

اتومبیل‌ها چنان بخش عظیم و مهمی را در زندگی مدرن بشر امروزی بر عهده دارند که خود به تنهایی نمایانگر تمامی جنبه‌های مختلف اشیا هستند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments