تعبیر خواب لباس عروس 🌒 تعبیر خواب لباس عروس سفید / تعبیر لباس عروس ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب لباس عروس 🌒 تعبیر خواب لباس عروس سفید / تعبیر لباس عروس ابن سیرین

تعبیر خواب لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس سفید, دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب لباس سفید, تعبیر لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف, تعبیر لباس عروس یونگ, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد, تعبیر خواب لباس سفید عروسی, تعبیر لباس سفید مردانه, پوشیدن پیراهن سفید, تعبیر خواب لباس سفید مردانه

تعبیر خواب لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس سفید, دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب لباس سفید, تعبیر لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف, تعبیر لباس عروس یونگ, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد, تعبیر خواب لباس سفید عروسی, تعبیر لباس سفید مردانه, پوشیدن پیراهن سفید, تعبیر خواب لباس سفید مردانه

تعبیر خواب لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس سفید, دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب لباس سفید, تعبیر لباس عروس, تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف, تعبیر لباس عروس یونگ, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد, تعبیر خواب لباس سفید عروسی, تعبیر لباس سفید مردانه, پوشیدن پیراهن سفید, تعبیر خواب لباس سفید مردانه

اگر ببینی لباس عروس را از دست مادرت گرفته ای

اگر در خواب رویابین لباس عروسی را از مادر خود بگیرد نمایانگر ویژگی‌ها و قدرتی است که عروس از مادر خود بهره برده و در رابطه با همسر خود به کار می‌گیرد.


دیدن لباس سفید در خواب

دیدن پیراهن و لباس سفید را در خواب می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل قرار داد:

جنبه اول

رنگ سفید نشانه هشیاری ذهن، پاکی، خلوص و نظافت است البته در برخی موارد به دلیل یادآوری بیمار و بیمارستان به معنای تهدید شدن نیز تعبیر می‌گردد. کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا دیدن لباس سفید را در خواب نمایانگر احساس انسجام و یکپارچگی درونی بیننده خواب می‌داند. این کتاب در جایی دیگر بیان می‌کند که حالاتی در رابطه با احساس پاک بودن و ازدواج نیز می‌تواند خود را به صورت رویای لباس سفید ظاهر ‌گرداند. لوک اویتنهاو نیز لباس سفید نشانه‌ای برای ازدواج عنوان کرده است.

جنبه دوم

تعبیرگران اسلامی لباس را نشانه‌ای برای کسب و کار مرد می‌دانند. حضرت دانیال لباس سفید و شسته شده را کاری آماده و مناسب برای انسان بیان می‌کند. جابر مغربی لباس سفید و پاکیزه‌ را تعبیری نیکو برای دین، ایمان و دنیای بیننده خواب می‌داند و ابن سیرین پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده است.

ابراهیم کرمانی با توجه به آیه ۵۸ سوره نحل در قرآن کریم (وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ) می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای صاحب فرزندی دختر می‌شوی.


 کارل گوستاو یونگ میگوید :

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.
اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید.
خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می‌کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می‌ترسید.

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می‌شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می‌خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی‌هاست.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.
اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تاویلش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.


دانیال نبی می‌گوید:

اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است
اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می‌شود
اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.


آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می‌آورد.
اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می‌رود یا بر زمین می‌افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.
دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد.
دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments